Nyheter

Nyhetsarkiv

Nansen Neuroscience Lecture

The Nansen Neuroscience Lecture 2024 is given by Ulrik Wisløff, presenting his role as entrepreneur in the field of exercise physiology. 

Holmboeprisen 2024

Matematikklærer Pål Harald Hansen får Holmboeprisen for sitt nyskapende arbeid med utforskende undervisning og sin evne til å inspirere og veilede elever til å oppnå eksepsjonelle resultater. 

HUMSAM-prisen

Kjenner du en fremragende forsker som fortjener prisen? Akademiet tar nå imot nominasjoner til HUMSAM-prisen 2025

Klimaendringene

Klimaendringene kan føre til et politisk press for å utvinne havbunnsmineraler og for manipulere solinnstrålingen gjennom å deponere partikler i stratosfæren. 
Hvordan er det naturvitenskapelige og folkerettslige grunnlaget for slike tiltak? Les rapporten om dette fra en workshop mellom Royal Society i Storbritannia og Det Norske Videnskaps-Akademi.
 

Abelprisen

Det Norske Videnskaps-Akademi har besluttet å tildele Abelprisen for 2024 til Michel Talagrand ved Centre national de la recherche scientifique (CNRS) i Paris, Frankrike 

«for hans banebrytende bidrag til sannsynlighetsteori og funksjonalanalyse med fremragende anvendelser i matematisk fysikk og statistikk». 

Akademiet gratulerer!

På Det Norske Videnskaps-Akademis medlemsmøte  7. mars ble det klart hvem som er innvalgt som nye medlemmer i 2024. 

Akademiet har fått 13 nye norske medlemmer og 7 nye utenlandske medlemmer  i henholdsvis Den matematisk-naturvitenskapelige klasse og Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap.

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning tildeles Pia Lane. Belønningene for yngre forskere tildeles Tore Wig og og Daniel Quintana.

Grønn omstilling - vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid

Naturtap er tema på første møte i Akademiets nye møteserie 

Høydepunktsrapporten

Blikket var retta mot framtida gjennom mykje av Akademiets møteverksemd i 2023. To sentrale tema var framtida for demokratiet og gode vegar mot ei grøn framtid. Men også historia vart løfta fram då Akademiets hus og eigedom på tampen av året vart freda av Riksantikvaren.  

Abelprisen 2024

Hvilken matematiker hedres med Abelprisen i år? Matematikere over hele verden ser til Norge når Akademiets preses kunngjør årets mottaker 20. mars.

Abelprisen 2024

De fem fremragende matematikerne i Abelkomitéen har et stort og tidkrevende oppdrag. Det er nemlig mange gode kandidater til Abelprisen 2024.

Grønn omstilling – Vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid

Bærekraft er en hovedsatsning for Akademiet i 2024. Denne våren lanserer vi møteserien Grønn omstilling – Vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid.
– Jeg håper at denne serien kan bidra til mer kompetanse for å redde naturen og stoppe klimaendringene, sier preses Lise Øvreås.

Boklansering

Fridtjof Nansen og Niels Bohrs forskning og arbeid for menneskerettigheter er fortsatt presserende aktuelt, over 100 år etter at de mottok Nobelprisen.

 

VISTA-utlysing

VISTA lyser ut midlar til forsking på problemstillingar knytt til energiomstillinga. For første gong vender programmet seg også mot samfunnsvitskapen.