Nominasjoner ønskes til

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for 2024

Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
Tidligere tildleinger

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning for 2024 deles ut innen humaniora og samfunnsvitenskap. Belønningen består av 300 000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen.

Fridtjof Nansen belønning for yngre forskere deles ut i både realfag & medisin og humaniora & samfunnsvitenskap. Det tildeles inntil 2 priser for fremragende vitenskapelig arbeid utført av yngre forskere som ikke har fylt 40 år pr 3. mai. Hver av belønningene er på 75 000 kroner og ett diplom.

 

Fristen for å nominere til alle tre belønninger er 10. februar 2024.

Forslag med en kort begrunnelse (inntil 2 sider A4) samt kortfattet CV og publikasjonsliste sendes til Line Therese Nævestad på e-post: l.t.navestad@dnva.no

Forslagsrett har medlemmer av Det Norske Videnskaps-Akademi og forøvrig professorer ved våre universiteter og vitenskapelige høyskoler. 

Belønningene kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. 

Belønningene skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Alle belønningene deles ut på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøtet på Grand Hotel  3. mai 2024.