EASAC – European Academies Science Advisory Council

Det Norske Videnskaps-Akademi arbeider med flere initiativer under paraplyen vitenskapsrådgivning, og en viktig pilar er medlemskapet i EASAC.

Organisasjonen tar opp emner som er relevante for politisk diskusjon i EU på tre områder:

  • Energi
  • Miljø
  • Bio-vitenskap

Under hvert av disse områdene velges det spesifikke temaer hvor det blir satt sammen ekspertgrupper med representanter fra organisasjonens medlemsland.
Ekspertgruppene bringer frem uavhengig vitenskapelig faktagrunnlag i form av rapporter.
Disse rapportene kan være en del av grunnlaget for politiske diskusjoner og beslutninger.
Rapportene blir presentert for EU-kommisjonen i Brussel. 

Initiativ til temaer for rapportene kan komme fra ulike hold;
enkelt-personer, enkelt-land eller fra EU-parlamentet. 

Bilde
EASAC logo
Medlemsskapet i EASAC er viktig for Akademiets Science advice-arbeid.

Eksempler på rapporter:

  • A sea of Change, Europe’s future in the Atlantic realm
  • Challenges and potential in regenerative medicine 
  • How can science help to guide the EU's green recovery after COVID-19
  • Packaging plastics in the circular economy
  • The regulation of genome-edited plants in the EU
  • International transfer of health data for research

Et eksempel på en rapport som har fått stor innflytelse er rapporten om Insektmidler 

Statements 
EASAC publiserer også Statements der man anser at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig, men at det er tidsriktig å presisere hva som er kunnskapsgrunnlaget i forhold til pågående prosesser. 
Et eksempel på et Statement er uttalelsen om vaksiner (pdf).

Saker som er relevante for Norge
Akademiet tar fatt i rapporter som har en spesiell relevans for Norge.
Vi inviterer til møter hvor resultatene blir presentert, gjerne av en av forfatterne, og hvor et nøye sammensatt panel diskuterer saken fra ulike synsvinkler, mens fagfolk, politikere og andre som har en spesiell interesse for saken inviteres.
Vi ønsker å involvere de fremste norske forskningsmiljøene innenfor problematikken for å etablere en faglig evne og vilje til videre oppfølging. 

Akademiets medlemmer i EASAC
Council: Lise Øvreås 
Energy panel: Asgeir Tomasgard
Environment panel: Lars Walløe
Biosciences panel: Anne Spurkland