Kavliprisen 2024

Åtte forskere hedres med Kavliprisen

Åpent
Mottakerne av Kavliprisen 2024

Kavliprisen i astrofysikk: 
David Charbonneau (Canada/USA), Harvard University
Sara Seager (Canada/USA), Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Kavliprisen i nanovitenskap: 
Robert S. Langer (USA), Koch Institute of Integrative Cancer Research, MIT
Armand Paul Alivisatos (USA), University of Chicago
Chad A. Mirkin (USA), Northwestern University

Kavliprisen i nevrovitenskap: 
Nancy Kanwisher (USA), Massachusetts Institute of Technology
Winrich Freiwald (Tyskland/USA), The Rockefeller University
Doris Ying Tsao (USA), The University of California, Berkeley

Les prisvinnernes egne fortellinger på www.kavliprize.org
 

Kavlipris-komiteene

Astrofysikk
Viggo Hansteen (leder), Universitetet i Oslo, Norge
Françoise Combes, Observatoire de Paris, Frankrike
Martha Haynes, Cornell University, USA
Thomas Henning, Max-Planck-Institut für Astronomie, Tyskland
Max Pettini, University of Cambridge, Storbritannia

Nanovitenskap
Bodil Holst (leder), Universitetet i Bergen, Norge
Daniel Esteve, CEA, Frankrike
Naomi Halas, Rice University, USA
Shuit-Tong Lee, Soochow universitet, Kina
Tanja Weil, Max-Planck-Institut für Polymerforschung, Tyskland

Nevrovitenskap
Kristine B. Walhovd (leder), Universitetet i Oslo, Norge
Angela Friederici, Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften, Tyskland
John O’Keefe, University College London, Storbritannia
Christine Petit, Institut Pasteur, Frankrike
Marcus Raichle, Washington University School of Medicine, USA

Om Kavliprisen

Kavliprisen er en av verdens mest prestisjefylte forskningspriser. Den deles ut annethvert år og hedrer forskere for gjennombrudd innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap.

Kavliprisen ble opprettet av den norsk-amerikanske industrimagnaten Fred Kavli (1927–2013) og delt ut første gang i 2008. 

Kavliprisen er et samarbeid mellom Det Norske Videnskaps-Akademi, Kunnskapsdepartementet og The Kavli Foundation i USA.

Det Norske Videnskaps-Akademi velger ut prismottakerne basert på anbefalinger fra tre uavhengige priskomiteer med medlemmer som nomineres av 
Det kinesiske vitenskapsakademi
Det franske vitenskapsakademi
Max-Planck-Gesellschaft i Tyskland
National Academy of Sciences i USA og 
Royal Society i Storbritannia. 

Prismottakerne på hvert fagfelt deler en prissum på én million dollar. 

Les mer på www.kavliprize.org
 

Lær mer!

Alan Aldas populærvitenskapelige podcast Clear + Vivid vil omtale årets Kavliprismottakere. 

Les mer om eksoplaneter

Oversikt over kartlagte eksoplaneter 

 

Det Norske Videnskaps-Akademi kunngjør i dag mottakerne av Kavliprisen 2024 innen henholdsvis astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prismottakerne på hvert fagfelt deler en prissum på én million dollar. 

Bilde
Kvinne på talerstol.
Preses Lise Øvreås under utdelingen av Kavliprisen 2022 i Universitetets aula. Foto: Thomas Eckhoff / DNVA


– Kavliprisen 2024 hedrer enestående forskere og deres grunnleggende forskning som bringer verden videre. De utforsker planeter utenfor vårt solsystem, de har utvidet feltet nanovitenskap i retning av biomedisin, og de gir oss større forståelse av det nevrologiske grunnlaget for gjenkjenning av ansikter, sier Lise Øvreås, preses ved Det Norske Videnskaps-Akademi. 
 

Se Statsminister Jonas Gahr Støre og Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel sine gratulasjoner til årets Kavliprsivinnere!

 

Astrofysikk: Jakten på liv utenfor jorden

Kavliprisen 2024 i astrofysikk tildeles Sara Seager og David Charbonneau for oppdagelsen av eksoplaneter og beskrivelsen av disse planetenes atmosfære. De har utviklet metoder for oppdagelse av forskjellige atomslag i planeters atmosfærer og for å måle infrarød varmestråling, som igjen har dannet grunnlag for å finne de molekylære fingeravtrykkene til atmosfærene rundt både gasskjemper og steinplaneter. Bidragene deres har vært viktige for den enorme fremgangen de siste 20 årene innen utforskningen av myriadene av eksoplaneter. 

– Menneskene har alltid sett mot stjernene for å gjøre nye oppdagelser. Den sentrale forskningen Seager og Charbonneau har stått for, har vært et viktig første skritt i arbeidet med å finne nye planeter og tydelig bevis på liv andre steder i universet, uttaler Viggo Hansteen, leder av komiteen for astrofysikk. 

Les fullstendig begrunnelse for tildelingen her

Bilde
Plakat med mottakerne av kavliprisen astrofysikk

Nanovitenskap: Integrering av nanomaterialer gir biomedisinske fremskritt

Kavliprisen 2024 i nanovitenskap tildeles Robert S. Langer, Armand Paul Alivisatos og Chad A. Mirkin. De har revolusjonert feltet nanomedisin ved å vise hvordan nanoteknologi kan bringe biomedisinsk forskning og praksis fremover. Oppdagelsene deres har lagt grunnlaget for utvikling av behandlingsformer, vaksiner, bioavbildning og diagnostikk.  

«De tre forskerne Langer, Alivisatos og Mirkin har med sin grunnleggende forskning utvidet forskningsfeltet nanovitenskap. Ved hjelp av vitenskapelig nysgjerrighet har de lagt grunnlaget for nanovitenskapens og biomedisinens fremtid», sier Bodil Holst, leder av komiteen for nanovitenskap.

Les fullstendig begrunnelse for tildelingen her

Bilde
Plakat med mottakerne av kavliprisen nanovitenskap

Nevrovitenskap: Hvordan kjenner vi igjen ansikter?

Kavliprisen 2024 i nevrovitenskap går til Nancy Kanwisher, Doris Ying Tsao og Winrich Freiwald for oppdagelsen av et spesialisert system i hjernen for gjenkjenning av ansikter. Oppdagelsene deres har gitt oss grunnleggende prinsipper for nevral organisering og dannet utgangspunkt for videre forskning på hvordan behandlingen av visuell informasjon er knyttet sammen med andre kognitive funksjoner.

«Kanwisher, Freiwald og Tsao har sammen oppdaget et stedsbestemt og spesialisert system i hjernebarken (neocortex) for ansiktsgjenkjenning. Den enestående forskningen deres vil etter hvert ikke bare gi oss bedre forståelse av gjenkjenning av ansikter, men også av ting og omgivelser», forklarer Kristine Walhovd, leder av komiteen for nevrovitenskap.

Les fullstendig begrunnelse for tildelingen her

Bilde
Plakat med mottakerne av kavliprisen i nevrovitenskap


Les fullstendig pressemelding her