Abelprisen 2024

Abelkomitéens vanskelige valg

ABELKOMITÉEN 2023/24

Helge Holden (leder), NTNU, Institutt for matematiske fag i Trondheim, Norge 

Alice Guionnet, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), Ecole Normale Supérieure de Lyon

Jun-Muk Hwang, Institute for Basic Science i Daejeon, South Korea 

Martin Hairer, EPFL i Lusanne, Sveits og Imperial College i London, Storbritannia 

Ursula Hamenstädt, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität i Bonn, Tyskland  

Abelkomitéens etiske retningslinjer 

 

KORT OM ABELPPRISEN

Abelprisen er en pris for fremragende matematisk arbeid, oppkalt etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel (1802–1829). Prisen kan bli tildelt en eller flere matematikere. 

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi vedtar hvem som får prisen etter at Abelkomitéen har levert sin innstilling. 

Tidligere vinnere av Abelprisen 

Abelprisens egne nettsider 

 

KUNNGJØRING OG PRISUTDELING

Akademiets preses Lise Øvreås kunngjør hvem som tildeles Abelprisen 2024 20. mars kl. 12 i lokalene til Det Norske Videnskaps-Akademi. Kunngjøringen kan følges via nettsiden.
Les mer om kunngjøringen her

Prisutdelingen skjer 21. mai kl. 14 i Universitetets Aula i Oslo. 

 

ABELUKA 2024

Abeluka er en årlig feiring av Abelprisen og matematikkfaget, og samler representanter fra matematikkeliten fra hele verden.  

Årest Abeluke går av stabelen 20–24. mai i Oslo og består av en rekke arrangementer: Prisutdeling med representanter fra Kongehuset, faglige forelesninger og markeringer. Regjeringen avholder tradisjonelt en bankett på Akershus slott.  

Informasjon om arrangementer i Abeluka 

 

De fem fremragende matematikerne i Abelkomitéen har et stort og tidkrevende oppdrag. Det er nemlig mange gode kandidater til Abelprisen 2024.

Bilde
Gruppebilde med Martin Hairer, Helge Holden, Alice Guionnet, Ursula Hamenstädt og Jun-Muk Hwang.
Fra venstre: Martin Hairer, Helge Holden, Alice Guionnet, Ursula Hamenstädt og Jun-Muk Hwang. Foto: Marina Tofting

Abelkomitéen har det ærefulle oppdraget med å foreslå hvem som hvert år er å regne som verdens fremste forskere på matematikkfeltet og dermed verdige mottakere av Abelprisen.  

I år som i fjor ledes arbeidet av professor Helge Holden (NTNU), som har med seg fire internasjonalt anerkjente matematikere. De er oppnevnt av styret i Det Norske Videnskaps-Akademi etter forslag fra International Mathematical Union (IMU) og European Mathematical Society (EMS). Hvert år byttes to av komitémedlemmene ut, mens lederen sitter i fire år. 

Fremragende forskere 

I årets komité har Martin Hairer og Ursula Hamenstädt tatt over stafettpinnen fra Parimala Raman (Emory University, USA) og Ulrike Tillmann (University of Cambridge, Storbritannia). 

Martin Hairer er professor i matematikk ved EPFL i Lusanne (Sveits) og Imperial College i London. Han arbeider med sannsynlighetsteori og -analyse, med spesielt fokus på stokastiske partielle differensiallikninger. 

Ursula Hamenstädt er professor i matematikk ved Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität i Bonn. Forskningsfeltene hennes er differensialgeometri, dynamiske systemer, geometrisk gruppeteori og Teichmüller-teori. 

Bilde
Leder for Abelkomiteen Helge Holden
Helge Holding. Foto: Marina Tofting

Kontinuiteten i arbeidet blir ivaretatt av leder Helge Holden samt komitémedlemmene Alice Guionnet og Jun-Muk Hwang.   

Helge Holden er professor ved NTNU i Trondheim. Hans forskningsfelt er differensialligninger og matematisk fysikk; spesielt hyperbolske konserveringslover og fullstendig integrerbare systemer. 

Alice Guionnet er forskingsleder ved Centre national de la recherche scientifique (CNRS) Ecole Normale Supérieure i Lyon. Hun er kjent for sitt arbeid med sannsynlighetsteori, spesielt om store, tilfeldige matriser og spinnglass.  

Jun-Muk Hwang er forskningsleder ved Center for Complex Geometry, Institute for Basic Science i Daejeon (Sør-Korea). Hans forskning retter seg mot utveksling mellom algebraisk geometri og differensialgeometri.  

Slik foregår komitéarbeidet 

Bilde
Det franske videnskapsakademi i Paris.
Det franske videnskapsakademi i Paris. Foto: Marina Tofting

– Det er ingen mangel på gode kandidater til Abelprisen, forteller komitéleder Holden.

Komitéarbeidet er basert på ekspertuttalelser fra matematikere over hele verden. Dermed er det en vanskelig og tidkrevende jobb å bestemme årets mottager.

– Komiteen er både imponert og takknemlig overfor våre kolleger for alle de gjennomarbeidede uttalelsene komiteen mottar. Men det vanskelige arbeidet med å velge den beste kandidaten over et bredt spekter av felt, må komiteen selv gjøre, sier Holden.

Komitéen har fire møter i året. Første møte foregår i Akademiets lokaler i Oslo, så følger to nettbaserte møter. Siste treff foregår normalt i byen der en av de utgående medlemmene holder til. I år fant det sted i Paris på grunn av Alice Guionnets tilknytning til École normale supérieure (ENS).

I løpet av to dager i de staselige lokalene til det franske vitenskapsakademiet har komitéen nå kommet til enighet om hvem de innstiller til Abelprisen. Etter møtet er det tradisjon for å avholde et Abelsymposium med fire forelesninger som er åpne for publikum. Symposiet ble i år holdt på Henri Poincaré-instituttet

Abelkomitéens innstilling går videre til Akademiets styre, som formelt vedtar mottakeren(e) av Abelprisen 2024. Hvem dette er, blir først kunngjort 20. mars. 

Akademiet er svært takknemlig for det viktige, ulønnede arbeidet som blir lagt ned i Abelkomitéen. 

Relatert bildegalleri

Abel i Paris