Demokratiets tilstand 2023

Ukraina-konflikten: Demokrati og krig

Åpent
Drammensveien 78
Demokratiets tilstand 2023

Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og gjennom møteserien Demokratiets tilstand 2023 vil vi invitere politikere, forskere og eksperter til å belyse aktuelle problemstillinger.  

Det blir seks møter i løpet av året: tre i Oslo, ett på Arendalsuka, ett i Trondheim og ett i Bergen.

Møtene blir filmet og filmene blir gjort tilgjengelige på Akademiets YouTubekanal.

MØTEOVERSIKT

1. mars Hvor går demokratiet?

26. april: Ukraina-konflikten: Demokrati og krig

14. juni: Demokratiet under angrep!

17. august: Truer dagens politikk uavhengigheten til universitetene og høyskolene?

4. september: Lokaldemokratiet

29. november: Velferd, ulikhet og demokrati

NYHETSSAKER

-Sosial ulikhet er en utfordring for demokratiet

Demokratiske dilemma i bygd og by

- Tar vi demokratiet for gitt, utsetter vi det for fare

- En viktig diskusjon om krig og demokrati

Akademiet lanserer ny møteserie

*

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

Russlands invasjon av Ukraina har fått ringvirkninger over hele verden. Hva blir de langsiktige følgene for demokratiutviklingen? 

Praktisk informasjon

Møtet ble holdt i Kavlisalen i Det Norske Videnskaps-Akademi. Opptak fra møtet er tilgjengelig på Akademiets YouTube-kanal. 

Kontaktperson: gro.havelin@dnva.no

En kamp mellom autoritære og demokratiske prinsipper?

I hvilken grad og i hvilken forstand er konflikten en kamp mellom autoritære og demokratiske prinsipper, slik mye av den politiske debatten har skildret den?

Hva betyr regime og styreform for såvel krigsviljen som måten å føre krig på?

Hvordan påvirkes informasjonskrigen; den såkalte "kampen om narrativet" av de ulike politiske regimene?

Kan autoritære stater demokratiseres?

Hva er betingelsene for å endre regimet i store, autoritære stater som Kina eller Russland? Hva innebærer dette spørsmålet for utsktene til krig eller fred? Og hvilke følger kan selve endringsprosessen få for den internasjonale stabiliteten?

Dette er noen av problemstilingene som tas opp på dette andre møtet i Akademiets demokratiserie. Møtet vil bli filmet, og opptak gjøres tilgjengelig på Akademiets YouTube-kanal. 

Møteleder er journalist Ole Torp. 

Se opptak fra møtet her

 

Bilde
Portretter av innledere

 

Panel

Eivind Vad Petersson er statssekretær for utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). Han er tidligere diplomat og utenriks- og forsvarspolitisk rådgiver i Arbeiderpartiet. 

Kai Eide er tidligere norsk diplomat og statssekretær for Jan P. Syse, han har blant annet vært fredsmekler på Balkan og FN-utsending i Afghanistan. Eide er også forfatter av flere bøker. 

Tore Wig er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, hvor han forsker på blant annet demokrati og væpnet konflikt.  

Janne Haaland Matlary er professor i internasjonal politikk ved Unversitetet i Oslo og tidligere statsekretær i Utenriksdepartementet i sentrumsregjeringen. Hun er forfatter av en rekke bøker, med blant annet demokrati som tema. 

Tor Bukkvoll er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og har publisert en rekke studier av ukrainsk og russisk forsvars- og sikkerhetspolitikk. 

Asle Toje er forsker, forfatter og samfunnsdebattant. Han er nestleder i Nobelkomiteen. 

Øyvind Østerud er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, med fokus på blant annet demokrati, styreendring og internasjonale konflikter.

*

Møteserien Demokratiets tilstand 2023 er støttet av Bergesenstiftelsen og Fritt Ord.

Bilde
Logo Bergesenstiftelsen og Fritt Ord

 

Bilde
Illustrasjon for møteserien Demokratiets tilstand. Foto av dråpe med tekst.