Demokratiets tilstand 2023

Demokratiet under angrep!

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi
Demokratiets tilstand 2023

Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og gjennom møteserien Demokratiets tilstand 2023 vil vi invitere forskere og eksperter til å belyse aktuelle problemstillinger.  

Det blir seks møter i løpet av året, ett av dem holdes på Arendalsuka. Møtene vil bli filmet og filmene blir gjort tilgjengelige på Akademiets Youtubekanal.

MØTEOVERSIKT

1. mars Hvor går demokratiet?

26. april: Ukraina-konflikten: Demokrati og krig

14. juni: Demokratiet under angrep

17. august (tidspunkt TBC): Er akademisk frihet truet på universitetene og høyskolene?

4. september: Lokaldemokratiet

29. november: Velferd, ulikhet og demokrati

NYHETSSAKER

Akademiet lanserer ny møteserie

 

De siste årene har vi sett en rekke tilfeller av angrep på demokratiske institusjoner. Storming av kongressen i USA og Brasil, forsøk på statskupp i Tyskland og gatevold og skyting i en rekke land, også her i Norden. Hvordan kom vi hit?

 

Praktisk informasjon

Møtet holdes i Kavlisalen i Det Norske Videnskaps-Akademi og vil bli filmet.

Kontaktperson: Prosjektleder Gro Havelin gro.havelin@dnva.no

Telefon 22841500

Bilde
Foto fra stormingen av kongressen i USA i januar 2021.
I januar 2021 ble verden sjokkerte vitner til stormingen av den amerikanske kongressen etter at Joe Biden vant presidentvalget. Siden har vi sett flere eksempler på angrep på demokratiske institusjoner i demokratiske land. Foto: Wikipedia Commons.

Usikkerhet og krisetider

I krisetider har det ofte vært lettere for høyreradikale aktører, både intellektuelle og politiske aktivister, å få sin stemme hørt. Økonomiske interesser, frykt for tap av status i samfunnet og usikkerhet for fremtiden kan være grunner til at store deler av befolkningen ser mot autoritære politiske løsninger.

Demokratisk beredskap

Et viktig element er også ideologiske tendenser forankret i en prinsipiell motstand mot demokratiet. Hvor sterk støtte har egentlig demokratiet i befolkningen? Og i hvilken grad er vårt demokrati forberedt på angrep?

Tredje møte i serien Demokratiets tilstand 2023 arrangeres i samarbeid med UiO:Demokrati.

*

Ole Torp er møteleder.

Mer informasjon kommer. 

Bilde
Banner