Akademimøte

Min, din og vår historie: Kulturarven som samfunnets ressurs

Åpent
Det Norske Videnskaps-Akademi

Praktisk informasjon

Møtet holdes i Kavlisalen i Det Norske Videnskaps-Akademi.

Møtet er åpent. 

Livestrømming av møtet vil bli tilgjengelig på denne siden. 

Foredrag ved Riksantikvar Hanna Geiran

Kulturminner handler om mennesker

Bilde
Portrett av Hanna Geiran
Riksantivar Hanna Geiran. Foto: Trond Isaksen, Riksantikvaren

Mange tror at kulturminner handler om ting, men det handler om mennesker - de som bygde landet og tok vare på kirker, hus og båter. Når vi tar vare på kulturminner, tar vi også vare på de fysiske sporene som har gitt rammene rundt nordmenns liv – fra eldre steinalder og frem til i dag. 
I desember 2023 ble Videnskaps-Akademiet fredet, og fikk dermed sin formelle status som kulturminne av nasjonal verdi. Bygningen er et arkitektonisk overflødighetshorn, og historien om Hans Rasmus Astrup som bygget et hus som skulle være en ramme for diskusjoner og politikk, er like gyldig i dag som i 1887. Men historien om Videnskaps-Akademiet er bare en liten del av de mange spennende historiene som til sammen er Norge. 
 

En ressurs i samfunnsutviklingen

Kulturminner er ikke bare fortid, de er også en ressurs i samfunnsutviklingen. Kulturmiljø er viktig når vi utvikler våre byer og tettsteder, for verdiskaping og næringsutvikling og for engasjement og levende lokalsamfunn. I dag ser vi at kulturmiljøer kan skape gode bomiljøer, steder vi liker å jobbe og oppholde oss, og som det også går an tjene penger på. 
 

Klimaendringer truer kulturarven

I 2023 fikk vi føle klimaendringene på kroppen: Ekstremværet Hans rullet inn over Østlandsområdet og satte boliger, landskap, transportårer og kulturminner under vann. Klimaendringene er den største utfordringen verden står overfor i dag, og fører også til at vi står i fare for å miste kulturmiljø. Byggeindustrien står for en stor andel av klimagassutslippene. Dagens bygningsmasse har allerede tatt klimabelastningen, og det er nesten alltid bedre for klimaet å bevare og rehabilitere enn å bygge nytt. Slik sett har kulturminnevernet hatt høy kompetanse på sirkulærøkonomi i alle år. Da har vi ikke engang begynt å snakke om andre verdier vi får med på kjøpet, slik som kulturhistoriske verdier og variert bebyggelse.

Riksantikvar Hanna Geiran besøker Videnskaps-Akademiet og forteller om kulturarven i Norge og om hvordan kulturminner og kulturmiljø er en ressurs i samfunnsutviklingen i Norge.