Akademiets lærerpris går til Per-Magne Løken

Akademiets lærerpris for ekstraordinær innsats

Det Norske Videnskaps-Akademis lærerpris ble opprettet til minne om Daniel Føllesdal (1869 -1923), kona Bertha (1871-1937) og seks av deres barn som også var lærere. 

Akademiets lærerpris skal gå til en lærer i grunnskolen eller videregående skole som har gjort en ekstraordinær faglig og pedagogisk innsats. Både rektorer, lærere, elever og foreldre kan nominere kandidater til Lærerprisen, som er på 50.000 kroner. Prisen deles ut annethvert år og ble første gang delt ut i 2009.

Priskomiteen er oppnevnt av Det Norske Videnskaps-Akademi og består av fire medlemmer. I komiteen for perioden 2021– 2023 sitter: Cecilie Mauritzen, Marte Blikstad-Balas , Steffen Handal (Representant for Utdanningsforbundet, denne gang med Ingunn Bonnet Wettestad som stedfortreder ) og Svein Sjøberg som leder komiteens arbeid.

Prisen deles ut på Det Norske-Videnskaps Akademis årsmøte 3. mai på Grand Hotel av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Fra komiteens begrunnelse:
Gjennom sin varierte og engasjerende undervisning makter Per-Magne Løken å møte det mangfold av elever med ulike bakgrunnskunnskaper som Måløy vidaregåande skule rekrutterer fra distriktet rundt. Og mens andre små skoler sliter med rekrutteringa til programfaget engelsk, er dette faget spesielt populært på Måløy videregående skule, med Løken som lærer. 

Løken har vært sensor i skriftlig engelsk mange ganger, og har også vært leder av fagnettverket i engelsk i gamle Sogn og Fjordane. Han holder kurs for kolleger på egen skole og for andre lærere rundt om i fylket. Av kollegaer blir han regnet som en spesielt kompetent, oppdatert og solid fagperson. 

Per-Magne Løken er en representant for en type lærer som er idealist, brenner for sine fag og sine elever – og som betyr mye for lokalsamfunnet og for de unges videre utvikling. 
 

Bilde
Mottaker av Akademiets lærerpris i 2023
Per-Magne Løken

Sitat fra en overrasket prisvinner:
"Jeg fikk en telefon fra et ukjent nummer fredag 31. mars på ettermiddagen. Det er ikke alltid jeg tar telefonen når jeg ser ukjent nummer, men jeg er glad for at jeg tok denne. Personen i den andre enden presenterte seg som Gunn E. Birkelund fra Det Norske Videnskaps-Akademi og kunne meddele at jeg skulle tildeles Akademiets lærerpris for 2023.

Birkelund satt på toget, og telefonlinjen var ikke den beste, så det gikk en liten stund før jeg oppfattet hva hun sa. Da det etter hvert gikk opp for meg, ble jeg nokså målløs, og jeg husker ikke akkurat hva jeg svarte. Men jeg håper at jeg takket pent i alle fall. Utover dagen seg det mer og mer inn over meg hva som faktisk hadde skjedd. Først og fremst ble jeg veldig rørt. I tillegg følte jeg på en stor takknemlighet overfor den som har nominert meg og den grundige jobben som er gjort med nominasjonen. Det er utrolig å tenke på at jeg er funnet verdig til en slik utmerkelse."