Vitenskapsrådgivning i EU

Bilde
SAPEA logo

SAPEA – Science Advice for Policy by European Academies

SAPEA er et prosjekt som startet i 2016, og er finansiert over Horizon 2020.
Det består av fem europeiske akademinettverk som samarbeider for å tilby vitenskapsrådgivning:

  • EASAC – European Academies Science Advisory Council
  • Academia Europaea – Det europeiske akademi
  • Euro-CASE – The European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering
  • FEAM – The Federation of European Academies of Medicine  
  • ALLEA  – All European Academies


Varierte temaer

Rapporter fra SAPEA omhandler et vidt spekter av temaer, som for eksempel mikroplast, plantevernmidler, karbonfangst og mat fra havet.

Rapportene formidles via SAM (The Scientific Advice Mechanism).

Både SAPEA og SAM er viktige deler av EUs apparat for å ta imot vitenskapsrådgivning som grunnlag for politikkutforming.