Nyheter

Nyhetsarkiv

Akademimøte

Innledning ved professor Ole M. Sejersted, Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Universitetet i Oslo.

Uredelighet i forskning skyldes grov uaktsomhet eller forsett hos den enkelte forsker. Forskningsetikkloven som ble revidert i 2017 har imidlertid også en paragraf om krav til institusjonene og sier at i konkrete saker skal redelighetsutvalgene alltid uttale seg om mulige systemfeil. 

Akademimøte

Dette møtet er avlyst på grunn av sykdom. Informasjon om ny dato kommer. 

 

Rapport for matsystemer

120 land  er nå i ferd med å utforme nasjonal og vitenskapsbasert politikk for matsystemer, men Norge er ikke blant disse. Trenger Norge en tydeligere matpolitikk?

Nansenfondet og de dermed forbundne fond tar i mot søknader fra 1. desember og fram til 15. januar 2023. Nansenfondenes formål er å fremme vitenskapelig forskning innen ulike fagområder.

Akademimøte

Det sikkerhetspolitiske landskapet i Europa er i 2022 blitt endret på dramatisk vis. Russlands invasjon av Ukraina, som startet den 24. februar, har utviklet seg til å bli den største bakkekrigen vi har hatt i vår verdensdel siden den andre verdenskrig.

HUMSAM-forelesningen 2023

Hvert andre år deler Det Norske Videnskaps-Akademi ut HUMSAM-prisen for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap. Prisvinner mottar 250.000 kroner og holder en HUMSAM-forelesning i Akademiet i 2023. Årets prismottaker er samfunnsøkonom Bård Harstad.

Abelprisen 2022

Et gjensyn med abelprisseremonien på NRK2: H.M. Kong Harald deler ut den norske matematikkprisen Abelprisen til amerikanske Dennis Sullivan. 

Forskningsetisk utvalg

Trenger forskningsetikken, og kanskje særlig helseforskningsloven en justering? Forskningsetisk utvalg inviterer til debattmøte.

Det Norske Videnskaps-Akademis menneskerettighetskomite

Gjennom en felles uttalelse fra Vitenskapsakademienes internasjonale nettverk for menneskerettigheter (IHRN) oppfordrer Akademiets menneskerettighetskomite iranske myndigheter om å respektere FN-konvensjonen for sivile og politiske rettigheter. Det skriver Hans Petter Graver i en uttalelse fra Akademiets menneskerettighetskomite.

Ledige stillinger

Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA) søker nå etter to studentmedarbeidere (deltid). 

DNVA er en uavhengig medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme vitenskap og styrke vitenskapens rolle i samfunnet. Vi deler også ut vitenskapspriser og bidrar med vitenskapsråd til beslutningstakere. Akademiet ble stiftet i 1857, og holder til i Drammensveien 78. 

8TH ANNUAL INTERNATIONAL WORKSHOP
Regjeringens langtidsplan

Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Det Norske Videnskaps-Akademi inviterer til debatt om regjeringens forslag til ‘Langtidsplan for forskning og høyere utdanning’. Møtet er gratis og åpent for alle interesserte.