Akademimøte

Valget i USA – Hva nå?

Det Norske Videnskaps-Akademi

Praktisk informasjon

Møtet holdes i Kavlisalen i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Møtet er åpent.

Live strøm av møtet blir tilgjengelig på denne siden. 

Hva blir de internasjonale politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser av det amerikanske valgutfallet? 

Foredrag ved Øyvind Østerud, Hilde C. Bjørnland og Bjørn-Olav Knutsen

Hva betyr valgutfallet i USA for resten av verden?

Den 5. november er det presidentvalg i USA. To eldre menn stiller til valg: den sittende president Joe Biden og tidligere president Donald Trump. Representantenes hus er også på valg, og en tredjedel av Senatet. Hva betyr valgutfallet for USA og for resten av verden? 

På dette møtet skal vi drøfte internasjonale politiske, økonomiske og sikkerhetsmessige konsekvenser av det amerikanske valgutfallet. Hvilke mulige følger vil valget ha for USAs forhold til Kina, Midtøsten og krigen i Ukraina? 

Verdens største økonomi

Amerikansk økonomi er fortsatt verdens største, og valgutfallet vil kunne ha betydning langt utenfor USA. Hva er de økonomiske konsekvensene, for USA og for den globale økonomien, herunder i Norge. Vi skal også se nærmere på USAs forhold til Europa der Nato-alliansen er kjernen i USAs sikkerhetspolitiske engasjement. Hva betyr det for europeisk sikkerhet at USA i årene som kommer vil prioritere Kina og kreve av de europeiske allierte at de må ta et større ansvar for egen sikkerhet? Hva betyr begrepet «europeisk strategisk autonomi» i denne sammenhengen? Her hører også EUs sikkerhetspolitiske dimensjon og utvikling med i de vurderingene som nå må gjøres. 

Skulle Trump vinne, må vi derfor stille spørsmålet: Hva betyr dette for den kollektive sikkerhetspolitiske ordenen i Europa?
 

Foredragsholdere

Øyvind Østerud er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Han vil snakke om de internasjonale politiske konsekvensene av valgutfallet.
 

Hilde C. Bjørnland er professor i økonomi ved BI. Hun vil snakke om de internasjonale økonomiske konsekvenser av valgutfallet. 
 

Bjørn-Olav Knutsen er sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han vil snakke om de sikkerhetspolitiske konsekvensene av valgutfallet. 

Bilde
Øyvind Østerud, Hilde C. Bjørnland og Bjørn Olav Knutsen. Foto: Scanpix, BI og FFI
Øyvind Østerud, Hilde C. Bjørnland og Bjørn Olav Knutsen. Foto: Scanpix, BI og FFI