Nyheter

Nyhetsarkiv

Forskningsetisk utvalg

Er det ulike forskningsetiske prinsipper på de ulike fagfeltene? Hvordan kan forskningsetiske konflikter avverges, og hvilket ansvar har institusjonenes ledelse? Og hvorfor er plagiatbegrepet så problematisk?

Valg i Akademiet:

Lise Øvreås er valgt som ny preses i Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA). Hun er valgt for perioden 2022-2024. Øvreås overtar etter Hans Petter Graver. Hun er den tredje kvinne som er valgt til Akademiets øverste leder siden stiftelsen i 1857.

Se sammendrag og bilder

Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte måtte i år utsettes til 7. september.
Som i de siste år ble møtet holdt i Rococosalen på Grand Hotel og festmiddagen i Speilsalen. H.M. Kongen overvar møtet i Rococosalen. 

Årstalen til preses Hans Petter Graver

Fem hundre år etter at Magellan døde under realiseringen av en gedigen forskningsekspedisjon, som for alltid gjorde verden mindre, la oss lansere et nytt gedigent forskningsprosjekt, som kan mobilisere statlige milliarder og forskere fra alle disipliner, på tvers av land og fra alle sektorer av samfunnet. Det tok fire år å utløse atomkjernes destruktive krefter, tolv år å sette mennesker på månen etter Sputnik-1, tretten år å kartlegge det humane genomet og ett år å utvikle vaksine mot Covid-19. Hvor lang tid trengs for å fase ut oljen?

EASAC-kommentar med ny vitenskap før FNs klimamøte:

Sommerens ekstremtemperaturer, med tørke, flom og brann, er et varsko om framtiden, advarer sammenslutningen for vitenskapsakademiene i Europa, EASAC. I forkant av FNs Glasgow Climate Summit i september, har EASAC lagt fram en vitenskapelig uttalelse der de konkluderer med at klimakrisen og tap av biologisk mangfold er kriser som må ses i sammenheng. I tillegg foreslår de 16 grep som kan sikre menneskehetens overlevelse.

Kenneth Ruud og Lise Øvreås stiller som kandidater

Det Norske Videnskaps-Akademi skal velge ny leder fra januar 2022 og for de neste tre årene. Valget skjer på medlemsmøtet torsdag 16. september. Det er to kandidater til det høyeste vervet i Akademiet, Kenneth Ruud og Lise Øvreås. 

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

På hvilke måter utfordres demokratiet i EU? Digitale foredrag ved Asle Toje og Lise Rye. 

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

I høstens tredje møte i demokratiserien har vi invitert to av våre fremste USA-forskere, Hilde Eliassen Restad og Hilmar Mjelde, til å hjelpe oss å ta pulsen på det amerikanske demokratiet.  

Akademiets lærerpris for ekstraordinær innsats
Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris ble opprettet til minne om Daniel Føllesdal (1869 -1923), kona Bertha (1871-1937) og seks av deres barn som også var lærere. 

Akademiets lærerpris skal gå til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen, som er på 50.000 kroner. Prisen deles ut annethvert år og ble første gang delt ut i 2009.

Demokrati - forutsetninger, utfordringer og konsekvenser

Forskningssamarbeid på tvers av politiske systemer og akademiske kulturer: Europa og Kina

HumSam-prisen 2021

Hvordan kan nåtiden kaste lys over fortiden, og på hvilke måter lever fortiden videre i nåtiden?

Siste møte i Akademiets demokratiserie

Demokratiserien avrundes på dette møtet, og Olav Gjelsvik, Øyvind Østerud og Hans Petter Graver, som innledet seriens første møte samles igjen.  Denne gangen for å oppsummere hovedlinjene i demokratiets forutsetninger, utfordringer og konsekvenser.