Grønn omstilling - vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid

Kampen om arealene

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi
GRØNN OMSTILLING - VITENSKAPENS ROLLE FOR EN BÆREKRAFTIG FRAMTID

GRØNN OMSTILLING - VITENSKAPENS ROLLE FOR EN BÆREKRAFTIG FRAMTID

Bærekraft er en hovedsatsning for Akademiet i 2024. Gjennom denne møteserien vil vi sette søkelys på viktige og aktuelle problemstillinger knyttet til klima, naturmangfold og bærekraft. 

Vi vil skape en møteplass for forskning og politikk gjennom å invitere sentrale politikere og forskere til kunnskapsutveksling og debatt.

Møteserien er støttet av Bergesenstiftelsen.

Møtene

Kampen om arealene 15. april 2024 

Et grønt skifte blant krig og politisk uro? 4. juni 2024

Licence to operate 30. september 2024

Nyhetsartikler

– Krig er det motsatte av bærekraft

- Vi trenger kunnskap for å løse klimakrisen

Kontaktperson

Prosjektleder Gro Havelin. E-post: gro.havelin@dnva.no

Grafikk

Foto av Lucy H.G. Solomon

Naturtap er tema på første møte i Akademiets nye møteserie 

Praktisk informasjon

Det ble gjort opptak av møtet, som er tilgjengelig på denne siden og på Akademiets YouTube-kanal. 

 

Naturtap og trussel mot artsmangfold

Forskere har lenge advart om at vi nå står oppi en naturkrise. Utbygging av stadig større arealer medfører naturtap. Dette er ikke bare en trussel mot artsmangfold, men kan også være en trussel for menneskers liv og helse. Intakt natur er avgjørende for kritiske økosystemer, og gjennom å ødelegge natur gjør vi mennesker oss sårbare for klimaendringer. 

Vekst eller brems?

Det er bred politisk enighet om begrepet "grønn omstilling" som ofte tolkes til å bety "grønn vekst". 

Bør vi ha en grønn vekst, eller må veksten bremses? Hvordan skal energibehov veies opp mot vern av natur? Og hvem skal egentlig bestemme hvordan arealene forvaltes? 

Bilde
Ole Torp debattleder til møtet "Hvor går demokratiet?"
Journalist Ole Torp leder møtet. Her fotografert i Det Norske Videnskaps-Akademi under fjorårets demokratiserie. Foto: Stang Media

Politikk møter forskning

Ledende klimaforskere møter politikere og representanter for næringsliv på dette første møtet i Akademiets nye serie. 

Journalist Ole Torp leder debatten.

 

 

Se opptak her

 

 

 

Medvirkende

Bilde
Vigdis Vandvik, Dag O. Hessen og Mani Hussaini
Fra venstre: Vigdis Vandvik, Dag O. Hessen og Mani Hussaini
Foto: UiB, UiO, Stortinget


Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo, med økologi og evolusjon blant sine spesialfelt. Han er kjent for sin vitenskapsformidling og har utgitt en rekke bøker om evolusjon, biologi og klimaendringer, deriblant Verden på vippepunktet.

Mani Hussaini er Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og sitter i Energi- og miljøkomiteen.

Vigdis Vandvik er professor i planteøkologi ved Universitetet i Bergen, og leder for CeSam Senter for bærekraftig arealbruk. Hun forsker bl.a. på hvordan menneskenes bruk av naturen påvirker økosystemene. Hun er medlem av Naturrisikoutvalget og Naturpanelet. 

Gro Sandkjær Hanssen er statsviter og forsker  ved OsloMet, med beslutningssystemer lokalt og regionalt som et av sine spesialfelt. Hun er medlem av Klimautvalget 2050

Idar Kreutzer er direktør i NHO med ansvar for bærekraftig utvikling, internasjonalt arbeid og digitalisering. Han er medlem av Klima- og miljøministerens klimaråd.

Hedda Foss Five er Ap-politiker i Skien kommune, hvor hun har vært ordfører i tre perioder fra 2011 til 2023. Hun representerer Skien kommune i styret i Skagerak Energi. Foss Five var nylig i NRK debatten hvor hun snakket om utbygningen av store områder til datasentre i Skien kommune.

Bilde
fotomontasje
Fra venstre: Hedda Foss Five, Idar Kreutzer og Gro Sandkjær Hanssen
Foto: Lars Tore Endresenq / NRK, Kilian Munch, OsloMet
Bilde
Logo til Bergesenstiftelsen