Grønn omstilling - Vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid

– Krig er det motsatte av bærekraft

GRØNN OMSTILLING - VITENSKAPENS ROLLE FOR EN BÆREKRAFTIG FRAMTID

GRØNN OMSTILLING - VITENSKAPENS ROLLE FOR EN BÆREKRAFTIG FRAMTID

Bærekraft er en hovedsatsning for Akademiet i 2024. Gjennom denne møteserien vil vi sette søkelys på viktige og aktuelle problemstillinger knyttet til klima, naturmangfold og bærekraft. 

Vi vil skape en møteplass for forskning og politikk gjennom å invitere sentrale politikere og forskere til kunnskapsutveksling og debatt.

Møteserien er støttet av Bergesenstiftelsen.

Møtene

Kampen om arealene 15. april 2024 

Et grønt skifte blant krig og politisk uro? 4. juni 2024

Licence to operate 30. september 2024

Nyhetsartikler

– Krig er det motsatte av bærekraft

- Vi trenger kunnskap for å løse klimakrisen

Kontaktperson

Prosjektleder Gro Havelin. E-post: gro.havelin@dnva.no

Grafikk

Foto av Lucy H.G. Solomon

 

Bærekraftig samfunnsutvikling er på mange måter et overskuddsfenomen. Hvordan kan vi planlegge for en grønn omstilling i en verden som preges av krig og konflikt?

Dette er temaet som tas opp 4. juni, på andre møte i serien Grønn omstilling - vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid, som er del i Akademiets bærekraftsatsning i 2024. 

Les mer om møtet og se opptak her

Bilde
Portrett av professor Anne Husebekk
– Fred og politisk stabilitet er en forutsetning for et grønt skifte, sier professor Anne Husebekk. Foto: Privat

 Grønn omstilling krever stabilitet

– Krig er i seg selv det motsatte av bærekraft, sier professor Anne Husebekk. Sammen med preses Lise Øvreås og direktør for FFI Kenneth Ruud, er Husebekk faglig ansvarlig for dette møtet.  

– Krig utfordrer sosial bærekraft, biologisk bærekraft og økonomisk bærekraft. Krig i alle former vil påføre mennesker, natur og økonomi store utfordringer. I tillegg vil samfunnets prioriteringer fokuseres på krig og ikke på bærekraft. Både Russlands angrep på Ukraina og krigen mellom Israel og Hamas viser tydelig effektene av krig: Mange menneskeliv går tapt eller påføres varig skade, landenes infrastruktur og produksjon rammes svært hardt eller omprioriteres til militære formål. Skoler, universitet og helsevesen legges i ruiner. Bærekraftig samfunnsutvikling er på mange måter et overskuddsfenomen som krever stabile og gode samfunnsforhold for å kunne gjennomføres, sier Husebekk.

Bilde
Bilde av utbombet byområde i Kyev, Ukraina.
Ukraina-krigen har vist hvordan krig tvinger fram omprioriteringer av ressurser og hensyn. Foto: Shutterstock

Vanskelig å ha to kriser samtidig

Hvordan påvirkes norsk klimapolitikk av den urolige verdenssituasjonen?
– Fokus flyttes fra klimakrise til krig og det viser seg vanskelig å ha to kriser samtidig. Etterspørselen etter olje og gass er større enn før krigen i Ukraina, fordi Russland er sanksjonert og ikke leverer til Europa - det betyr at leveranser fra Norge er etterspurt. Våpen produsert i Norge er etterspurt og lønnsomt og vil bidra til å trekke fokus vekk fra grønn omstilling i næringslivet. Klimapolitikken får mindre oppmerksomhet og magrere kår. Gjenoppbygging av landet etter krigen vil kreve enorm økonomisk hjelp til Ukraina. Dette vil kunne påvirke bærekraftprosjekter i mange land, sier Anne Husebekk. 

Fred og stabilitet en forutsetning for bærekraft

Er fred en forutsetning for et grønt skifte? Hvordan bør det i så fall påvirke politikken som føres?
– Jeg mener fred og en stabil politisk situasjon er en forutsetning for et grønt skifte. I tillegg er selvsagt vilje og gjennomføringskraft hos politikere i posisjon av avgjørende betydning. Klimapolitikk er prioritering av løsninger som ikke alltid er populære hos velgerne. Politikernes ønske om å bli gjenvalgt kan gå ut over deres insentiv til å fremme grønne forslag kan ramme velgernes velferd og livssituasjon. Bærekraftige politiske løsninger krever god kunnskap og langsiktig arbeid.

*