Grønn omstilling - Vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid

Et grønt skifte blant krig og politisk uro?

Strømmes
Det Norske Videnskaps-Akademi
Grønn omstilling - Vitenskapens rolle for en bærekraftig framtid

Bærekraft er en hovedsatsning for Akademiet i 2024. Gjennom denne møteserien vil vi sette søkelys på viktige og aktuelle problemstillinger knyttet til klima, naturmangfold og bærekraft. 

Vi vil skape en møteplass for forskning og politikk gjennom å invitere sentrale politikere og forskere til kunnskapsutveksling og debatt.

Møteserien er støttet av Bergesenstiftelsen.

Møtene

Kampen om arealene 15. april 2024 

Et grønt skifte blant krig og politisk uro? 4. juni 2024

Nyhetsartikler

– Krig er det motsatte av bærekraft

- Vi trenger kunnskap for å løse klimakrisen

Kontaktperson

Prosjektleder Gro Havelin. E-post: gro.havelin@dnva.no

Grafikk

Foto av Lucy H.G. Solomon

Påmelding

Meld deg på via dette skjemaet

 

Hvordan kan vi sikre et grønt skifte når krig og politisk uro preger verdensbildet?

Praktisk informasjon

Møtet holdes i Akademiets lokaler 4. juni kl. 18.00

Ønsker du å delta? 

Meld deg på her

Fred og bærekraft 

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner er et av de 17 bærekraftsmålene. 

Forsvaret representerer statens kraftigste maktmiddel for å sikre nasjonal suverenitet og ivareta nasjonale institusjoners evne til å operere. Investeringer i tungt militært materiell og gjennomføring av tester og øvelser har samtidig betydelig klima- og miljøkonsekvenser, og utfordrer mange av de andre bærekraftsmålene. Dette forsterkes hvis stater aktivt må forsvare seg mot en motstander. Hvordan balansere disse målkonfliktene?

Er et bærekraftig forsvar mulig?

Bilde
Kenneth Ruud er visepreses i Akademiet.
Direktør for Forsvarets Forskningsinstitutt, Kenneth Ruud, er med i fagkomiteen for dette møtet, og deltar også i panelet. Foto: DNVA

Gitt dagens sikkerhetspolitiske situasjon, hvordan kan Norge bidra til den internasjonal (stormakts)politikk og internasjonale organisasjoner for å motvirke et opprustningskappløp som ikke bærekraftig?

Hvordan kan det norske forsvaret bidra til bærekraft samtidig som vi må bygge tilstrekkelig forsvarsevne?

Forskning og innovasjon må antagelig styrkes for å gjøre Forsvaret mer bærekraftig. Hvordan har utviklingen av investeringer i forsvarsforskning vært, nasjonalt og internasjonalt? Hva må til for å få bærekraft inn som en premiss i forsvarsforskningen?

På dette andre møtet i serien Grønn omstilling vil vi belyse forholdet mellom forsvar og bærekraft. 

Direktør for Forsvarets Forskningsinstitutt Kenneth Ruud og professor ved UiT Anne Husebekk er faglig ansvarlige for dette møtet, sammen med preses Lise Øvreås. 

*

 

Bilde
Montasje av deltagere på møtet om miljø, krig og uro
Camilla Stoltenberg, Kenneth Ruud, Elisabeth Natvig og Espen Solberg (Foto: Norce, FFI, Torgeir Haugaard, NIFU)

Panel

Camilla Stoltenberg er konserndirektør i Norce. Fram til 2023 var hun direktør for Folkehelseinstituttet. Stoltenberg er dr.med., og har hatt bistilling som professor II ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen siden 2012.

Kenneth Ruud er direktør for Forsvarets forskningsinstitutt. Han er professor i teoretisk kjemi ved UiT - Norges Arktiske Universitet, og tidligere visespreses i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Elisabeth Natvig er spesialrådgiver i Forsvarsmatriell (FMA). Hun er tidligere viseadmiral og sjef for Forsvarsstaben. 

Espen Solberg er forskningsleder i NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

*