Demokratiets tilstand 2023

Lokaldemokratiet: Se møtet her

Demokratiets tilstand 2023

Demokrati er en hovedsatsning for Akademiet i 2023, og gjennom møteserien Demokratiets tilstand 2023 vil vi invitere politikere, forskere og eksperter til å belyse aktuelle problemstillinger.  

Det blir seks møter i løpet av året: tre i Oslo, ett på Arendalsuka, ett i Trondheim og ett i Bergen.

Møtene blir filmet og filmene blir gjort tilgjengelige på Akademiets YouTubekanal.

Filmen fra Demokratiseriens møte i Trondheim 4. september er nå tilgjengelig, med det høyst aktuelle temaet lokaldemokrati.

Møtet ble ledet av Ole Torp.

Panel

Ole Gustav Narud er statssekretær for kommunal- og distriksministeren. 

Mari Holm Lønseth representerer Sør-Trøndelag på Stortinget for Høyre.

Tom Cato Karlsen er statsforvalter i Nordland fylke. Han ledet Generalistkommuneutvalget som i mars 2023 leverte sin rapport i form av NOUen Generalistkommunesystemet - Likt ansvar - ulike forutsetninger. 

May Thorseth er professor i filosofi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og preses ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS)

Rune Jørgen Sørensen er professor i statsvitenskap og økonomi ved Handelhøyskolen BI.

Ann Karin Tennås Holmen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger.

Se filmen her