Vitenskapsrådgivning – Science advice

Det Norske Videnskaps-Akademi ønsker å bidra til at beslutningstakere får kunnskapsbaserte innspill til sine prosesser.

 

Slik arbeider DNVA med vitenskapsrådgivning – kortversjon:
•    Kunnskapsrapporter – DNVA er medlem i en rekke internasjonale akademisammenslutninger som gir ut kunnskapsrapporter  
•    Aktuelle tema – DNVAs utvalg for vitenskapsrådgivning tar som oftest utgangspunkt i en EASAC-rapport på et definert tema.
•    Norsk ekspertgruppe blir etablert
•    Møte i Akademiet – med utgangspunkt i rapporten trekker ekspertgruppen ut det som er relevant for Norge, og setter opp et åpent møte i Akademiet med både norske og utenlandske foredragsholdere. Møtet blir avsluttet med en debatt.
•    Møtene blir lagt ut på Akademiets YouTube-kanal.
•    Norsk vitenskapsrådgivningsrapport – publiseres etter møtet på DNVAs nettside.

 

DNVA arbeider med vitenskapsrådgivning fordi:

 • DNVAs utvalg for vitenskapsrådgivning er en uavhengig stemme som aktiverer forskningsforankret kunnskap til beste for landet, kulturen og befolkningen
 • Akademiets særlige styrke i dette arbeidet er dets
  - uavhengighet
  - et nettverk av fremtredende forskere
  - etablerte respekt i samfunnet

Internasjonalt

Akademiet deltar i flere internasjonale organisasjoner som arbeider med Science advice. 
Spesielt to internasjonale organisasjoner er aktuelle:

 • EASAC (European Academies Science Advisory Council) 
 • ALLEA (All European Academies)

Disse organisasjonene utarbeider rapporter om sentrale problemstillinger, som for eksempel forvaltning av jord, karbonutslipp fra transportsektoren, sirkulær økonomi og helsekonsekvenser av klimaendringer.

Akademiet arbeider internasjonalt på to måter: 

 • ved å bidra med fagfolk i internasjonale ekspertgrupper og foreslå problemstillinger til vurdering for nye rapporter
 • ved å hente ut kunnskap fra utvalgte rapporter og bearbeide materialet for norske forhold

Norske ekspertgrupper
For å finne ut hva som er av særlig betydning i norsk sammenheng, oppnevner Akademiet nasjonale ekspertgrupper som avgir relativt korte vitenskapsrådgivningsrapporter på norsk.
 
Mange typer møter
Akademiet arrangerer møter om aktuelle temaer for beslutningstakere; 
- åpne møter med nasjonale og internasjonale eksperter
- rundebordskonferanser
- workshops for mindre grupper.

Den norske akademibevegelsen
For å lykkes med arbeidet med vitenskapsrådgivning i Norge er det viktig at den norske akademibevegelsen står samlet, og Det Norske Videnskaps-Akademi samarbeider med Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) og Akademiet for yngre forskere (AYF) i dette arbeidet.