Symposium

Samer i Norge, Sverige og Finland

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Praktisk informasjon

Møtet er åpent, men det krever påmelding.

Meld deg på her

Faglig ansvarlige for møtet:
Christina Allard, Luleå tekniska universitet
Kirsti Strøm Bull, professor emerita, UiO 
Jan H Sundberg, professor emeritus, Helsingfors universitet

Symposiet er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien og Finska Vetenskaps-Societeten.

Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til et to-dagers lunsj-til-lunsj symposium i Kavlisalen!

Samene er et urfolk i Norge, Sverige og Finland. Akademiet inviterer til symposium 22. og 23. oktober om samer i våre tre land. Vi  samler eksperter fra alle de tre landene for å diskutere rundt aktuelle problemstillinger; fra arkeologi og språk til Sameting.

Møtet blir ledet av professor emerita Kirsti Strøm-Bull.

 

Innledere

Bilde
Ole Henrik Magga, Bjørnar Olsen, Jostein Bergstøl, Veli-Pekka Lehtola, Patrik Lantto og Håkon Hermanstrand
Ole Henrik Magga, Bjørnar Olsen, Jostein Bergstøl, Veli-Pekka Lehtola, Patrik Lantto og Håkon Hermanstrand
Bilde
Per Selle, Ellen-Sara Sparrok, Ole Henrik Magga, Ragnhild Nilsson, Jukka Nyysönen, Mikkel Nils Sara, Åsa Össbo og Jan Erik Länta
Per Selle, Ellen-Sara Sparrok, Ole Henrik Magga, Ragnhild Nilsson, Jukka Nyysönen, Mikkel Nils Sara, Åsa Össbo og Jan Erik Länta
Program 22. oktober
11:30

Lunsj

12:25

Velkommen ved Kirsti Strøm Bull

12:30

De samiske språk: Ole Henrik Magga, professor emeritus, Sámi allaskuvla og første president i Sametinget i Norge. 

10 minutter spørsmål og diskusjon

13:15

Samisk arkeologi: Bjørnar Olsen, professor i arkeologi, UiT og Jostein Bergstøl, arkeolog og førsteamanuensis, Kulturhistorisk museum, UiO

10 minutter spørsmål og diskusjon

14:15

Pause

14:30

Fra samenes historie i Finland: Veli-Pekka Lehtola, professor i samisk kultur ved Uleåborgs universitet

10 minutter spørsmål og diskusjon

15:00

Fra samenes historie i Sverige: Patrik Lantto, professor i historie, Umeå universitet

10 minutter spørsmål og diskusjon

15:30

Sørsamisk historie i Norge: Håkon Hermanstrand, historiker og post.doc., Nord universitet

10 minutter spørsmål og diskusjon

17:00

Avslutning

Program 23. oktober
08:30

Kaffe/te

09:00

Velkommen til dag 2

09:10

Sápmi i et sammenlignende perspektiv med urfolk i Canada: Per Selle, professor UiB

5 minutter spørsmål og diskusjon

09:30

Samerådets rolle som aktør for hele Sápmi: Ellen-Sara Sparrok, visepresident i Samerådet

5 minutter spørsmål og diskusjon

10:00

Sametingets betydning i Norge: Ole Henrik Magga

5 minutter spørsmål og diskusjon

10:20

Det svenske Sametingets autonomi och selvbestemmelse, med et blikk mot Norge og Finland: Ragnhild Nilsson, universitetslektor, Mittuniversitetet
5 minutter spørsmål og diskusjon

10:50

Pause

11:10

Det finske Sametinget og stemmerettsspørsmål: Jukka Nyyssönen, forsker, NIKU

5 minutter spørsmål og diskusjon

11:40

Reinens behov og den grønne omstillingen (arealbruk): Mikkel Nils Sara, førsteamanuensis, Sámi Allaskuvla

5 minutter spørsmål og diskusjon

12:10

Samer i den grønne omstillingens tid i Sverige – et blikk både bakover og framover: Åsa Össbo, historiker, Umeå universitet

5 minutter spørsmål og diskusjon

12:30

Gruver i reindriftsområder, eksempelet Gállok/Kallak: Jan Erik Länta, Jåhkågasska sameby (TBC)

5 minutter spørsmål og diskusjon

12:50

Spørsmål og avslutning