HUMSAM-prisen

Prismottakere

2023: Bård Harstad

2021: Ingvild Sælid Gilhus

2019:  Jon Elster

2017: Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio

2015: Eyjólfur Kjalar Emilsson
 

HUMSAM-prisen 2025

Frist for nominasjoner til HUMSAM-prisen 2025 var 15. juni 2024. Vinner vil bli annonsert høsten 2024. 
 

Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (Stefi og Lars Fylkesakers pris)

Bilde
Bård Harstad får prisen av statssekretær Syrstad
HUMSAM-prisvinner for 2023 Bård Harstad sammen med statssekretær Ragnhild Syrstad. Foto: Thomas B. Eckhoff/DNVA

HUMSAM-prisen er på kr 250 000 og deles ut annethvert år. Prisen gis for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (inkludert rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap). Prisen kan gis til norske statsborgere, samt utenlandske statsborgere med fast bosted i Norge.

Prisen het tidligere Fylkesakerprisen, og ble utdelt for første gang i 2015.

Priskomiteen 

Komitéen ledes av visepreses Terje Lohndal (NTNU).

Øvrige komitémedlemmer:


Statutter

Vedtatt på styremøtet i Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse den 23.10.2014:

  1. Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse har opprettet en pris for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelige forskning. Prisen deles ut annet hvert år, første gang våren 2015.
  2. Det Norske Videnskaps-Akademi står ansvarlig for tildeling til prisvinner og for den øvrige disponering av midlene.
  3. Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse bevilger kr 500 000 til formålet i de årene prisen deles ut. Prisbeløpet er på kr 250 000, de resterende midlene skal benyttes til arbeid med utvelgelsen, arrangementer i tilknytning til prisutdelingen og den administrative oppfølgingen. Prisvinner skal holde en prisforelesning.
  4. Prisen deles ut for forskning innenfor humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fag (inkluderer rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap). Før en utlysing kan Akademiets styre bestemme at prisen skal tildeles et nærmere spesifisert utvalg innenfor humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fag.
  5. Prisen kan gis til norske statsborgere, samt utlendinger med fast bosted i Norge. Prisen kan eventuelt deles.
  6. Ved annonsering i forbindelse med prisen skal det framgå at prisen støttes økonomisk av Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse.
  7. Det Norske Videnskaps-Akademis styre oppnevner en fagkomité bestående av fem fremragende forskere innenfor humanistiske- og samfunnsvitenskapelige fag. Både norske og utenlandske statsborgere kan være medlemmer av komitéen. Akademiet oppnevner et av medlemmene som leder av komitéen.
  8. Fagkomitéens medlemmer oppnevnes for en periode på fire år, og kan gjenoppnevnes én gang. Fagkomitéens oppgave er å innstille kandidater til prisen. Det Norske Videnskaps-Akademis styre utnevner prisvinner på bakgrunn av innstillingen fra fagkomitéen.
  9. Fagkomitéens medlemmer kan selv lansere kandidater til prisen. Komitéen har anledning til å benytte konsulenter i forbindelse med arbeidet.
  10. Endringer av statuttene skal foreslås av Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi og godkjennes av Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse.
Bilde
Logo for HumSam-prisen