Nyheter

Nyhetsarkiv

Akademimøte

Førsteamanuensis Anine Kierulf innleder med å oppsummerer NOU-rapporten og innspill fra høringsrunden. 

Kommentarer ved Ragna Aarli, professor ved Det juridiske fakultet, UiB, nyvalgt leder i Akademikerne Lise Lyngsnes Randeberg og professor ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk, NTNU, og Kristian Gundersen, professor ved Institutt for biovitenskap, UiO.

H.M. Kongen var til stede

Foredrag ved Andreas Føllesdal, professor ved PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet og Maja Janmyr, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo.

Akademimøte

Det ordinære Akademimøtet begynner klokken 18.00. 

Møtet åpner med at Eivind Hiis Hauge holder minnetale over Per Christian Hemmer

 

Bærekraftig hav

- Et hav i krise kan ses som en fysisk manifestasjon av vår tids største utfordringer. Samtidig inneholder nettopp havet løsningene for en klimavennlig og bærekraftig fremtid.

Kavliprisen 2022

Det Norske Videnskaps-Akademi kunngjorde i dag vinnerne av Kavliprisen 2022 i astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap.

Abelprisuken 2022

 Slik feiret Akademiet årets Abelprisuke og prisvinner Dennis Sullivan. 

Det Norske Videnskaps-Akademi oppfordrer sine medlemmer og nettlesere forøvrig til å støtte dødsdømte Dr. Ahmadreza Djalali og protestere overfor iranske myndigheter. Dr. Djalali er spesialist i katastrofemedisin.

Holmboeprisen 2022

Tor Espen Kristensen ved Stord vidaregåande skule er årets mattelærer. Norsk matematikkråd kunngjorde i dag at han får Holmboeprisen for 2022. Tor Espen Kristensen utmerker seg som en uvanlig solid fagperson, en inspirerende lærer for elevene og en innflytelsesrik og dyktig bidragsyter til utviklingen av matematikkundervisningen, både lokalt og nasjonalt, skriver priskomiteen.  

Workshopserie

Energikrisen, er det mer enn en priskrise? Skyldes utslagene i energiprisene alene geopolitiske forhold, eller er dette noe som vil skje oftere i framtiden? Er det mangel på muligheter for å produsere ren energi i dag og vil det bli tydeligere fremover? Hvordan håndterer vi energikrisen fra et forbrukerperspektiv? Er det behov for kortsiktige tiltak eller langsiktige strukturelle endringer i markedene?
 

Se opptak: Havets vegetasjon - hva skjer med den blå skogen?

Blå skog er et viktig fundament for livet langs kysten, og den kan også være en del av løsningen på klimakrisen. Samtidig trues den av menneskelig aktivitet.

Kavliprisen 2022

Mottakere av Kavliprisen 2022 kunngjøres onsdag 1. juni kl 15:00 av preses i Vitenskapsakademiet Lise Øvreås. Kavliprisen deles ut til fremragende forskere i nanovitenskap, astrofysikk og nevrovitenskap.

Nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi

Torsdag 10. mars ble det klart hvem som er innvalgt som nye medlemmer i Det Norske Videnskaps-Akademi i 2022.

12 nye norske medlemmer og 6 utenlandske i henholdsvis Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Abelprisen 2022

Abelprisen 2022 tildeles Dennis Parnell Sullivan ved Stony Brook University og CUNY Graduate Center ved City University of New York, USA «for hans banebrytende bidrag til topologien i bredeste forstand, og særlig dens algebraiske, geometriske og dynamiske aspekter».

Støtter Ukraina

- Vi må stå opp for kolleger og andre som arresteres, sa jusprofessor Hans Petter Graver i en tale i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) i Trondheim. Talen er gjengitt i sin helhet.