Nyheter

Nyhetsarkiv

Kenneth Ruud og Lise Øvreås stiller som kandidater

Det Norske Videnskaps-Akademi skal velge ny leder fra januar 2022 og for de neste tre årene. Valget skjer på medlemsmøtet torsdag 16. september. Det er to kandidater til det høyeste vervet i Akademiet, Kenneth Ruud og Lise Øvreås. 

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

På hvilke måter utfordres demokratiet i EU? Digitale foredrag ved Asle Toje og Lise Rye. 

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

I høstens tredje møte i demokratiserien har vi invitert to av våre fremste USA-forskere, Hilde Eliassen Restad og Hilmar Mjelde, til å hjelpe oss å ta pulsen på det amerikanske demokratiet.  

Akademiets lærerpris for ekstraordinær innsats
Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris ble opprettet til minne om Daniel Føllesdal (1869 -1923), kona Bertha (1871-1937) og seks av deres barn som også var lærere. 

Akademiets lærerpris skal gå til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen, som er på 50.000 kroner. Prisen deles ut annethvert år og ble første gang delt ut i 2009.

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Forskningssamarbeid på tvers av politiske systemer og akademiske kulturer: Europa og Kina

HumSam-prisen 2021

Hvordan kan nåtiden kaste lys over fortiden, og på hvilke måter lever fortiden videre i nåtiden?

Siste møte i Akademiets demokratiserie

Demokratiserien avrundes på dette møtet, og Olav Gjelsvik, Øyvind Østerud og Hans Petter Graver, som innledet seriens første møte samles igjen.  Denne gangen for å oppsummere hovedlinjene i demokratiets forutsetninger, utfordringer og konsekvenser. 

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Hvilke digitale trusler står vi overfor, og hvordan kan vi beskytte oss?

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Akademiets møteserie om demokratiets forutsetninger, utfordringer og konsekvenser fortsetter etter sommeren med møter om teknologi og cyberkrigføring, om USA, om EU, og om vårt forhold til akademisk samarbeid med Kina. 

Ny meddelelse fra Akademiets utvalg for klima, miljø og ressursbruk:

I en ny meddelelse fra Det Norske Videnskaps-Akademis utvalg for klima, miljø og ressursbruk hevdes det at de siste års omfattende skogbranner, både globalt og i våre nærområder, er et varsel på en utvikling mot vegetasjonsbranner av et omfang vi ikke har sett tidligere i menneskets moderne historie. Slike scenarier tillegges ifølge meddelelsen i dag for lite vekt i vurderingen av fremtidens klimautvikling.

Ny EASAC-rapport advarer:

Atlanterhavets tilstand påvirker hvordan havnivået vil stige lokalt i Europas kystområder.  Issmeltingen i Antarktis er nå så massiv at den påvirker gravitasjonskreftene slik at vannmasser beveger seg mot den nordlige halvkule. Samtidig viser rapporten at potensialet for bærekraftig ressursutnyttelse fra Atlanterhavet langt fra er utnyttet. 

Lettenprisen – global vitenskapspris for unge forskere på bærekraft:

Oslo, 17 juni 2021: Årets vinner av Lettenprisen forsker for å finne en vaksine mot malaria. Meta Roestenberg er spesialist i infeksjonssykdommer og utdannet ved Leiden University Medical Center i Nederland. Hun bruker sin ekspertise på infeksjonssykdommer som er utbredt i fattige land.

Årsrapporteringen tilgjengelig for nedlastning

Årsrapporteringen for 2020 er nå tilgjengelig på nett. Rapporteringen inneholder to deler:  A) Årsrapport med regnskap og B) Årbok med medlemsregister, minnetaler og foredrag. Last de ned her:

Nansen minneforelesning 2021

Leder for Akademiets menneskrettskomite og professor ved Universitetet i Oslo, Jakob Lothe, holder årets minneforelesning