Yara Birkelandprisen 2023

Vi gratulerer Dr. Robert Wissing med Yara Birkeland-prisen

Om Yaras Birkelandpris

Hvert år arrangeres Birkelandforelesningen i Det Norske Videnskaps-Akademi. I 2023 er årets foreleser Dr. Jonathan P. Gardner og tema er James Webb-teleskopet.

Se pressemeldingen om årets Yara Birkelandpris hos NTB.

Yaras Birkelandpris

I 1905 dannet Kristian Birkelands forskning grunnlaget for verdens første selskap for industriell produksjon av gjødsel, Norsk Hydro. Birkeland var en visjonær forsker med evne og vilje til å gjennomføre store prosjekter, og sørge for praktisk utnyttelse av teoretiske resultater. 

Yara er stolte over å videreføre og utvikle denne arven. Et selskaps suksess er avhengig av dets evne til innovasjon, og for å hedre den innovative ånden til Birkeland etablerte Yara i 2009 Birkelandprisen i fysikk og kjemi.

Yara Birkelandprisen blir tildelt en Ph.D.-kandidat fra et norsk universitet som har utført en innovativ vitenskapelig studie i Birkelands ånd. Prisen vektlegger miljø og teknologi, og oppmuntrer til forskning på tvers av landegrenser. Prisen veksler mellom fysikk og kjemi, med kjemi i partallsår og fysikk i oddetallsår. Prisutdelingen finner sted i forbindelse med Birkelandforelesningen.

Robert Bleckert Nils Håkan Wissings forskning viser at galakser har sterkere magnetiske felt enn tidligere antatt. For dette ble han tildelt Yara Birkelandprisen 2023.

Yaras Birkeland-prisen for 2023 tildeles Dr. Robert Bleckert Nils Håkan Wissing for den beste doktorgraden i fysikk. 

Bilde
Vinner av Yara Birkelandprisen dr. Robert Wissing med diplom.
Dr. Robert Wissing ble tildelt Yara Birkeland-prisen 2023 under Birkelandforelesningen i Det Norske Videnskaps-Akademi. (Foto: Tone Emilie Lunde / DNVA)

– Jeg er beæret over å ha vunnet Yara Birkeland-prisen og bli anerkjent for forskningen min om magnetiske felter i universet. Den tyder på at

galakser har overraskende sterke magnetiske felter, i forhold til hva som er anslått tidligere fra det unge universet. Simuleringene tyder på at de magnetiske feltene forsterkes gjennom dynamo-prosesser. Nå gleder jeg meg til å forske mer på dette, sier Dr. Wissing.

Om årets prisvinner

Dr. Wissing (34), kommer fra Mjölby i Sverige. Under oppveksten ble han interessert i fysikk etter å ha sett TV-dokumentarer med familien. I dag er han del av Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO i Oslo.

19. september mottok han Birkeland-prisen fra Per Knudsen, forskningssjef i Yara. Prisen ble overrakt på Birkelandforelesningen som ble holdt i Det Norske Videnskaps-Akademi. Opptak fra arrangementet er tilgjengelig på Akademiets YouTube-kanal. 

– Dr. Wissing demonstrerer grunnforskning på sitt beste, i ånden til Kristian Birkeland. Begge har studert hvordan magnetiske felter forårsaker spektakulære kosmiske fenomener. Derfor er det min glede å støtte arbeidet hans med Yara Birkeland-prisen, sier Knudsen.

Bilde
Dr. Robert Wissing ble tildelt Yaras Birkelandpris for 2022.
Professor Per Knudsen overrakte Yara Birkelandprisen til Dr. Robert Wissing under Birkelandforelesningen 2023. (Foto: Tone Emilie Lunde / DNVA) 

Om Kristian Birkeland

Kristian Birkeland, en av Yaras grunnleggere, oppdaget at nordlys oppsto når ladede partikler fra solen fanges av jordens magnetiske felter og styres mot polene, mens forskningen til Wissing beregner hvordan magnetiske felter i galakser utvikler seg over tid.

Yara Birkelandprisen har vært utdelt til doktorgradskandidater siden 2009 under Birkeland-forelesningen, som er et årlig samarbeid mellom Yara International ASA, Universitetet i Oslo, Det Norske Videnskaps-Akademi og Norsk Romsenter.

Forelesningen ble avholdt for første gang i 1987.

Forsker på galaksers magnetfelt

Komiteen fremhever i sin innstilling at Wissings avhandling er et verdifullt bidrag i forståelsen av dynamikken rundt galaksens magnetfelt og sorte hull. Dette er et felt som har fått økt fokus de siste årene, med studier av det unge universet, for eksempel med James Webb teleskopet.

Avhandlingens tittel er Simultating Galactic Dynamo Processes with Smoothed Particle Magnetohydrodynamics. Den ble forsvart ved Institutt for Teoretisk Astrofysikk ved Universitetet i Oslo. 

I Birkelands ånd

I juryens begrunnelse for tildelingen heter det at «Wissings avhandling representerer grunnforskning på sitt beste, og kan trygt sies å være i Birkelands ånd.

Både Birkeland og Wissing har studert hvordan magnetfelt forårsaker spektakulære kosmiske fenomener: Birkeland fant ut hvordan nordlyset oppstår når ladede partikler fra Solen avbøyes i Jordens magnetfelt, mens Wissing har beregnet magnetfelter i galaksekjerner med massive sorte hull, som avbøyer ladede partikler i akkresjonsskiven og fokuserer dem så det dannes kvasarer med sine bemerkelsesverdige jeter.»

Bilde
Illustrasjon Birkeland ved Hanne Utigard / UiO
Illustrasjon av Kristian Birkeland og nordlys, utformet av grafisk designer Hanne Utigard / UiO.

Om Yara Birkeland-prisen

Yaras Birkelandpris tildeles årlig og alternerer mellom å deles ut innen fysikk og kjemi. Prisen er oppkalt etter Kristian Birkeland, en bemerkelsesverdig forsker, og ideen er at prisen tildeles en annen bemerkelsesverdig forsker. Birkelandprisen deles ut av Yara til et doktorgradsprosjekt ved et norsk universitet, og ble delt ut under Birkelandforelesningen i Akademiet 19. september 2023.