Kavliprisuka 2024

Kavliprisforelesningene i nevrovitenskap

Åpent
Rikshospitalet B: Store auditorium, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Praktisk informasjon

Arrangementet er åpent, men du må melde deg på.

Meld deg på her

Prosjektleder: Eva Halvorsen

Kavliprisuka 2024

Oslo

Mandag 2. september

10:00–12:00 Parallelle prisvinnerforelesninger, UiO

Kavliprisforelesningene i astrofysikk, UiO

Kavliprisforelesningene i nanovitenskap, UiO

Kavliprisforelesningene i nevrovitenskap, UiO

Tirsdag 3. september

14.00–15:15: Utdeling av Kavliprisen 2024, Oslo Konserthus.

18:00 Regjeringens offisielle bankett, Oslo rådhus (kun for inviterte)

Onsdag 4. september

Special event:  

09:00–13:00 Kavli Prize Week – CuttingEdgeAI, UiO/ Universitetets aula  

(samarbeid mellom NORA (Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium) og Kavliprispartnerne

Torsdag 5. september

12:00–18:00 Kavlisymposium i astrofysikk  

18:00–21:00 Festmiddag i Akademiet for astrofysikerne (kun for inviterte)  

Trondheim

Onsdag 4. september

19.00: Festmiddag, Erkebispegården

Torsdag 5. september

10:00–15:00 Kavlisymposium i nano- og nevrovitenskap  

19.00: Middag

Kontaktperson Kavliuka:

Prosjektleder Eirik Lislerud

Se Kavliprisen på YouTube

 

Les mer

Åtte forskere hedres med Kavliprisen 2024 (DNVA)

Europeisk forskning risikerer å havne i bakleksa
(Kronikk av preses Lise Øvreås, Morgenbladet 14.6.24)

 

Kom og hør tre av verdens fremste forskere i nevrovitenskap! 
2. september kommer mottakerne av Kavliprisen 2024 i nevrovitenskap til Rikshospitalet i Oslo. 

Nancy Kanwisher, Doris Ying Tsao og Winrich Freiwald mottar Kavliprisen 2024 i nevrovitenskap for oppdagelsen av et spesialisert system i hjernen for gjenkjenning av ansikter. Som del av programmet under Kavliprisuka vil de forelese om egen forskning på Rikshospitalet i Oslo.

Bilde
Kavliprisen i nevrovitenskap 2024
Nancy Kanwisher, Winrich Freiwald og Doris Ying Tsao. (Foto: Nils Lund/Svai/The Kavli Prize.)

Om foreleserne
Nancy Kanwisher er professor i kognitiv nevrovitenskap ved the Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA. Hun var den første som beviste at et bestemt område i menneskets neocortex behandler gjenkjenning av ansikter, nå kalt det fusiforme ansiktsområdet. Ved å bruke funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI) fant hun forskjeller i hvor dette området lå hos enkeltpersoner, og hun utviklet en analyseteknikk for å lokalisere områder for spesialiserte funksjoner i hjernen. Denne teknikken er nå mye brukt og anvendes også på andre områder. 
Les mer om Kanwisher på Kavliprisens nettside

Doris Ying Tsao er professor i nevrobiologi ved UC Berkeley i USA. Basert på Kanwishers funn studerte hun og Winrich Freiwald makaker og kartla seks atskilte områder i hjernen, kjent som ansiktslapp-systemet. Tsao fant videre ut hvordan ansiktslappene arbeider sammen for å kjenne igjen et ansikt. Ved hjelp av en bestemt kode kan enkeltceller gjenkjenne ansikter ved å sammenstille informasjon om ansiktstrekk. For eksempel responderer noen celler på om personen har hår, andre på avstanden mellom øynene.
Les mer om Tsao på Kavliprisens nettside

Winrich Freiwald er professor i nevrovitenskap ved The Rockefeller University i USA. I forlengelse av samarbeidet med Tsao avdekket han at et eget område i hjernen, som kalles temporalpolen, får gjenkjennelsen av kjente ansikter til å skyte fart, og at enkelte celler reagerer selektivt overfor kjente ansikter.
Les mer om Freiwald på Kavliprisens nettside
 

Program
09:30

Kaffe i foajeen

10:00

Velkommen ved NN, Rikshospitalet
Visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Kjetil Taskén
Leder av Kavlikomiteen for nevrovitenskap, Kristine B. Walhovd

10:15

Kavliprisvinner Nancy Kanwisher

10:55

Kavliprisvinner Doris Tsao

11:30

Kavliprisvinner Winrich Freiwald

12:05

Avsluttende bemerkninger ved Kjetil Taskén

Bilde
Kavliprisen 2024