Nyheter

Nyhetsarkiv

Årbok tilgjengelig for nedlasting

Årboken for 2021 er nå klar og tilgjengelig for nedlasting. Den inneholder alle foredragene som ble holdt i 2021.

Minneord

Kreftforsker og tidligere preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Ole Didrik Lærum, er død. 

Demokratiets tilstand 2023

Demokratiet har vært under press på en rekke fronter de siste årene. Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og i mars lanserer vi en ny møteserie.

Frist 15. mars: Nominer kandidater til Lærerprisen

Hvem bør få Lærerprisen i år? Vi ser etter lærere i grunnskole eller videregående skole som har gjort en ekstarordinær faglig og pedagogisk innsats. Prisen er på 50.000 kroner. Nominasjonsfristen er 15. mars 2023.

Demokratiets tilstand 2023

Russlands invasjon av Ukraina har fått ringvirkninger over hele verden. Hva blir de langsiktige følgene for demokratiutviklingen? 

Nyttårshilsen fra preses Lise Øvreås

Vi står ved inngangen til et nytt år. 2022 var preget av mye uro. Vi håpet vel alle at vi skulle ta hverdagen tilbake i 2022 etter to år med pandemi. I stedet opplevde vi at demokratiet ble brutalt angrepet da Russland invaderte et demokratisk Ukraina 24. februar 2022, skriver preses Lise Øvreås i sin nyttårshilsen.

Julehilsen fra generalsekretæren

2022 har vist at Vitenskapsakademiet tilbyr en arena for dialog, formidling og vitenskapsrådgivning. Vi tar tak i temaer som er relevante i møte med samfunnsutfordringene. Slik oppsummerer generalsekretær Gunn Elisabeth Birkelund året i sin julehilsen.  

Akademimøte

Foredrag ved professor Henrik Daae Zachrisson.

Utdanning kan endre liv. I en global sammenheng er det imidlertid en betydelig andel av barn som ikke får muligheten til å realisere sitt potensial gjennom utdanning.  Ulikheter i utdanning kan skyldes mange forhold, som for eksempel elevens kjønn, sosioøkonomiske familiebakgrunn, eller skolekvalitet. Konsekvensene av ulikhet kan være kumulativ, og føre til øket risiko for frafall, kriminalitet, utenforskap, og arbeidsløshet. 
 

Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte finner sted på Grand Hotel onsdag 3. mai klokken 18.00 med foredrag, diplomer til Akademiets nye medlemmer, prisoverrekkelser, underholdning og festmiddag i Speilsalen.

Dørene åpner klokken 17.00.

Formiddagsmøte

Foredrag ved Petter Bae Brandtzæg

At sosiale medier er døende er blitt hevdet i snart et 10 år, men stemmer dette? Sosiale medier er ikke døende. De er fortsatt veldig relevante for folk i dag. Imidlertid kan det hende at noen av de mest populære sosiale nettstedene ikke er like populære som de en gang var. Men hva er egentlig sosiale medier i dag, og hvordan vil fremtiden se ut? 

Akademiets satsning 2022: Bærekraftig hav

Havet er i krise, og det haster å få på plass konkrete planer. Det er en av hovedkonklusjonene når møteserien Bærekraftig hav oppsummeres.

Statsbudsjett 2022-23 / Saken om Forskningsrådet

Støre-regjeringen søker å sikre norsk forskning med et «kraftfullt engangsgrep» i sine forslag til Statsbudsjett. Det skriver regjeringen.no etter statsråd med Kongen i dag. Grepet går ut på en engangsbevilgning til Forskningsrådet på 1,64 milliarder kroner. 

International VISTA seminar 2022

"Russia is Europe’s new pariah. We will have to think about how to reengage with Russia." This was one of the comments when ten handpicked scientists gave their perspectives on  the energy situation in Europe during this years VISTA seminar. 

 

Akademimøte

Zoonotic infections are in the limelight more than ever before. However, zoonotic infections, which are naturally transmitted between animals and humans, have existed as long as humans have been around. Humans are biologically part of the animal kingdom. This means that for infectious agents there is a continuum between animals and humans.