Oppfordring fra Akademiets menneskerettighetsutvalg

Sett Dr. Abduljalil al-Singace fri!

Akademiets menneskerettighetsutvalg har tatt opp flere nye saker; to i Bahrain, en i Syria, Tyrkia og Iran. - Den alvorligste saken er kanskje den om Dr. Abduljalil al-Singace, sier utvalgsleder Arne Haaland.  Amnesty International beskriver Dr. al-Singace som en samvittighetsfange som er fengslet i strid med menneskerettighetene. Menneskerettighetsutvalget har skrevet to brev for å legge press på myndighetene i Bahrain.

 

Professor Abduljalil al-Singace ved Bahrain Universitet er internasjonalt kjent som menneskerettsaktivist og for sitt arbeid for demokratiske reformer i Bahrain. Han ble først arrestert i august 2010, løslatt i februar året etter, arrestert på nytt i mars, og har vært innesperret siden da. I følge troverdige rapporter er han blitt torturert og forhindret fra å sove under fengselsoppholdet. Han er bevegelseshemmet på grunn av polio, men ble fratatt krykker og rullestol. I juni 2011 dømte en militær domstol ham og 22 andre opposisjonelle til lange fengselsstraffer for "å organisere terroristgrupper for å styrte kongehuset og forandre konstitusjonen". Amnesty International beskriver Dr. al-Singace som en samvittighetsfange som er fengslet i strid med menneskerettighetene. I januar i år deltok han i en ukelang sultestreik for å stanse brudd på menneskerettene og for frigivelse av alle samvittighetsfanger i Bahrain.

Internasjonalt press

Dommen mot al-Singace har vakt stor internasjonal oppmerksomhet. Akademiets menneskerettskomite ba i brev datert april i år om at Dr. al-Singace måtte bli løslatt umiddelbart på humanitært grunnlag. Det internasjonale presset bidro sannsynligvis til at myndighetene i Bahrain senere vedtok at anklagene mot Dr. al-Singace og noen av hans medtiltalte skulle overprøves for en sivil rett. Den nye rettsaken begynte allerede i mai, men har ikke vært ført i overensstemmelse med vanlige krav om åpenhet og rettferdighet: Saken er blitt ført bak lukkede dører, de tiltalte har ikke fått tillatelse til å føre vitner, og påstandene om tortur er ikke blitt undersøkt. Det er sannsynlig at den nye dommen vil bli kunngjort i nær fremtid. Menneskerettskomiteen har derfor rettet en ny oppfordring til kongen om at Dr. al-Singace må bli løslatt umiddelbart.