Nyheter

Nyhetsarkiv

Grønn omstilling - Vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid

Bærekraftig samfunnsutvikling er på mange måter et overskuddsfenomen. Hvordan kan vi planlegge for en grønn omstilling i en verden som preges av krig og konflikt?

Abeluka 2024

Hvilke råd skulle Abelprisvinneren 2024 ønske at han hadde fått da han var ung? Det får unge, lovende matematikere høre fra Michel Talagrand selv når de kommer til Abeluka.

Kavliprisen 2024

Hvem mottar Kavliprisen for 2024? Hele verden ser til Oslo når Kavliprisvinnerne kunngjøres onsdag 12. juni kl 15.00 i Oslo.

Abeluka 2024

Årets foredrag holdes av Abelprisvinner Michel Talagrand og matematikerne Sara van de Geer, Assaf Naor og Sourav Chatterjee. 

Abelprisen 2024 ble delt ut til Michel Talagrand av H.K.H. Kronprins Haakon i Universitetets aula.

Akademimøte

I Norge bygges det for tiden to protonterapianlegg, lokalisert ved Radiumhospitalet, Oslo Universitetssykehus og ved Haukeland Universitetssykehus, Bergen. Disse anleggene, med en samlet investering på flere milliarder kroner, forventes å være operative fra desember 2024. 

Nansen Neuroscience Lecture

The Nansen Neuroscience Lecture 2024 is given by Ulrik Wisløff, presenting his role as entrepreneur in the field of exercise physiology. 

Holmboeprisen 2024

Matematikklærer Pål Harald Hansen får Holmboeprisen for sitt nyskapende arbeid med utforskende undervisning og sin evne til å inspirere og veilede elever til å oppnå eksepsjonelle resultater. 

HUMSAM-prisen

Kjenner du en fremragende forsker som fortjener prisen? Akademiet tar nå imot nominasjoner til HUMSAM-prisen 2025

Klimaendringene

Klimaendringene kan føre til et politisk press for å utvinne havbunnsmineraler og for manipulere solinnstrålingen gjennom å deponere partikler i stratosfæren. 
Hvordan er det naturvitenskapelige og folkerettslige grunnlaget for slike tiltak? Les rapporten om dette fra en workshop mellom Royal Society i Storbritannia og Det Norske Videnskaps-Akademi.
 

Abelprisen

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2024 til Michel Talagrand ved Centre national de la recherche scientifique (CNRS) i Paris, Frankrike 

«for hans banebrytende bidrag til sannsynlighetsteori og funksjonalanalyse med fremragende anvendelser i matematisk fysikk og statistikk». 

Akademiet gratulerer!

På Det Norske Videnskaps-Akademis medlemsmøte  7. mars ble det klart hvem som er innvalgt som nye medlemmer i 2024. 

Akademiet har fått 13 nye norske medlemmer og 7 nye utenlandske medlemmer  i henholdsvis Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning tildeles Pia Lane. Belønningene for yngre forskere tildeles Tore Wig og og Daniel Quintana.