Nyheter

Nyhetsarkiv

Akademimøte

Dataøkonomi og rett: Er usikkerhet om rettigheter til data til hinder for en datadrevet økonomi?
Foredrag ved professorene Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.
Data omtales ofte som "den nye oljen" i en datadrevet økonomi. I alt fra landbruk til legemiddelindustrien og mediebransjen, får tjenester basert på data stadig større betydning, noe som krever at aktørene får tilgang til og har evne til å analysere store mengder data.

European Academies Science Advisory Council

Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi Lise Øvreås er valgt som ny visepresident i EASAC, European Academies Science Advisory Council. Hun er en av tre nye vise-presidenter.

Akademimøte

Magnus Lagabøters Landslov 750 år – Eit storverk i norsk historie og europeisk rettshistorie. Kong Magnus 6. Lagabøter er kongen som ikkje skulle bli konge. Landslova er kjernen i eit lovprosjekt som vart avvist, og som fort kunne ha stranda. 

Foredrag av Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Yara Birkelandprisen 2023

Robert Bleckert Nils Håkan Wissings forskning viser at galakser har sterkere magnetiske felt enn tidligere antatt. For dette ble han tildelt Yara Birkelandprisen 2023.

Demokratiets tilstand 2023

Sjette og siste møte i Demokratiserien holdes på Litteraturhuset i Bergen. Med oss har vi fått flere av Nordens fremste velferdsforskere.

Demokratiets tilstand 2023

Filmen fra Demokratiseriens møte i Trondheim 4. september er nå tilgjengelig, med det høyst aktuelle temaet lokaldemokrati.

International VISTA Day 2023

As the reliance on underground fossil energy wanes, the pivot towards harnessing energy directly from Earth’s surface is imperative. For the energy transition to be successful, several complex dilemmas need to be addressed and solved.

Utleie
DEMOKRATIETS TILSTAND 2023

Det er varslet mer statlig styring av akademia. Bør Forsknings-Norge frykte at universitetene og høgskolenes uavhengighet, demokratiske integritet og akademisk frihet svekkes? 

Det Norske Videnskaps-Akademis menneskerettighetskomite om situasjonen i

Eksekutivkomiteen i det internasjonale menneskerettighetsnettverket til vitenskapsakademiene har vedtatt følgende uttalelse om situasjonen til universiteter og vitenskapsakademiet i Nicaragua. Foranledningen er regjeringens nylige overtakelse av University of Central America.

Demokratiets tilstand 2023

Svekket tillit til politikerne og avstand mellom befolkningen og eliten. Dette er noen av utfordringene som kommune-Norge står overfor. Uken før valget tar demokratiserien turen til Trondheim for å sette søkelyset på lokaldemokratiet.