Akademimøte

Aktivisme og ansvar i skandinavisk samtidslitteratur

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Praktisk informasjon

Møtet foregår i Kavlisalen i Det Norske Videnskaps-Akademi. Møtet er åpent. 

Lenke til livestrømming av møtet vil bli tilgjengelig på denne siden. 

Foredrag ved professor Tonje Vold

Litterær aktivisme

Litterær aktivisme angår forfatteres muligheter for og ønsker om å påvirke opinionen gjennom litterære verk. Det kan eksempelvis dreie seg om globale forhold som krig, kolonialisme og klima, eller mer lokale og nasjonale forhold, og det kan angå anerkjennelse for en minoritet, være seg den er nasjonal, seksuell, kroppslig, språklig, eller har med klassetilhørighet å gjøre. 

Hvem har makten til å fortelle?

I forbindelse med litterær aktivisme kommer også problemstillinger knyttet til representasjon på agendaen, samt diskusjoner om koplinger mellom erfaring, identitet og uttrykk, og om hvem som har makten til å fortelle hva, om hvem? 

Hvilke litterære former «virker» best? I dette foredraget vil litteraturprofessor Tonje Vold løfte fram enkelte litterære verk og deretter diskutere spørsmål om forfatterens ansvar. 
 

Bilde
Portrett av professor Tonje Vold
Professor Tonje Vold. Foto: UiO

Om foredragsholder

Tonje Vold er professor i nordisk litteratur ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo. Hun er del av forskningsprosjektet Minoritetsstemmer i skandinavisk samtidslitteratur (UiO).