Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning

Bilde
Fridtjof Nansen
Fridtjof Nansen

Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning tildeles norske forskere, eller forskere fast bosatt i Norge, som har levert vitenskapelige bidrag av internasjonal betydning på meget høyt nivå. Belønningen skal gå til en aktiv forsker for å stimulere videre arbeid.

Bilde
Nansenmedaljen
Nansenmedaljen

 

 

 

 

 

 


Belønningen deles ut av Nansenfondet og de dermed forbundne fond på Det Norske Videnskaps-Akademis årsmøte, og den består av 300.000 kroner, et diplom og Nansenmedaljen for fremragende forskning. Belønningen deles ut hvert år, men alternerer mellom humaniora & samfunnsfag og realfag & medisin.

Bilde
Harald A Stenmark
Harald A. Stenmark

I 2021 gikk Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning til Harald A. Stenmark fremragende forskning innen celle- og molekylærbiologi med særlig relevans for kreftsykdom.

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere gikk til Paolo Giovanni Piacquadio og Anders Kvellestad. Les mer

Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere
Fridtjof Nansens belønning for yngre forskere deles ut i begge klasser (realfag & medisin og humaniora & samfunnsfag). Den består av 75 000 kroner og et diplom. Belønningen kan tildeles norske forskere eller forskere fast bosatt i Norge, som ennå ikke har fylt 40 år. For øvrig gjelder samme regler som for Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. 

Det er styreleder i Nansenfondet og de dermed forbundne fond, professor Øyvind Østerud, Universitetet i Oslo, som deler ut prisene.

Styret i Nansenfondet og de dermed forbundne fond:

  • Professor Øyvind Østerud, Institutt for statsvitenskap, UiO (leder)
  • Professor Inger Sandlie, Institutt for biovitenskap, UiO
  • Professor Åse Krøkje, Institutt for biologi, NTNU
  • Professor Even Lange, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO
  • Professor Rolf Anker Ims, Institutt for arktisk og marin biologi, UiT/Norges arktiske universitet
  • Professor Rolf K. Reed, Institutt for biomedisin, UiB