Abelprisen

Bilde
abel_logo


Abelprisen er en internasjonalt anerkjent matematikkpris som deles ut hvert år av Det Norske Videnskaps-Akademi. Prisen er oppkalt etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel og er på 7,5 millioner kroner.

Abelprisen er en internasjonal pris for fremragende vitenskapelig arbeid innen matematikk:

  • matematiske aspekter ved informasjonsteknologi
  • matematisk fysikk
  • sannsynlighetsteori
  • numerisk analyse og beregningsvitenskap
  • statistikk
  • anvendelser av matematikk i andre vitenskaper

Prisen er en anerkjennelse av vitenskapelige bidrag som er av eksepsjonell dybde og betydning for matematiske fag.

7,5 millioner kroner
Abelprisen ble opprettet av den norske regjeringen i 2002 i forbindelse med 200-årsmarkeringen for Niels Henrik Abels fødsel. Prisen er på 7,5 millioner kroner og ble første gang delt ut i 2003 til den franske matematikeren Jean-Pierre Serre.

Deles ut hvert år
Prisen deles ut årlig av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Abelkomitéen
Akademiet oppnevner medlemmene av Abelkomitéen etter forslag fra International Mathematical Union og European Mathematical Society. Komitéen består av fem medlemmer som er internasjonalt anerkjente matematikere i ulike grener av matematikken. De skal vurdere de nominerte kandidatene og innstille prisvinner til Akademiets styre. Det er preses i Det Norske Videnskaps-Akademi som kunngjør hvem som tildeles Abelprisen.

Heve fagets status
I statuttene for Abelprisen står det at prisen også skal bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk.