Grønn omstilling - Vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid

Licence to operate

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Praktisk informasjon

Møtet holdes i Kavlisalen i Det Norske Videnskaps-Akademi, og vil bli filmet. 

Ønsker du å delta?

Meld deg på her

GRØNN OMSTILLING - VITENSKAPENS ROLLE FOR EN BÆREKRAFTIG FRAMTID

Bærekraft er en hovedsatsning for Akademiet i 2024. Gjennom denne møteserien vil vi sette søkelys på viktige og aktuelle problemstillinger knyttet til klima, naturmangfold og bærekraft. 

Vi vil skape en møteplass for forskning og politikk gjennom å invitere sentrale politikere og forskere til kunnskapsutveksling og debatt.

Møteserien er støttet av Bergesenstiftelsen.

Møtene

Kampen om arealene 15. april 2024 

Et grønt skifte blant krig og politisk uro? 4. juni 2024

Licence to operate 30. september 2024

Nyhetsartikler

– Krig er det motsatte av bærekraft

- Vi trenger kunnskap for å løse klimakrisen

Kontaktperson

Prosjektleder Gro Havelin. E-post: gro.havelin@dnva.no

Grafikk

Foto av Lucy H.G. Solomon

Næringsutvikling, konsesjoner og folkelig støtte i det grønne skiftet

Hva må til for at vi kan lykkes med det grønne skiftet på norsk?

Det grønne skiftet er i gang. Ambisjonene er høye, tidsfristene knappe, og utfordringene store. EU skal være klimanøytralt innen 2050. Norge skal halvere sine klimagassutslipp innen 2030.

Havvind-energi, havbunnsmineraler og fortsatt gassproduksjon er sentrale elementer i det grønne skiftet på norsk. For alle disse, om enn med ulik valør, er license to operate avgjørende. Dette vil si lisens i sin mest konkrete forstand: konsesjoner, regulativer og lovgivning. 

Det gjelder mer generelt spenningene mellom grønn bærekraft og framtidig næringsgrunnlag, og nå også sikkerhetspolitikk. Og det gjelder til syvende og sist folkelig støtte til de enkelte prioriteringer og summen av det hele.

Hva utgjør hver for seg og samlet the license to operate? Kan vi sammen lykkes med det grønne skiftet på norsk?

Vi tar den store samtalen mellom politikere, næring og forskere ipå dette tredje møtet i serien Grønn omstilling – Vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid. 

Journalist Ole Torp leder møtet.

*

Panel

Ingrid Kvåle Faleide er stipendat ved Institutt for politikk og forvaltning ved UiB. Hun forsker på hva folk mener om klimapolitikk. Som del av doktorgradsarbeidet jobber hun med data fra Norsk medborgerpanel, Norsk representantpanel og Norsk forvaltningspanel.

Ignacio Herrera Anchustegui er professor i juss ved Universitetet i Bergen. Han har spesialisert seg på offshore energi og økonomisk jus, og leder Forskergruppe for klima, energi og miljørett.

Rikke Amalie Nagell-Kleven er Senior Consultant Business development i Equinor. 

Flere TBC