Boklansering og debattmøte

Hvor går demokratiet?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi
Demokratiets tilstand 2023

Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og gjennom møteserien Demokratiets tilstand 2023 vil vi invitere politikere, forskere og eksperter til å belyse aktuelle problemstillinger.  

Det blir seks møter i løpet av året: tre i Oslo, ett på Arendalsuka, ett i Trondheim og ett i Bergen.

Møtene blir filmet og filmene blir gjort tilgjengelige på Akademiets YouTubekanal.

MØTEOVERSIKT

1. mars Hvor går demokratiet?

26. april: Ukraina-konflikten: Demokrati og krig

14. juni: Demokratiet under angrep!

17. august: Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høyskolene?

4. september: Lokaldemokratiet

29. november: Velferd, ulikhet og demokrati

NYHETSSAKER

-Sosial ulikhet er en utfordring for demokratiet

Demokratiske dilemma i bygd og by

- Tar vi demokratiet for gitt, utsetter vi det for fare

- En viktig diskusjon om krig og demokrati

Akademiet lanserer ny møteserie

*

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet, og 1. mars lanserer vi både bok og den nye møteserien Demokratiets tilstand 2023.

Bilde
Bokomslag for boka "hvor går demokratiet?". Boka er i lys farge, med røde marger og en feit svart tekst for tittelen.
Boken "Hvor går demokratiet?" utgis av Dreyer forlag i februar 2023

Boklansering

Boken Hvor går demokratiet? utgis på Dreyer forlag i februar 2023, redigert av Hans Petter Graver, Gunn Elisabeth Birkelund og Gro Havelin. Boken samler innlegg fra Akademiets digitale møteserie fra 2021, Demokratiets forutsetninger, utfordringer og konsekvenser, og inneholder kapitler fra Dag O. Hessen, Cecilie Hellestveit, Olav Gjelsvik, Hans Petter Graver, Ragnhild Freng Dale, Øyvind Østerud, Jette Christensen, Asle Toje, Lise Rye, Hilmar Mjelde, Hilde Restad, Aanund Hylland, Mette Halskov Hansen, Åse Gornitszka, Kalle Moene, Grete Brochmann, Rolf Aaberge, Hanne Eggen Røislien, Anders Breidlid, Torill Aalberg, Carl Henrik Knutsen og Tomm Kristiansen.

Se opptak her

 

Ny demokratiserie

Dette møtet feirer utgivelsen av boken, og lanserer samtidig vår nye demokratisatsning: møteserien Demokratiets tilstand 2023. Gjennom seks møter utover året vil vi belyse demokratiets vilkår og utfordringer i verden i dag. 

Praktisk informasjon

Kontaktperson: Gro Havelin 

gro.havelin@dnva.no

Boken ble skrevet før Russlands invasjon av Ukraina. Hvilke følger får krigføringen for demokratiet i Europa?

Et utvalg av bokens forfattere holder korte innlegg som trekker trådene til dagens situasjon.

Etterpå blir det debatt under ledelse av journalist Ole Torp. 

Kvelden avsluttes med mottagelse og lett servering.

*

Innlederne

Bilde
Carl Henrik Knutse, Lise Rye og Hans Petter Graver

Hans Petter Graver er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Han er tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, og er en av redaktørene for boken. Han skriver også et kapittel hvor han tar for seg forholdet mellom demokrati og rettsstat. Graver er første innleder på dette møtet.

Lise Rye er professor i europeisk samtidshistorie ved institutt for historiske og klassiske studier på NTNU. Hennes faglige interesser inkluderer blant annet demokrati og rettsstat i Europa, tillit i europeisk politikk, Norges forhold til EU og den europeiske integrasjonens historie. Nå tar hun del i forskningsprosjektet RECONNECT, Reconciling Europe with its Citizens Through Democracy and the Rule of Law. I boken skriver hun om de demokratiske utfordringene i EU. 

Carl Henrik Knutsen er professor ved institutt for statsvitenskap. Her er han involvert i flere forskergrupper og prosjekter. Blant annet er han forskningsgruppeleder i Comparative Institutions and Regimes (CIR), videre er han prosjektleder av Varieties of Democracy prosjektet og The Emergence og Life, and Demise of Autocratic Regimes (ELDAR) prosjektet. En tilstandsanalyse av det norske demokratiet er hans bidrag i boken. 

 

Bilde
Øyvind Østerud, Grete Brochmann, Jette Christensen

Øyvind Østerud er professor i statsvitenskap og internasjonale konfliktstudier ved Universitetet i Oslo med faglige interesser for demokrati, styreform, regimeendring, geopolitikk, internasjonale konflikter, suverenitet og nasjonalisme. Tidligere ledet han Makt- og demokratiutredningen fra 1998 til 2003. Er demokratiet i krise? er tittelen på hans kapittel i boken.

Grete Brochmann er professor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitet i Oslo. Hennes faglige interesser inkluderer blant annet internasjonal migrasjon, EUs politikkutvikling på innvandringsområde, integrasjonspolitikk i velferdsstater i et nordisk sammenlignende perspektiv og historiske studier av innvandring til Norge. For tiden deltar hun i forskergruppa, demokratiets tekstkultur. Brochmanns kapittel i boken tar for seg integrasjon og medborgerskap.

Jette F. Christensen leder Riksvalgsstyret og er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, hvor hun satt i kontroll- og konstitusjonskomiteen, samt forsvars- og utenrikskomiteen. Nå skriver hun bok om demokratiets sårbarheter med støtte fra Fritt Ord og NFFO. I boken skriver hun om politikernes rolle. 

Redaktørene

Hans Petter Graver er professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo, og tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Gunn Elisabeth Birkelund er generalsekretær i Videnskapsakademiet og professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. 

Gro Havelin jobber som seniorrådgiver i Videnskapsakademiet, og er prosjektleder for møteserien Demokratiets tilstand 2023.

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

Bilde
Logo Bergesenstiftelsen og Fritt Ord
Bilde
Illustrasjon for møteserien Demokratiets tilstand. Foto av dråpe med tekst.