Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Ny webinarserie: Demokrati

I mars lanserer Akademiet webinarserien Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Bilde
Demokratibanner

Demokratiet kan ikke tas for gitt

En rekke dramatiske hendelser de siste årene viser at vi ikke kan ta demokratiet for gitt. Samfunnet står overfor store utfordringer som kan true både solidariteten og samfunnets styringssystemer: en overhengende miljøkatastrofe, folkevandring og migrasjon, økende økonomisk ulikhet, politisk polarisering, ytringsfrihet under press og en offentlighet formet av sosiale medier og digitale plattformer.

Trusler mot demokratiet

EU sliter med medlemsstater hvor et dominerende parti søker å kontrollere media, domstolene og det sivile samfunn for å holde på sin maktposisjon. I USA utfordret nylig den sittende presidenten selve kjennetegnet på et demokrati: en fredelig maktoverføring etter at folket har sagt sitt i valg. Her i Norge har tiltak mot pandemien utfordret forholdet mellom Stortingets og regjeringens myndighet og involvering av det sivile samfunn i lovgivnings- og reguleringsprosessen.

Hovedsatsning for Akademiet

Det Norske Videnskaps-Akademi setter demokratiets utfordringer som en av sine hovedsatsinger de kommende årene. Vi lanserer nå en webinar-serie hvor belyser hva demokrati er, dets forutsetninger, konsekvenser og utfordringer.  Vi engasjerer fremtredende forskere og politikere til å diskutere disse spørsmålene i en form som vi håper kan nå langt ut over Akademiets egne rekker. Serien vil bli avsluttet med en bok som samler alle innleggene.

Første møte i serien blir 4. mars: Demokratiets forutsetninger.