Akademiet gratulerer!

Akademiets nye medlemmer 2024

På Det Norske Videnskaps-Akademis medlemsmøte  7. mars ble det klart hvem som er innvalgt som nye medlemmer i 2024. 

Akademiet har fått 13 nye norske medlemmer og 7 nye utenlandske medlemmer  i henholdsvis Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Den matematisk-naturvitenskapelige klasse - The Natural Sciences Division

Norske og utenlandske medlemmer - Norwegian and foreign members

Bilde
Den matematisk-natirvitenskapelige klasse 2024
 • Paul Arne Østvær, Universitetet i Oslo og Università degli Studi di Milano. Han er innvalgt i gruppe 1, Matematiske fag.
 • Jemma Louise Wadham, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet. Hun er innvalgt i gruppe 3, Geofag.
 • Marit Reigstad, Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet. Hun er innvalgt i gruppe 5, Biologi.
 • Jan Terje Andersen, Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 6, Cellebiologi og molekylærbiologi.
 • Torbjørn Omland, Universitetet i Oslo. Han er innvalgt i gruppe 7, Medisinske fag.
 • Maria H. Figueiredo Godinho, NOVA University Lisbon, Portugal. Hun er valgt inn i gruppe 2, Fysikk, astronomi og geofysikk.
 • Roger Pielke jr., University of Colorado, Boulder, USA. Han er valgt inn i gruppe 5, Biologi.
 • Gordon Brent Mills, Oregon Health & Science University, USA. Han er valgt inn i gruppe 6, Cellebiologi og molekylærbiologi.
 • Pierre Magistretti, King Abdullah University of Science and Technology, Saudi-Arabia. Han er valgt inn i gruppe 7, Medisinske fag.
 • Valery A. Kashparov, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (NUBiP). Han er valgt inn i gruppe 8, Teknologiske fag.


Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap - The Humanities and Social Sciences Division

Norske og utenlandske medlemmer - Norwegian and foreign members

Bilde
Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap 2024
 • Fredrik W. Thue, OsloMet, Storbyuniversitetet. Han er valgt inn i gruppe 1, Historie.
 • Espen Røysamb, Universitetet i Oslo. Han er valgt inn i gruppe 3, Filosofi og psykologi.
 • Eirik Holmøyvik, Universitetet i Bergen. Han er valgt inn i gruppe 6, Rettsvitenskap.
 • May-Len Skilbrei, Universitetet i Oslo. Hun er valgt inn i gruppe 6, Rettsvitenskap.
 • Johs. Hjellbrekke, Universitetet i Bergen. Han er valgt inn i gruppe 7, Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi).
 • Katrine V. Løken, Norges Handelshøyskole i Bergen. Hun er valgt inn i gruppe 7, Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi).
 • Magne Mogstad, University of Chicago, USA. Han er valgt inn i gruppe 7, Samfunnsfag (herunder sosiologi, statsvitenskap og økonomi).
 • Liv Ingeborg Lied, MF Vitenskapelige Høyskole. Hun er valgt inn i gruppe 8, Religionsvitenskap og teologi.
 • Pia Quist, Københavns universitet, Danmark. Hun er valgt inn i gruppe 5, Filologi og språkvitenskap.
 • Andreas Paulus, Georg-August-universitetet i Göttingen, Tyskland. Han er valgt inn i gruppe 6, Rettsvitenskap.