Nyheter

Nyhetsarkiv

Ny EU-rapport:

EU-Kommisjonens forsknings- og kunnskapssenter, JRC (Joint Research Centre), har nylig publisert en rapport om bruk av biomasse til energiformål. Et sentralt tema er hvorvidt bruk av biomasse kan brukes bærekraftig og samtidig redusere atmosfærens CO2-innhold. Rapporten konkluderer bl.a. med at bare en begrenset del av biomasse fra skog vil kunne bidra til å nå Parisavtalens mål. EASAC (European Academies’ Science Advisory Council) gir i en pressemelding sin fulle støtte til JRC-rapporten.
 

Norsk Science advice-rapport:

Akademiet har nå publisert en norsk Science advice-rapport om temaet Stamceller og regenerativ medisin.
 

Vinner av HumSam-prisen:

HumSam-prisen 2021 går til akademimedlem og religionsviter Ingvild Sælid Gilhus ved Universitetet i Bergen. Hennes forskning spenner fra latter i religion til Snåsamannen. Nå mener hun studier av samtidsreligion vil utvikle faget videre, samtidig som den eldste religionshistorien alltid er en rik kilde til kunnskap om religion.

HumSam-prisen 2021

HumSam-prisen 2021 tildeles Ingvild Sælid Gilhus, professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Ny generalsekretær
ÅRSMØTET

Akademiets årsmøte vil finne sted på Grand Hotel tirsdag 7. september klokken 18.00.

Registrering ved fremmøte, alle må ha inntatt sine plasser i Rocosalen innen 17.45. Dørene åpner 16.45.

Antrekk: Mørk dress

 

Første meddelelse i en serie fra Akademiet:

Forskere har vært for forsiktige. Klimaet endrer seg mer og raskere enn tidligere antatt. Arter forsvinner fortere og i større omfang enn det vi tidligere har trodd. Forurensing, overutnyttelse av ressurser og rasering av natur setter hele økosystemet i reell fare, heter det i en uttalelse fra Akademiet.

Intervju med avtroppende generalsekretær
Akademimøte

Minnetalene over Hans M. Barstad og Per Andersen er utsatt til høsten 2021

Foredrag ved professor Bernt Aardal, Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo

Dette møtet ble avholdt digitalt, og kan ses i opptak.

Ny Science advice-rapport fra Akademiet:

EUs regler for genmodifisering (GMO) er en bremsekloss i arbeidet med å utvikle nye matvarer som sikrer et klimatilpasset og bærekraftig jordbruk. Det kommer frem i en rapport fra tyske vitenskapsakademier og det tyske forskningsrådet. EASAC, en sammenslutning av europeisk vitenskapsakademier ber om en radikal fornyelse av lov- og regelverket, og hevder at det blir store kostnader for samfunnet hvis vi ikke benytter oss av moderne genmodifiseringsteknikker.

En norsk ekspertgruppe nedsatt av Vitenskapsakademiets Science advice-utvalg har nett nærmere på GMO-regulering i Norge.

Akademimøte

Minnetalene over Janne Bondi Johannessen og Knut Rønningen er utsatt til Akademimøte 16. september.

Foredrag ved professor Steinar Holden, Økonomisk insitutt, Universitetet i Oslo;

  • Hvilke virkninger har pandemi og tiltak hatt for norsk økonomi og samfunn?
  • Var det riktig å stenge ned?
  • Hvilke tiltak bør brukes for å dempe skadevirkningene?
     
Nominasjoner ønskes

Nominasjonsfrist for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap og innen realfag og medisin er 10. februar 2022

Digital konferanse om reiselitteratur 12.-13. november

-Vi tar ikke lenger reisen for gitt. Derfor har koronapandemien gitt en ny aktualitet til temaet reiselitteratur, sier Janicke S Kaasa, som er en av initiativtagerne til konferansen Nordic Travels.  

Seksjonsseminar for kulturfaggruppen

Seminaret er åpent, men det er begrensede plasser. Interesserte kan kontakte arrangør Marit Melhus på epost marit.melhuus@sai.uio.no