Tretten nye sentre for fremragende forskning

Forskningsrådet har utpekt tretten forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. Sentrene vil få mer enn to milliarder kroner over ti år for å skape forskning i verdensklasse. Det blir fire sentre i Oslo, tre i Bergen, fire i Trondheim, ett i Ås og ett i Tromsø. Seks av sentrene ledes av medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi.

- Forskere som skal hevde seg i verdenstoppen trenger fleksibel, langsiktig finansiering som gir rom for å satse dristig, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen, som er glad for at SFF-ordningen videreføres og gratulerer de tretten nye sentrene

Disse Akademimedlemmene kommer med i SFF-satsingen fra 2013:

Andreas Føllesdal: The Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order (UiO)
Trond Helge Torsvik: Centre for Earth Evolution and Dynamics (UiO)
Terje Espevik: Centre of Molecular Inflammation Research (NTNU)
May-Britt Moser: Centre for Neural Computation (NTNU)
Bernt-Erik Sæther: Centre for Dynamics of Biological Diversity (NTNU)
Brit Salbu: Centre for Environmental Radioactivity (Universitet for miljø og biovitenskap, UMB)

Dette er Sentre for fremragende forskning (SFF):

SFF-ordningen er et av Forskningsrådets fremste virkemidler for å få frem forskning av høy kvalitet. Et forskningsmiljø som får status som et SFF kan se frem til ti år med ekstra gode økonomiske betingelser. Den langsiktige og gode finansieringen gir sentrene mulighet til å organisere seg slik at de kan drive konsentrert forskning på høyt internasjonalt nivå og utvikle nye samarbeidsforhold for å nå helt i tet internasjonalt. Styrket forskerrekruttering er et viktig delmål.

Ordningen ble opprettet i 2003 med tretten sentre. I 2007 ble åtte nye sentre opprettet. Samlet årlig budsjett for disse 21 sentrene har vært 235 millioner kroner. Bevilgningen til de første SFFene avvikles rundt årsskiftet, samtidig som tretten nye sentre nå blir etablert. Samlet årlig budsjett for de nye sentrene er 207 millioner kroner.