Demokratiets tilstand 2023

Demokratiet under angrep!

Det Norske Videnskaps-Akademi
Demokratiets tilstand 2023

Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og gjennom møteserien Demokratiets tilstand 2023 vil vi invitere politikere, forskere og eksperter til å belyse aktuelle problemstillinger.  

Det blir seks møter i løpet av året: tre i Oslo, ett på Arendalsuka, ett i Trondheim og ett i Bergen.

Møtene blir filmet og filmene blir gjort tilgjengelige på Akademiets YouTubekanal.

MØTEOVERSIKT

1. mars Hvor går demokratiet?

26. april: Ukraina-konflikten: Demokrati og krig

14. juni: Demokratiet under angrep!

17. august: Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høyskolene?

4. september: Lokaldemokratiet

29. november: Velferd, ulikhet og demokrati

NYHETSSAKER

-Sosial ulikhet er en utfordring for demokratiet

Demokratiske dilemma i bygd og by

- Tar vi demokratiet for gitt, utsetter vi det for fare

- En viktig diskusjon om krig og demokrati

Akademiet lanserer ny møteserie

*

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

 

De siste årene har vi sett en rekke tilfeller av angrep på demokratiske institusjoner. Storming av kongressen i USA og Brasil, forsøk på statskupp i Tyskland og gatevold og skyting i en rekke land, også her i Norden. Hvordan kom vi hit?

 

Praktisk informasjon

Møtet ble avholdt i Kavlisalen i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Opptak finner du lengre nede på denne siden, og på Akademiets YouTube-kanal. 

Kontaktperson: Prosjektleder Gro Havelin, e-post gro.havelin@dnva.no

Usikkerhet og krisetider

I krisetider har det ofte vært lettere for høyreradikale aktører, både intellektuelle og politiske aktivister, å få sin stemme hørt. Økonomiske interesser, frykt for tap av status i samfunnet og usikkerhet for fremtiden kan være grunner til at store deler av befolkningen ser mot autoritære politiske løsninger.

Demokratisk beredskap

Et viktig element er også ideologiske tendenser forankret i en prinsipiell motstand mot demokratiet. Hvor sterk støtte har egentlig demokratiet i befolkningen? Og i hvilken grad er vårt demokrati forberedt på angrep?

Tredje møte i serien Demokratiets tilstand 2023 arrangeres i samarbeid med UiO:Demokrati.

Ole Torp er møteleder.

Se opptak fra møtet her

*

Paneldeltagere

Bilde
Cathrine Thorleifsson, Marte Heian Engdal, Hallvard Notaker

Cathrine Thorleifsson er førsteamanuensis ved Sosialantropologisk institutt ved UiO, og leder for den regjeringsutnevnte  Ekstremismekommisjonen. Hun har vært forsker ved Senter for ekstremismeforskning C-Rex, og har gjort omfattede feltarbeid på ytre høyre aktivister.

Hallvard Notaker er professor ved Forsvarets Institutt for forsvarsstudier, med amerikansk politisk historie som et av sine interessefelt. 

Marte Heian Engdal er visedirektør ved NOREF, Norwegian Centre for Conflict Resolution. Hun har jobbet som seniorforsker ved PRIO Senter for fredsstudier, og vært førsteamanuensis i historie ved UiO. Hennes forskning har særlig fokusert på Israel-Palestina konflikten. 

Bilde
Montasje: Elvestuen, Tybring-Gjedde, Christensen, Bull
Foto: Fra høyre, Ola Elvestuen, Christian Tybring-Gjedde, Jette F. Christensen, Benedicte Bull

Jette Christensen leder Riksvalgsstyret og er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, hvor hun satt i kontroll- og konstitusjonskomiteen, samt forsvars- og utenrikskomiteen. Nå skriver hun bok om demokratiets sårbarheter med støtte fra Fritt Ord og NFFO. 

Ola Elvestuen er Stortingsrepresentant for Venstre, og medlem at Energi- og miljøkomiteen. 

Christian Tybring-Gjedde er Stortingsrepresentat for Fremskrittspartiet, og medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen. 

Benedicte Bull er professor ved Senter for utvikling og miljø ved UiO. Hun forsker på forholdet mellom økonomi, politikk og utvikling, med hovedfokus på Latin-Amerika.

*

 

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord

Bilde
Logo Bergesenstiftelsen og Fritt Ord
Bilde
Banner

 

 

 

 

IFrame