Akademiets lærerpris

Bilde
akademiets lærerpris

Akademiets lærerpris for ekstraordinær innsats

Neste utdeling skjer i 2025.

Tidligere prisvinnere

Prisvinner 2023: Per-Magne Løken

Prisvinner 2021: Gro Wollebæk

Prisvinner 2019: Ellen Egeland Flø

Prisvinnere 2017: Terje Pedersen, Linn-Merethe Kibsgård Godfrey og Anne-Marit Selstø Rathke

Prisvinner 2015: Jørn Hjulstad

Prisvinner 2013: Annette Iversen Aarflot

Prisvinner 2011: Atle Oanes

Prisvinner 2009: Jostein Walle

 

 

 

 

Akademiets lærerpris skal gå til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen, som er på 50.000 kroner.
Prisen deles ut annethvert år.

I valg av prisvinner legges det vekt på lærerens evne til å skape interesse for faget hos elevene og fremme deres evne og vilje til å arbeide videre med faget etter avsluttet skolegang.
Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen. Priskomitéen leverer sin innstilling til styret i Det Norske Videnskaps-Akademi som velger prisvinner.
 

Nominasjonsfristen var 15. mars.

Forslaget skal være 2-3 sider langt og sendes som pdf-vedlegg.

Historie
Prisens fulle navn er "Det Norske Videnskaps-Akademis Lærarpris til minne om Bertha og Daniel Føllesdal". Daniel var født i Nordfjord i 1869. Han tok lærerskolen i Tromsø. For å få stønad til lærerutdanningen måtte en den gangen gjøre "distriktstjeneste" som lærer, og Daniel arbeidet som lærer disse stedene i Nord-Norge: Hammerfest, Balsfjord, Kvalsund, Horsnes, Signaldalen, Talvik, Næverviken, Værøy og Tromsø. Kona Bertha var fra Balsfjord i Troms. Føllesdal flyttet til heimbygda Stårheim, beskrevet som ei av de vakreste bygdene i Nordfjord. Daniel døde i 1923. Paret fikk ti barn, og av disse ble seks lærere.

Prisen ble delt ut første gang i 2009. Professor Inger Moen, tidligere preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, ledet priskomiteen fram til 2015. Fra 2015 fram til 2024 var professor Svein Sjøberg leder av komiteen.

Les om prisvinneren 2023 her 

Medlemmer
Priskomitéen har fire medlemmer som oppnevnes av Akademiet. 
I komitéen for perioden 2024–2027 sitter:

  • Marte Blikstad-Balas, professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. 
  • Vibeke Grøver, professor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.
  • Rune Hjeldsvold, leder for Excited, Centre for excellent IT education ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.
  • Ingunn B. Wetterstad, seniorrådgiver i Utdanningsforbundet.