Akademiets lærerpris

Bilde
akademiets lærerpris

Akademiets lærerpris for ekstraordinær innsats

Tidligere prisvinnere

Prisvinner 2019: Ellen Egeland Flø

Prisvinnere 2017: Terje Pedersen, Linn-Merethe Kibsgård Godfrey og Anne-Marit Selstø Rathke

Prisvinner 2015: Jørn Hjulstad

Prisvinner 2013: Annette Iversen Aarflot

Prisvinner 2011: Atle Oanes

Prisvinner 2009: Jostein Walle

 

 

 

 

Akademiets lærerpris skal gå til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen, som er på 50.000 kroner.
Prisen deles ut annethvert år.

I valg av prisvinner legges det vekt på lærerens evne til å skape interesse for faget hos elevene og fremme deres evne og vilje til å arbeide videre med faget etter avsluttet skolegang.
Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen. Priskomiteen leverer sin innstilling til styret i Det Norske Videnskaps-Akademi som velger prisvinner.
Ny nominasjonsfrist er 1. juli 2021 
Forslag sendes leder av priskomitéen: Svein Sjøberg på e-postadresse: svein.sjoberg@ils.uio.no 
Forslaget skal være 2-3 sider langt og sendes som pdf-vedlegg.

Bilde
 Ellen Egeland Flø, lærerprisen 2019, foto: Thomas B. Eckhoff
Lærerprisen 2019 gikk til Ellen Egeland Flø. Foto: Thomas B. Eckhoff.

Historie
Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris ble opprettet til minne om Daniel Føllesdal (1869 -1923), kona Bertha (1871-1937) og seks av deres barn som også var lærere. Prisen ble delt ut første gang i 2009. Professor Inger Moen, tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, ledet priskomiteen fram til 2015 da Svein Sjøberg overtok ledervervet.

Les mer: Akademiets lærerpris for 2019 tildelt Ellen Egeland Flø

 

Medlemmer
Priskomiteen har fire medlemmer som oppnevnes av Akademiet. 
I komiteen for perioden 2021– 2023 sitter:

  • Svein Sjøberg (leder)
  • Cecilie Mauritzen
  • Marte Blikstad-Balas 
  • Steffen Handal (Representant for Utdanningsforbundet)
Bilde
Akademiets lærerpris
Anne-Marit Selstø Rathke, Linn-Merethe Kipsgård Godfrey og Terje Pedersen mottar sine diplomer for Akademiets Lærerpris fra Ole M Sejersted og Svein Sjøberg.