Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Fridtjof Nansens belønning for 2024 går til Pia Lane

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning tildeles Pia Lane. Belønningene for yngre forskere tildeles Tore Wig og og Daniel Quintana.

Bilde
Fridjof Nansens belønning for fremragende forskning 2024
Pia Lane Foto: UiO

Styret for Fridtjof Nansens fond til Videnskapens fremme besluttet på sitt styremøte 4. mars 2024 å tildele Pia Lane Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for år 2024 innen humaniora og samfunnsvitenskap. Hun får belønningen for fremragende forsking innen flerspråklighet og sosiolingvistikk.

I komiteens innstilling står det blant annet;
"Lanes forskning er internasjonalt anerkjent og har stor forskningsmessig impact på fagfeltet. I tillegg har forskningen hennes stor praktisk og politisk betydning. Her kan hennes innsats som sentralt medlem i Sannhets- og forsoningskommisjonen (2018–2023), som leverte rapporten sin til Stortinget 1. juni 2023, fremheves. Av internasjonale verv må også medlemskap i Europarådets Committee of Experts, the European Charter for Regional or Minority Languages (2016-2028), nevnes. Lane er nå Academic Chair for Circle U Multilingualism, Interculturality and Language Lab ved Universitetet i Oslo (2023– 2025). Dette er en europeisk forskningsintensiv og tverrfaglig allianse som jobber for å gi fremragende utdanning, forskning og innovasjon for å bidra til mer bærekraftige, demokratiske og sunnere samfunn."

Pia Lanes kommentar: "Jeg er overveldet og veldig glad for denne tildelingen. Det er en stor ære å motta en slik pris, og jeg er takknemlig for alle kollegene jeg har vært så heldig å få samarbeide med slik at jeg har kunnet utvikle meg som forsker. Jeg er også takknemlig for alle forskningsdeltagerne som har vist meg den store tillit å dele sine erfaringer og historier."

 Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen humaniora og samfunnsvitenskap for 2024 går til Tore Wig.

Bilde
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
Tore Wig Foto: UiO

Tore Wig får belønningen for fremragende forskning innen internasjonal politikk.

Komiteen sier:
"Gjennom sin forskning forsøker Wig å forstå årsakene til borgerkrig og etniske konflikter. Han viser hvordan politiske «førkoloniale» institusjoner spiller en viktig rolle for å forklare hvorfor noen land, områder og etniske grupper preges av væpnet konflikt i moderne tid. Gjennom sitt arbeid har han  bidratt til å skifte søkelyset i konfliktforskningen i retning av andre typer institusjoner enn de som vanligvis får oppmerksomhet, som nasjonalstat og demokrati. [...] Wig har markert seg som en forsker i den internasjonale forskningsfronten, og nasjonalt som en aktiv formidler og debattant. "

Tore Wigs kommentarer:
- Det er veldig stort for meg å få en belønning i Fridtjof Nansens navn, særlig i disse tider med brutale kriger i Ukraina og på Gaza, og alvorlige trusler mot demokratiet internasjonalt. Nansen spilte en viktig rolle som fredsarbeider, humanitær og vitenskapsmann i sin tid. I dag er han særlig relevant. Forskning på krig, fred og demokrati har kanskje aldri vært viktigere.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere innen realfag og medisin for 2024 går til Daniel Quintana. 

Bilde
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere for 2024 realfag og medisin
Daniel Quintana Foto: Wes Tan

Daniel Quintana får belønningen for fremragende forskning innen psykologi og nevroendokrinologi.

I komiteens innstilling står det blant annet;
"Quintana er en ung medisinsk forsker som har oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forsking på virkningene av hormonet oksytocin på helse og velvære. Oksytocin er et hormon som produseres naturlig i hjernen og distribueres til hele kroppen. [...] Quintanas forskningsresultater representerer en fremragende originalitet og en vitenskapelig aktivitet på et høyt internasjonalt nivå. Daniel Quintana er en verdig vinner av Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere."

Daniel Quintanas kommentar:
"Jeg er virkelig beæret over å motta denne prestisjefylte prisen. Arbeidet jeg har blitt anerkjent for, har utvilsomt vært en kollektiv innsats fra et bemerkelsesverdig team av kolleger og samarbeidspartnere. Jeg er takknemlig for de støttende forskningsmiljøene ved Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus; disse har vært avgjørende for vårt arbeid."

Om belønningen
Belønningen deles ut på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte på Grand Hotel fredag 3. mai klokken 18.00.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond. Belønningen tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Belønningen består av 300.000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora & samfunnsvitenskap og realfag & medisin. I 2024 deles belønningen ut innen humaniora og samfunnsvitenskap.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut i begge klasser (realfag & medisin og humaniora & samfunnsvitenskap). Den består av 75 000 kroner og et diplom. 

For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.

Styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Vessela N. Kristensen, Universitetet i Oslo, deler ut belønningene.