Protestene førte ikke fram - brevene offentliggjort

Å påtale brudd på menneskerettighetene er et møysommelig arbeid som krever kunnskap, diplomatiske evner og tolmodighet. Den 26. mars 2010 sendte Menneskerettskomitéen et brev til Israels president Shimon Peres der de tok opp saken til 31 palestinske studenter som Israel etter komiteens syn holdt fengslet i strid med sine forpliktelser under internnasjonal rett (UN Covenant on Civil and Political Rights).

Komitéen ba om at disse studentene enten måtte bli satt fri straks eller bli gjort kjent med anklagene mot dem slik at de kunne forsvare seg, og så få sin sak prøvet i en åpen og uavhengig rett.

I et brev datert 29. april svarte Presidenten kort med å henvise oss til øverstkommanderende for de israelske militære styrker i Judea og Samaria.

Komitéen fant dette svaret utilfredstillende: Dersom Israel bryter internasjonal rett, kan Presidenten ikke delegere ansvaret for det til underordnede, militære myndigheter. Sammen med Forskerforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk studentorganisasjon sendte komiteen derfor den 28. juni et nytt brev til Shimon Peres der han ble bedt om å svare på de spørsmålene som ble tatt opp i det første brevet.

- Dersom vi ikke hadde fått svar før 1. august, forbeholdt vi oss retten til å offentliggjøre brevvekslingen, forklarer Arne Haaland. Den 1. oktober var det fremdeles ikke kommet noe svar og brevvekslingen ble offentliggjort, blant annet på Akademiets websider. Brevvekslingen vises her som vedlegg.