Akademimøte

Er usikkerhet om rettigheter til data til hinder for en datadrevet økonomi?

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensveien 78, Oslo
Minnetaler

Møtet åpner med at Jon Storm-Mathisen holder minnetale over Frode Fonnum og Sigrun Halvorsen holder minnetale over Liv Kristin Hatle.

Dataøkonomi og rett: Er usikkerhet om rettigheter til data til hinder for en datadrevet økonomi?
Foredrag ved professorene Ole-Andreas Rognstad og Inger Berg Ørstavik, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo.
Data omtales ofte som "den nye oljen" i en datadrevet økonomi. I alt fra landbruk til legemiddelindustrien og mediebransjen, får tjenester basert på data stadig større betydning, noe som krever at aktørene får tilgang til og har evne til å analysere store mengder data.

Praktisk informasjon

Akademiets møter er åpne for publikum. Dette møtet blir strømmet, se lenke nederst på siden. Opptaket legges ut på vår YouTube-kanal.

Gjennom EUs satsing mot et "digitalt indre marked", vil også norske aktører kunne delta i et indre marked for data. Rettsreglene gir imidlertid ikke klare og forutsigbare svar på hvem som har rettigheter til hvilke data og dermed kan kontrollere dem. Lovgivningen pålegger kun i særlige tilfeller en plikt til å dele data. Foredraget ser på hvilken rolle rettsreglene spiller i dataøkonomien. 

Ørstavik har vært ansatt ved Institutt for Privatrett siden 2014. Hun ble Ph.D. i 2010 med avhandlingen "Innovasjonsspiralen - patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser". Avhandlingen ble premiert med H.M. Kongens gullmedalje. Ørstavik har ellers erfaring fra Regjeringsadvokaten og fra advokatfirmaet Schjødt.

Bilde
Innledere på møte 15 februar 2024
Inger Berg Ørstavik

Inger Berg Ørstavik arbeider med immaterialrett, konkurranserett, kontraktsrett og formuerett. I sin forskning fokuserer hun på spørsmål om regulering av dataøkonomien, innovasjon i bærekraftige markeder og rettferdig fordeling av vaksiner og medisiner. Ørstavik har bred erfaring med undervisning og formidling, og har blant annet undervist i internasjonale menneskerettigheter ved Fudan University i Shanghai, Kina. Siden 2019 har hun deltatt i et utvalg som har utredet deling av forskningsdata på vegne av Norges Forskningsråd, og en ekspertgruppe oppnevnt av Kommunal- og distriktsdepartementet som har utredet deling av industridata.

 

Bilde
Innledere på møte 15 februar 2024
Ole-Andreas Rognstad

Ole-Andreas Rognstad har siden 2002 vært professor ved Institutt for privatrett. Han ble dr. juris i 1999 med avhandlingen «Spredning av verkseksemplar» og var i perioden imellom advokat i advokatfirmaet Thommessen. Han har undervist i en rekke emner, deriblant juridisk metode, opphavsrett, kontraktsrett og EØS-rett, og har en omfattende publikasjonsliste som inkluderer flere monografier på norske og internasjonale forlag og artikler i internasjonale tidsskrifter og antologier, særlig innenfor immaterialrett og EU/EØS-rett. Han har ledet, og vært medlem av en rekke tvisteløsningsorganer og forskningsetiske utvalg i Norge. I perioden 2020–2022 var han gjesteprofessor ved Helsinki Universitet. Foruten å være medlem av Vitenskapsakademiet og Academia Europeae, er Rognstad med i akademikerfellesskapet European Copyright Society og medlem av en arbeidsgruppe for immaterialrettigheter i ALLEA. Han er leder for Senter for europarett, UiO, og vil fra og med 2023 også lede et forskningssenter om forholdet mellom EØS-rett og norsk rett med finansiering fra Norges forskningsråd.

Se opptak her