Årets Møbius til Bjørn Jamtveit

Norges forskningsråds pris for fremragende forskning, Årets Møbius, går i 2012 til professor Bjørn Jamtveit ved Universitetet i Oslo. Han får prisen for banebrytende, tverrfaglig forskning innen geofysikk og geologi og for å ha bygget opp et internasjonalt ledende forskningsmiljø. Prisvinneren får en million kroner og mottar i tillegg skulpturen Møbius, laget av billedhugger Aase Texmon Rygh. Prisen ble overrakt av kunnskapsminister Kristin Halvorsen under Forskningens festaften på Oslo konserthus 19. september.

Bilde
Bjørn Jamtveit mottok Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Årets Møbius. Prisen ble overrakt av kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Til venstre: Konferansier Petter Schjerven. Foto: Norges forskningsråd
Bjørn Jamtveit mottok Forskningsrådets pris for fremragende forskning, Årets Møbius. Prisen ble overrakt av kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Til venstre: Konferansier Petter Schjerven. Foto: Norges forskningsråd

Bjørn Jamtveit ble født på Notodden i 1960 og ble professor 32 år gammel. Han fikk Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning i 2010 og ble for kort tid siden første norske medlem av The Geochemical Society.

Juryen som nå gir ham Forskningsrådets pris for fremragende forskning, sier at Jamtveit gjennom en vellykket legering av ulike disipliner har etablert et nytt og lovende tverrfaglig forskningsfelt.

Han har lykkes i å skape et meget produktivt forskningssenter, Senter for fremragende forskning (SFF) for geologiske prosessers fysikk, og resultatene herfra har vakt oppsikt internasjonalt, heter det i begrunnelsen. Juryen legger også vekt på at Bjørn Jamtveit evner å formidle sine funn på en levende måte.

Bjørn Jamtveit er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi. Han er også styreleder i VISTA, et grunnforskningsprogram finansiert av Statoil som gjennomføres i nært samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi.

BildeNorges forskningsråds pris for fremragende forskning, Årets Møbius, skal belønne høy kvalitet i forskning. Mottakere av prisen skal være forskere som holder høy faglig standard, nasjonalt og internasjonalt. Prisen er fra 2009 på en million kroner og bronseskulpturen «Liggende Møbius». Det forutsettes at prispengene brukes til videre forskning.