Nyheter

Nyhetsarkiv

H.M. Kongen har utnevnt professor dr. philos. Reidun Kavli Sirevåg til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes virke for norsk vitenskap. Kansellisjef Anders Flågen overrakte ordenstegnene under en tilstelning på Det Norske Videnskaps-Akademi 4. desember. Reidun Kavli Sirevåg var Akademiets generalsekretær fra 2001-2009. Hun spilte en helt avgjørende rolle da Akademiet fikk oppdraget med å dele ut først Abelprisen og senere også Kavliprisen. Prisene har bidratt til økt oppmerksomhet om vitenskapens betydning for alle deler av samfunnet og gitt Norge internasjonal anerkjennelse.

Nansenfondet inviterer Akademiets medlemmer og forøvrig professorer ved norske universiteter og vitenskapelige høyskoler til å komme med forslag på aktuelle kandidater til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. Fristen for å komme med forslag er 10. februar 2013. Prisene deles ut på Akademiets årsmøte.

Forskningsrådet har utpekt tretten forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Sentrene vil få mer enn to milliarder kroner over ti år for å skape forskning i verdensklasse. Det blir fire sentre i Oslo, tre i Bergen, fire i Trondheim, ett i Ås og ett i Tromsø. Seks av sentrene ledes av medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Professor Eivind Smith er utnevnt til ridder av Ordre de la Légion d'Honneur. Jean-Marc Rives, Frankrikes ambassadør i Norge, overrakte ordenstegnene som Ridder av Æreslegionen til Eivind Smith under en seremoni i den franske ambassadørboligen den 16. oktober.

Formiddagstreffene ble startet opp av Arne Løvlie i 2000, som frem til sommeren 2012 var ansvarlig for de månedlige treffene. Formiddagsmøtene er solid forankret i Vitenskapsakademiets arrangementsliv, en suksess i stor grad grunnet Arne Løvlies stødige hånd og de de brede og varierte forelesningene han har presentert.  Nå har han gitt stafettpinnen videre til Stein Evensen.

Etter en at en rekke demonstrasjoner mot myndighetene i Bahrain var slått ned av landets sikkerhetsstyrker i mars-april 2011, ble tjue leger, sykepleiere og ambulansepersonell arrestert for å ha gitt medisinsk hjelp til skadede demonstranter, og etter en summarisk rettssak for en militær domstol, dømt til fengselsstraffer fra fem til femten år. Alle de tiltalte hevdet under rettssaken at de var blitt torturert i fengslet. 14 av dem er nå løslatt etter massivt internasjonalt press. - Akademiets menneskerettighetsutvalg har også engasjert seg i denne saken, og vi er takknemlige for at helsearbeiderne ble løslatt, sier komitéleder Arne Haaland (bildet).

Å påtale brudd på menneskerettighetene er et møysommelig arbeid som krever kunnskap, diplomatiske evner og tolmodighet. Den 26. mars 2010 sendte Menneskerettskomitéen et brev til Israels president Shimon Peres der de tok opp saken til 31 palestinske studenter som Israel etter komiteens syn holdt fengslet i strid med sine forpliktelser under internnasjonal rett (UN Covenant on Civil and Political Rights).

Oppfordring fra Akademiets menneskerettighetsutvalg

Akademiets menneskerettighetsutvalg har tatt opp flere nye saker; to i Bahrain, en i Syria, Tyrkia og Iran. - Den alvorligste saken er kanskje den om Dr. Abduljalil al-Singace, sier utvalgsleder Arne Haaland.  Amnesty International beskriver Dr. al-Singace som en samvittighetsfange som er fengslet i strid med menneskerettighetene. Menneskerettighetsutvalget har skrevet to brev for å legge press på myndighetene i Bahrain.

Norges forskningsråds pris for fremragende forskning, Årets Møbius, går i 2012 til professor Bjørn Jamtveit ved Universitetet i Oslo. Han får prisen for banebrytende, tverrfaglig forskning innen geofysikk og geologi og for å ha bygget opp et internasjonalt ledende forskningsmiljø. Prisvinneren får en million kroner og mottar i tillegg skulpturen Møbius, laget av billedhugger Aase Texmon Rygh. Prisen ble overrakt av kunnskapsminister Kristin Halvorsen under Forskningens festaften på Oslo konserthus 19. september.

Nils Chr. Stenseth, preses i Det Norske Videnskaps-Akademi og professor ved Universitet i Oslo, er tildelt Forskningsrådets formidlingspris for 2012. Prisen på 250.000 ble overrakt av kunnskapsminister Kristin Halvorsen på Forskningens festaften i Oslo konserthus 19. september. «Stenseth er en samfunnsengasjert formidler som fenger et publikum langt utenfor fagets grenser», heter det blant annet i juryens begrunnelse.