Formiddagsmøte

Er det normalt å ha psykisk lidelse?

For medlemmer
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo

Foredrag ved Sigmund Karterud: "Er det normalt å ha psykisk lidelse?"

Utgangspunktet er den høye forekomsten av psykiske lidelser hos studenter (2023). Hvordan skal vi forstå at mer enn halvparten av norske studenter angivelig hadde en psykisk lidelse i løpet av siste studieår? Er det sant, eller misvisende på grunn av metodesvakheter? Er vi inne i en psykopatologisk epidemi? Eller er det tidsånden som endrer seg? Blir det mer og mer normalt å ha en psykisk lidelse? Hva er i så fall psykiske lidelser? Hvordan er deres natur? Hvorfor er de vanskeligere å bestemme enn somatiske sykdommer?  Foredraget vil drøfte disse spørsmålene og pendle mellom epidemiologiske data, refleksjoner om overgangen mellom natur og kultur og spekulasjoner om tidsånden.

Bilde
Foredragsholder formiddagsmøte 4. juni 2024
Sigmund Karterud

Sigmund Karterud er pensjonert professor i psykiatri, UiO, og tidligere avdelingsoverlege for Avdeling for personlighetspsykiatri ved OUS. Hans forskningsområder er gruppedynamikk, gruppeanalytisk psykoterapi, selvpsykologi, personlighet og personlighetsforstyrrelser, og mentaliseringsbasert terapi (MBT).