Akademiets lærerpris

Bilde
akademiets lærerpris

Akademiets lærerpris for ekstraordinær innsats

Tidligere prisvinnere

Prisvinner 2023: Per-Magne Løken

Prisvinner 2021: Gro Wollebæk

Prisvinner 2019: Ellen Egeland Flø

Prisvinnere 2017: Terje Pedersen, Linn-Merethe Kibsgård Godfrey og Anne-Marit Selstø Rathke

Prisvinner 2015: Jørn Hjulstad

Prisvinner 2013: Annette Iversen Aarflot

Prisvinner 2011: Atle Oanes

Prisvinner 2009: Jostein Walle

 

 

 

 

Akademiets lærerpris skal gå til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen, som er på 50.000 kroner.
Prisen deles ut annethvert år.

I valg av prisvinner legges det vekt på lærerens evne til å skape interesse for faget hos elevene og fremme deres evne og vilje til å arbeide videre med faget etter avsluttet skolegang.
Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen. Priskomiteen leverer sin innstilling til styret i Det Norske Videnskaps-Akademi som velger prisvinner.
 

Nominasjonsfristen var 15. mars.

Forslag sendes til leder av priskomitéen: Svein Sjøberg på e-postadresse: svein.sjoberg@ils.uio.no 
Forslaget skal være 2-3 sider langt og sendes som pdf-vedlegg.

Historie
Prisens fulle navn er "Det Norske Videnskaps-Akademis Lærarpris til minne om Berhta og Daniel Føllesdal". Daniel var født i Nordfjord i 1869. Han tok lærerskolen i Tromsø. For å få stønad til lærerutdanningen måtte en den gangen gjøre "distriktstjeneste" som lærer, og Daniel arbeidet som lærer disse stedene i Nord-Norge: Hammerfest, Balsfjord, Kvalsund, Horsnes, Signaldalen, Talvik, Næverviken, Værøy og Tromsø. Kona Berhta var fra Balsfjord i Troms. Føllesdal flyttet til heimbygda Stårheim, beskrevet som ei av de vakreste bygdene i Nordfjord. Daniel døde i 1923. Paret fikk ti barn, og av disse ble seks lærere.

Prisen ble delt ut første gang i 2009. Professor Inger Moen, tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, ledet priskomiteen fram til 2015 da Svein Sjøberg overtok ledervervet.

Om årets mottaker: https://dnva.no/detskjer/2023/04/akademiets-laererpris-ekstraordinaer-innsats

Medlemmer
Priskomiteen har fire medlemmer som oppnevnes av Akademiet. 
I komiteen for perioden 2021– 2023 sitter:

  • Svein Sjøberg (leder)
  • Cecilie Mauritzen
  • Marte Blikstad-Balas 
  • Steffen Handal (Representant for Utdanningsforbundet)