Demokratiets tilstand 2023

Akademiet lanserer ny møteserie

Det Norske Videnskaps-Akademi
Demokratiets tilstand 2023

Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og gjennom møteserien Demokratiets tilstand 2023 vil vi invitere forskere og eksperter til å belyse aktuelle problemstillinger.  

Det blir seks møter i løpet av året, ett av dem holdes på Arendalsuka. Møtene vil bli filmet og filmene blir gjort tilgjengelige på Akademiets Youtubekanal.

MØTEOVERSIKT

1. mars Hvor går demokratiet?

26. april: Krig, konflikt og demokrati

14. juni: Demokratiet under angrep

Mer informasjon kommer.

NYHETSSAKER

Akademiet lanserer ny møteserie

 

Demokratiet har vært under press på en rekke fronter de siste årene. Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og i mars lanserer vi en ny møteserie.

Praktisk informasjon

Møtene holdes i Kavlisalen, og strømmes på nett.

Kontaktperson: Prosjektleder Gro Havelin gro.havelin@dnva.no

Demokrati på prøve 

Demokratiet har hatt magre kår de siste tiårene: med finanskrisen, økte storpolitiske spenninger og Kinas sterke framvekst som noen av årsakene. Det siste året har Russlands angrep på Ukraina hatt ringvirkninger over hele verden. Sanksjonspolitikken er krevende, og mange land i Midtøsten og Afrika opplever skarpere motsetninger som følge av de reduserte kornforsyningene fra Ukraina og Russland. Dermed er demokratisk styresett blitt mer utsatt i betydelige deler av verden. 

Hovedsatsning for Akademiet

Demokrati er hovedsatsning for Akademiet i 2023, og denne våren lanserer vi møteserien Demokratiets tilstand 2023. Bakgrunnen er erkjennelsen av at vi ikke kan ta demokratiet for gitt, forteller generalsekretær Gunn Elisabeth Birkelund:

- Akademiet forvalter en omfattende intellektuell kapital, og vi føler et ansvar for å ta vitenskapen i bruk og bidra til en opplyst debatt om sentrale samfunnsproblemer. 

Bilde
Generalsekretær Gunn Elisabeth Birkelund fotografert utenfor Akademiets hus
- Vi kan ikke ta demokratiet for gitt, sier generalsekretær i DNVA Gunn Elisabeth Birkelund. Foto: DNVA

Arena for dialog mellom akademikere og politikere

Gjennom seks møter vil Akademiet belyse demokratiets tilstand fra ulike ståsteder.

- Mange av temaene som tas opp er verdispørsmål, og vi kommer også til å invitere politikere som kan bidra til en samtale om demokratiets tilstand 2023. Akademiet ønsker å være et møtested hvor man kan bidra til en god dialog mellom akademikere og politikere, sier Birkelund.

Angrep på demokratiet

Bilde
Foto fra stormingen av kongressen i USA i januar 2021.
De siste årene har vi sett flere eksempler på at demokratiske institusjoner angripes. Her fra stormingen av kongressen i USA 6. januar 2021. Foto: Wikipedia commons.

Ett av temaene som vil tas opp er angrep på demokratiske institusjoner, som vi har sett flere eksempler på de siste årene. Hvorfor skjer dette, hvem er angriperne, og hvilke konsekvenser vil slike angrep kunne få for demokratiets tilstand i fremtiden?

Vi vil også vie ett møte til å belyse den demokratiske situasjonen i de nordiske landene. Den nordiske modellen har vært selve utstillingsvinduet til sosialdemokratiet. Nå forvitrer de gamle samarbeidsrelasjonene, og nye regjeringskonstellasjoner har vokst frem i våre naboland. Er dette tegn på at de sosialdemokratiske partienes historiske storhetstid er over? I så fall – hva kommer i stedet?

Boklansering og debattmøte

Under nedstengningen i 2021 gjennomførte Akademiet den digitale møteserien Demokratiets forutsetninger, utfordringer og konsekvenser. Innlegg fra disse møtene er samlet i boken Hvor går demokratiet? som utgis på Dreyer forlag i februar 2023. 

1. mars markerer vi utgivelsen av denne boken, og lanserer samtidig vår nye serie. Grete Brochmann, Øyvind Østerud, Jette Christensen, Carl Henrik Knutsen og Lise Rye er alle bidragsytere til boken. På møtet trekker de tråder til dagens situasjon: Hvilke følger får krigen i Ukraina for demokratiet i Europa?

Journalist Ole Torp er debattleder. 

Les mer om møtet her.

 

Bilde
Illustrasjon for møteserien Demokratiets tilstand. Foto av dråpe med tekst.