Vitenskapsrådgivning – Science advice

Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker å bidra til at beslutningstakere får kunnskapsbaserte innspill til sine prosesser.

DNVAs utvalg for vitenskapsrådgivning vil være en uavhengig stemme som gjør vitenskapelig kunnskap lett tilgjengelig som grunnlag for politikkutforming.

DNVA sier i sin strategi for perioden:

«Akademiet skal være en kunnskapsformidler
Akademiet skal tale vitenskapens sak i samfunnsdebatten. Vi skal formidle forskning og bidra til å øke forståelsen for den vitenskapelige forskningens betydning.

Vi vil særlig legge vekt på vitenskapsrådgivning der Akademiet er et bindeledd mellom miljøene som utvikler politikk på den ene siden og det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget slik det forvaltes i de fremste nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøene på den andre.»

Strategiske mål
Siktemålet er å styrke vitenskapens bidrag til utforming av offentlig politikk ved å: 

  • aktivere uavhengig og relevant kunnskap av høy kvalitet
  • belyse hvilke handlingsalternativer som kan være tilgjengelige og hvilke konsekvenser politiske valg mellom alternativene kan ha
  • skape arenaer for vitenskapelig informert dialog
  • bidra til den offentlige samtalen gjennom å organisere åpne møter
     

Vitenskapsrådgivning er èn av Akademiets tre hovedaktiviteter.

Klikk i menyen til venstre for å lese mer om Akademiets arbeid med vitenskapsrådgivning.