Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Bilde
Fridtjof Nansen
Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Bilde
Nansenmedaljen
Nansenmedaljen

 

 

 

 

 

 


Belønningen deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte, og den består av 300.000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora & samfunnsfag og realfag & medisin.

Bilde
Mottaker av Fridtjof Nansens belønning for fremragende orskning 2023
Ole A. Andreassen Foto: Kirsten Sjøwall/UiO

I 2023 går Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning til Ole A. Andreassen. Han får prisen for fremragende forskning innen psykiatrisk molekylær genetikk.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere går til Nina Holden og Katrine V. Løken.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut i begge klasser (realfag & medisin og humaniora & samfunnsfag). Den består av 75 000 kroner og et diplom. Belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. 

Styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Vessela N. Kristensen, Universitetet i Oslo, deler ut belønningene.

 

Styret i Nansenfondet og de dermed forbundne fond for 2023-2025

  • Professor Vessela N. Kristensen, Institutt for klinisk medisin, UiO (leder)
  • Professor Inger Greve Alsos, Norges arktiske universitetsmuseum, UiT - Norges arktiske universitet
  • Professor Einar Lie, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
  • Professor Tor Eldevik, Geofysisk institutt og Bjerknessenteret for klimaforskning, UiB
  • Professor Augustine Arukwe, Institutt for biologi, NTNU
  • Professor Tora Skodvin, Institutt for statsvitenskap, UiO