Frist 15. mars: Nominer kandidater til Lærerprisen

Hvem fortjener Lærerprisen?

Om Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris

Hvem bør få Lærerprisen i år? Vi ser etter lærere i grunnskole eller videregående skole som har gjort en ekstarordinær faglig og pedagogisk innsats. Prisen er på 50.000 kroner. Nominasjonsfristen er 15. mars 2023.

Bilde
Gro Wollebæk, vinner av Akademiets lærerpris for ekstraordinær innsats 2021
Gro Wollebæk, Lærerprisen 2021.

I 2021 mottok Gro Wollebæk Lærerprisen på Vitenskapsakademiets årsmøte. Hun er allmennlærer med fordypning i naturfag, matematikk og kunst og håndverk ved Bøleråsen barneskole i Langhus. 

Dette sa Wollebæk da hun takket for prisen:

"Jeg mistet fullstendig munn og mæle. Det er bare så fantastisk. Tenk at noen har satt seg ned og skrevet en anbefaling om at jeg burde bli vurdert. Ja, det er ikke til å tro. Jeg er fortsatt helt skjelven av lykke. Jeg er så stolt og rørt av å ha blitt valgt ut. Jeg er svært takknemlig for å bli hedret for mitt arbeid med elevene mine og mitt engasjement for lærere i hele Norge. Tusen takk til nominasjons- og jurykomiteen."

Hvem kan nominere?

Lærerprisen

Nominasjonsfrist: 1.mars

Send nominasjonen til svein.sjoberg@ils.uio.no

Akademiet inviterer  rektorer, lærere, elever og foreldre til å nominere kandidater til prisen. Forslag må være priskomitéen i hende innen 15. mars 2023.

Medlemmer av komiteen 
Priskomitéen er oppnevnt av Akademiet og består av Svein Sjøberg (leder), Cecilie Mauritzen og Marte Blikstad-Balas samt Steffen Handal, som representerer Utdanningsforbundet.

Hvordan nominere til Lærerprisen? 

Forslag sendes leder av priskomitéen, Svein Sjøberg, på epostadresse: svein.sjoberg@ils.uio.no Forslaget skal være 2-3 sider langt og sendes som PDF-vedlegg.

Om Akademiets Lærerpris

Lærerprisen deles ut på Akademiets årsmøte 3. mai på Grand hotel i Oslo. Det Norske Videnskaps-Akademis Lærerpris er en pris til minne om lærer Daniel Føllesdal (1869 – 1923), kona Bertha (1871 – 1937) og deres seks barn som også var lærere. Prisen er på kr 50 000 og et diplom. Prisen deles ut annethvert år.