Nyheter

Nyhetsarkiv

Drammensveien 78 fredes av Riksantikvaren

Riksantikvaren freder Det Norske Videnskaps-Akademiets hus i Oslo.

Akademimøte

Foredrag ved Sunniva Siem, professor i kjerne- og energifysikk ved Fysisk institutt, Universitetet i Oslo.

Global oppvarming har ført til at vi nå står midt i en Klimakrise, og de fleste land, inkludert Norge, har satt seg ambisiøse mål om å redusere Co2 utslipp. Utfordringen ved å fase ut fossile energikilder er å finne nok av andre energikilder som kan ta over. Det har lenge vært mye fokus på sol og vind. Etter at EUs vitenskapspanel definerte kjernekraft som minst like «grønt» og bærekraftig som fornybare energikilder, så har diskusjonen om kjernekraft i Norge blusset opp i Norske medier.

ÅRSMØTET 2024

Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte finner sted på Grand Hotel fredag 3. mai klokken 18.00 med foredrag, diplomoverrekkelse til Akademiets nye medlemmer, prisutdelinger, underholdning og festmiddag i Speilen.

Akademimøte

Nobelprisen i kjemi ble i 2023 tildelt Aleksej Ekimov, Louis Brus og Moungi Bawendi for oppdagelsen og syntesen av kvanteprikker. Hva slags «prikker» er det snakk om, hvorfor er de så viktige, og hva kan de brukes til?

Akademimøte

Siden 2011 har Syria vært arnested for en av de blodigste borgerkrigene i Midtøsten i moderne tid. Rundt en halv million mennesker er drept, fem millioner har flyktet utenlands, og seks millioner syrere er flyktninger i eget land.  Hvordan kunne det gå så galt i Syria?  Og hvorfor er det så viktig å forstå Syrias historie for å forstå situasjonen i landet i dag?

Akademiforelesningen i humaniora og samfunnsvitenskap

Opening Remarks by State Secretary Tomas Norvoll of the Ministry of Digitalisation and Public Governance. 

Introduction to the Academy lecture by Professor Terje Lohndal, Vice President of The Norwegian Academy of Science and Letters and chair of The Humanities and Social Sciences Division. 

Lecture by Professor Helen Margetts, Oxford Internet Institute. She will give a talk about: The Digital, Data-intensive State: Bringing Data Science and Artificial Intelligence to the heart of government?

Akademimøte

Dataøkonomi og rett: Er usikkerhet om rettigheter til data til hinder for en datadrevet økonomi?
Foredrag ved professorene Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.
Data omtales ofte som "den nye oljen" i en datadrevet økonomi. I alt fra landbruk til legemiddelindustrien og mediebransjen, får tjenester basert på data stadig større betydning, noe som krever at aktørene får tilgang til og har evne til å analysere store mengder data.

European Academies Science Advisory Council

Preses i Det Norske Videnskaps-Akademi Lise Øvreås er valgt som ny visepresident i EASAC, European Academies Science Advisory Council. Hun er en av tre nye vise-presidenter.

Akademimøte

Magnus Lagabøters Landslov 750 år – Eit storverk i norsk historie og europeisk rettshistorie. Kong Magnus 6. Lagabøter er kongen som ikkje skulle bli konge. Landslova er kjernen i eit lovprosjekt som vart avvist, og som fort kunne ha stranda. 

Foredrag av Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Yara Birkelandprisen 2023

Robert Bleckert Nils Håkan Wissings forskning viser at galakser har sterkere magnetiske felt enn tidligere antatt. For dette ble han tildelt Yara Birkelandprisen 2023.

Demokratiets tilstand 2023

Sjette og siste møte i Demokratiserien holdes på Litteraturhuset i Bergen. Med oss har vi fått flere av Nordens fremste velferdsforskere.

Demokratiets tilstand 2023

Filmen fra Demokratiseriens møte i Trondheim 4. september er nå tilgjengelig, med det høyst aktuelle temaet lokaldemokrati.