Abelprisen

Bilde
abel_logo


Abelprisen er en internasjonalt anerkjent matematikkpris som deles ut hvert år av Det Norske Videnskaps-Akademi. Prisen er oppkalt etter den norske matematikeren Niels Henrik Abel og er på 7,5 millioner kroner.

Abelprisen er en internasjonal pris for fremragende vitenskapelig arbeid innen matematikk:

  • matematiske aspekter ved informasjonsteknologi
  • matematisk fysikk
  • sannsynlighetsteori
  • numerisk analyse og beregningsvitenskap
  • statistikk
  • anvendelser av matematikk i andre vitenskaper

Prisen er en anerkjennelse av vitenskapelige bidrag som er av eksepsjonell dybde og betydning for matematiske fag.

7,5 millioner kroner
Abelprisen ble opprettet av den norske regjeringen i 2002 i forbindelse med 200-årsmarkeringen for Niels Henrik Abels fødsel. Prisen er på 7,5 millioner kroner og ble første gang delt ut i 2003 til den franske matematikeren Jean-Pierre Serre.

Deles ut hvert år
Prisen deles ut årlig av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Abelkomitèen
Akademiet oppnevner medlemmene av Abelkomitèen etter forslag fra International Mathematical Union og European Mathematical Society. Komitèen består av fem medlemmer som er fremragende forskere innenfor det matematiske fagfeltet. De skal vurdere de nominerte kandidatene og innstille prisvinner overfor Akademiets styre. Det er preses i Det Norske Videnskaps-Akademi som kunngjør hvem som tildeles Abelprisen.

Heve fagets status
I statuttene for Abelprisen står det at prisen også skal bidra til å heve matematikkfagets status i samfunnet og stimulere barn og unge til å bli interessert i matematikk.