Eivind Smith utnevnt til Ridder av Æreslegionen

Professor Eivind Smith er utnevnt til ridder av Ordre de la Légion d'Honneur. Jean-Marc Rives, Frankrikes ambassadør i Norge, overrakte ordenstegnene som Ridder av Æreslegionen til Eivind Smith under en seremoni i den franske ambassadørboligen den 16. oktober.

I sin tale påpekte ambassadør Jean-Marc Rives at tildelingen av denne høye utmerkelsen ble gitt til en fremragende jurist, en spesialist i konstitusjonell lov og komparativ rett, en oppriktig venn av Frankrike og en sterk talsmann for et juridisk samarbeid mellom Frankrike og Norge.

Ordre de la Légion d'Honneur er en fransk orden som ble opprettet av Napoleon Bonaparte i 1802. Ordenen er den høyeste dekorasjonen i Frankrike og inndelt i fem grader.

Til stede under arrangementet var nær familie og kollegaer, samt mange fremstående representanter fra den juridiske og akademiske verden.

Eivind Smith er professor i rettsvitenskap og styreleder ved Institutt for samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo.  Eivind Smith er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi siden 1994 hvor han nå leder den historisk-filosofiske klassen.

Bilde

Eivind Smith kunne glede seg sammen med datteren Ingrid, Sunniva Cristina Bragdø-Ellenes (t.v.) og Iris Nguyen-Duy. Bragdø-Ellenes er nå førsteamanuensis ved Universitetet i Agder. Eivind Smidt var hennes veileder under arbeidet med doktoravhandlingen som er markant komparativ i sitt opplegg og med fransk materiale i en sentral rolle. Nguyen-Duy er post.doc ved Institutt for offentlig rett, UiO, og nær samarbeidsparter. Foto: Antoine Gosset