Nyheter

Nyhetsarkiv

Se opptak: Akademimøte i Bergen

Møtet åpner med at Ole Didrik Lærum holder minnetale over Ansgar Torvik og Aurora Martinez holder minnetale over Torgeir Flatmark

Foredrag ved Astri Andresen, professor i historie ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen

Se opptak

Møtet åpner med at Liv Bliksrud holder minnetale over Vigdis Ystad og Dag Normann holder minnetale over Jens Erik Fenstad

Foredrag ved Gunhild Hoogensen Gjørv, professor konflikt og fredsstudier (CPS) ved Universitetet i Tromsø -  Norges arktiske universitet

Møte på Grand Hotel 12. oktober

Det planlagte årsmøtet i mai ble utsatt og arrangeres på Grand Hotel mandag12. oktober og kombineres med den tradisjonelle Nansen minneforelesning.

Hele arrangementet vil foregå i Speilsalen

Akademimøte og valgmøte (medlemsmøte)

Det avholdes et møte for Akademiets medlemmer med valg klokken 16.30-17.30

Akademimøtet klokken 18.00 åpner med at Erling Størmer holder minnetale over Erik Magnus Alfsen og Narve Fulsås holder minnetale over Erling Sverdrup Sandmo.

Høstekskursjon

Årets høstekskursjon til Kistefos er utsatt. Vi kommer tilbake med informasjon om ny dato når smittesituasjonen i Oslo-området er mer avklart.

Ta kontakt med Gro Havelin om du har spørsmål.

Årsrapporteringen tilgjengelig for nedlastning

Årsrapporteringen for 2019 er nå tilgjengelig på nett. Rapporteringen inneholder to deler:  A) Årsrapport med regnskap og B) Årbok med medlemsregister, minnetaler og foredrag.

Foredragsserie Pandemien - tillit i koronaens tid del 10 - ved Anne Spurkland

Covid 19-sykdommen i pandemien

  • Digitalt foredrag ved professor i molekylær immunologi, Anne Spurkland.
Foredragsserie: Pandemien - tillit i koronaens tid Webinar del 9 - ved Karine Nyborg

Økonomien i pandemien: penga eller livet?

  • Foredrag ved professor Karine Nyborg, Økonomisk institutt, UiO. 

Må vi velge om vi skal ofre liv og helse på økonomiens alter? Eller er godt smittevern tvert om påkrevd for normalisering av arbeids- og samfunnslivet? Et samfunnsøkonomisk blikk på standardmodeller for virusspredning indikerer at konflikten mellom helse og økonomi er begrenset – og at omfattende massetesting kan være nødvendig ut fra begge hensyn.

Bergenbio med på koronastudie

Et legemiddel fra Bergenbio er valgt ut som en av tre mulige testmedisiner for å behandle koronapasienter i Storbritannia. Nytt medlem i Akademiet, professor ved UiB, James B. Lorentz er mannen bak  bioteknologiselskapet som er valgt ut i den første studien. 

Foredragsserie Pandemien - tillit i koronaens tid del 8 - ved Gro Harlem Brundtland

Global solidaritet i pandemien
Foredrag ved Gro Harlem Brundtland
 

Pandemien - tillit i koronaens tid del 7 - ved Ole Fridthjof Norheim:

Sorteringssamfunnet og pandemien.
Medisinsk etikk – å velge mellom syke.
Foredrag ved professor Ole Fridthjof Norheim, Universitetet i Bergen.

Hvem skal få behandling på respirator når vi har for få? Hva er erfaringene fra Norge og andre land? I foredraget snakker Norheim om de etiske prioriteringene helsepersonell står midt oppe i under COVID-19. Han vil også drøfte internasjonale og nasjonale anbefalinger om prioritering.

Pandemien - tillit i koronaens tid del 6 - ved Kristin Bergtora Sandvik:

Rettsstaten i pandemien

Foredrag ved professor ved UiO,  Kristin Bergtora Sandvik.

Pandemien - tillit i koronaens tid del 5 - ved Per Buvik

Den ultimate roman om en epidemi: Pesten (1947) av Albert Camus
Foredrag ved professor Per Buvik (emeritus) ved Universitetet i Bergen. 

Pesten av Albert Camus ble utgitt i 1947. Utviklingen av koronapandemien har på kort tid gjort boken til en av de mest leste romanene i verden. Boken er nesten skremmende profetisk og aktuell, 60 år etter forfatterens død. Professor Per Buvik leser i dette foredraget romanen inn i vår egen samtid.

Pandemien - tillit i koronaens tid del 4 - ved Birgitte Freiesleben de Blasio

Modellering av SARS-CoV-2 epidemien i Norge
Foredrag ved professor Birgitte Freiesleben de Blasio.

Hun er professor ved UiO i biostatistikk og avdelingsdirektør ved Folkehelseinstituttet ved  Avdeling for metodeutvikling og analyse. Avdelingen studerer helseeffekter og lager økonomiske evalueringer av nasjonale vaksinasjonsprogram og andre tiltak for å avgrense smittespredning. Resultatene blir brukt til  overvåkning, beredskap og som grunnlag for råd til myndighetene.