Akademimøte

Protonterapi - fysikk møter medisin

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
Minnetaler

Møtet åpner med at Olav Njølstad holder minnetale over Geir Lundestad og Trygve U. Helgaker holder minnetale over Arne Haaland.

I Norge bygges det for tiden to protonterapianlegg, lokalisert ved Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus og ved Haukeland Universitetssykehus, Bergen. Disse anleggene, med en samlet investering på flere milliarder kroner, forventes å være operative fra desember 2024. 

Protonterapi er en form for strålebehandling som skåner friskvev og gir mindre bivirkninger, og vil utgjøre en nasjonal behandlingstjeneste. Tilbudet vil gjøre at pasienter som tidligere måtte reise utenlands, spesielt barn og unge med kreft, nå kan få behandling i Norge. I tillegg vil det bli et tilbud for andre pasientgrupper å delta i kliniske studier for protonterapi. 

Protonterapi er en høyteknologisk disiplin som blant annet benytter en partikkelakselerator («syklotron») og kraftige magneter til å styre protonstrålen mot pasienten. Syklotronen «Ellen Gleditsch» i Oslo har fått navn etter Norges andre kvinnelige professor, Ellen Gleditsch, UiOs første professor i radiokjemi. Hun var assistent hos Marie Curie i Paris, og ordnet senere med forsendelsene av radioaktivt radium til bruk i strålebehandling i Norge som var basis for opprettelsen av Radiumhospitalet. De norske protonterapianleggene vil ikke bare tilby pasientbehandling, men også være sentre for omfattende forskning. Dette inkluderer klinisk utprøvende studier for ulike kreftformer, preklinisk forskning og teknologisk utvikling. Sentralt er samarbeidet mellom kreftleger, kreftbiologer og medisinske fysikere, der sistnevnte beregner nøyaktig hvordan protonene avsetter stråledose i svulsten. Protonterapi er dermed en sann tverrfaglig behandlingsform der kvaliteten og forskningsresultatene er avhengig av alle profesjonsgrupper. 

Satsningen på protonterapi representerer en betydelig fremgang innen stråleterapi og skaper muligheter for nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid. Det nasjonale konsortiet bestående av ulike helseinstitusjoner og universiteter arbeider tverrfaglig for å få anleggene i drift, behandle pasienter, og drive banebrytende forskning. Med planlagte behandlingsrom og dedikerte områder for preklinisk forskning viser dette initiativet betydelig potensial for fremskritt innen kreftbehandling og forskning i Norge.

I møtet blir det korte foredrag av professor Eirik Malinen, medisinsk fysiker og leder Seksjon for strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning, OUS, professor Marco Durante, direktør for biofysikk ved Helmholzsenter for tung-ionforskning i Darmstadt og professor Marianne G. Guren, overlege OUS Avd. For kreftbehandling med ansvar for planlegging av den kliniske virksomheten i protonterapisenteret.

Det blir også utdeling av den første «Ellen Gleditsch Pris» fra Radiumhospitalets Legater ved Jan Vincents Johannessen til professor Marco Durante.