Nyheter

Nyhetsarkiv

Ukraine

The Norwegian Academy of Science and Letters joins members of the global academic communities in speaking out against the human rights and humanitarian crises created by the Russian invasion of Ukraine. We are anxious about the effects the Russian aggression have on peace and security, not only in Europe, but also in the world at large, and we are deeply troubled by the humanitarian crisis that is evolving. 

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning er tildelt Øystein Linnebo for fremragende forskning innen filosofisk logikk og matematikkens filosofi. Belønningene for yngre forskere er tildelt Natalia Kucirkova og Eivind Andreas Baste Undheim.

Bærekraftig hav

FN har erklært at bærekraftig hav skal være i hovedfokus det kommende tiåret. Gjennom møteserien Bærekraftig hav fokuserer Akademiet på havet.

– Havet er i krise, sier preses Lise Øvreås. 

Støtte til utsatte forskere

Det Norske Videnskaps-Akademi følger utviklingen i Ukraina med den største uro. Vi er dypt bekymret over den humanitære krisen som utspiller seg, og vi støtter opprop fra våre akademiske søsterorganisasjoner som fordømmer den russiske invasjonen. Vi er også sterkt bekymret over de virkningene denne invasjonen har på stabilitet og fred i verden. 

Akademiet har oppsummert året gjennom en rapport der vi har presentert noen av høydepunktene fra 2021, blant annet demokratiserien, vitenskapsrådgivning og vårt digitale bibliotek på Youtube.  

Strømmmes: Kunngjøring av Abelprisen 2022

Preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi, Lise Øvreås kunngjør Abelprisen 2022.

Formiddagsmøte

Erik Sauar er antropolog, sivilingeniør i kjemi og dr. techn i fysikalsk kjemi. Han leder batterimaterialselskapet Cenate, som utvikler silisiumnanopartikler for neste generasjons lithiumbatterier i samarbeid med noen av verdens største batteriprodusenter. Han var tidligere CTO og en av grunderne bak solselskapet REC.

Akademimøte

Foredrag ved professor og museumsdirektør Håkon Glørstad ved Fornminneseksjonen, Universitetet i Oslo og Kunsthistorisk museum.

Nyttårshilsen fra preses Lise Øvreås

Jeg ser med glede og forventning fram til å lede Akademiet i 2022, sammen med presidiet, styret og administrasjonen. Jeg håper at 2022 blir et godt år for alle sammen, at Covid-19 endelig slipper taket og at vi får den vanlige hverdagen tilbake. Jeg har spesielt savnet fysiske møter i akademiets hus og ellers på våre arbeidsplasser rundt om i landet. 

Britiske politikere bruker vitenskapsrådgivning fra EASAC:

The Telegraph trykket nylig et opprop fra 52 parlamentsmedlemmer som krever et møte om bruk av bio-energi i Storbritannia. Oppropet er basert på tydelige vitenskapsråd fra “top think tanks” som EASAC, Chatham House og Ember. 

Nytt utvalg for vitenskapsrådgivning i Akademiet

Styret i Vitenskapsakademiet har oppnevnt nytt utvalg for vitenskapsrådgivning. Leder for utvalget er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU Jørn Rattsø. Med seg får han Inger Sandlie (UiO, Seksjon for biokjemi og molekylærbiologi), Kjersti Lohne (UiO, Institutt for kriminologi og rettssosiologi), Jonas Stein (UiT, Institutt for samfunnsvitenskap), Dag Aksnes (UiB, Institutt for bio-vitenskap), Ingvald Strømmen (NTNU, Institutt for energi- og prosessteknikk) og Kjersti Fløttum (UiB, Institutt for fremmedspråk). 

Gunn Elisabeth Birkelund:

En hel møteserie om demokratiet vårt, både fysisk og digitalt, månedlige Akademimøter tross pandemi,  og ett nytt år med vitenskapens bidrag til bærekraftig omstilling med hav som hovedtema. Dette er deler av julehilsenen fra generalsekretær i Vitenskapsakademiet Gunn Elisabeth Birkelund.