Nansenfondets priser for fremragende forskning

Nansenfondet inviterer Akademiets medlemmer og forøvrig professorer ved norske universiteter og vitenskapelige høyskoler til å komme med forslag på aktuelle kandidater til Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning og Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere. Fristen for å komme med forslag er 10. februar 2013. Prisene deles ut på Akademiets årsmøte.

Bilde
Professsor Gunnar Nicolaysen, styreformann i Nansenfondet. Foto: Eirik Furu Baardsen
Professsor Gunnar Nicolaysen, styreformann i Nansenfondet. Foto: Eirik Furu Baardsen

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning
Utlysning med frist 10. februar hvert år

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte i mai. Belønningen kan tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå.

Belønningen består av et pengebeløp (pt. NOK 150 000), et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Det deles normalt ut en belønning innen humaniora og samfunnsfag og en innen realfag og medisin.

Forslagsrett har medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi og forøvrig professorer ved våre universiteter og vitenskapelige høyskoler.

Forslag til prisvinnere med kort begrunnelse (maks. 2 sider A4) samt CV og liste over publikasjoner sendes Nansenfondet og de dermed forbundne fond, Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, 0271 Oslo.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere

Belønningen som består av et pengebeløp (pt. NOK 50 000) og et diplom kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.

Spørsmål kan rettes til styreformannen;
Professor Gunnar Nicolaysen: telefon: 93 40 53 25
E-post: gunnar.nicolaysen@medisin.uio.no

Eller styresekretær;
Line Therese Nævestad, e-post: l.t.navestad@dnva.no.