HUMSAM-forelesningen 2023

Er økonomisk effektivitet politisk mulig?

For inviterte
Det Norske Videnskaps-Akademi - Drammensveien 78, Oslo
Om humsam-prisen

Det Norske Videnskaps-Akademiet deler ut HumSam-prisen for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap (tidligere Stefi og Lars Fylkesakers pris). 

Prisen på kr. 250.000 deles ut annethvert år, og gis for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, inkludert rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap. 

Priskomiteen

Professor Terje Lohndal (NTNU) er visepreses og leder for komiteen.
Øvrige komitemedlemmer er:

Professor Hilde Sandvik (UiO)
Professor Ellen Mortensen (UiB)
Professor Grete Brochmann (UiO)
Professor Kjell Gunnar Salvanes (NHH)

Sekretær for komiteen er Gro Havelin

Tidligere prismottakere

Tidligere prismottakere er religionshistorieker Ingvild Sælid Gilhus (2021), filosof og samfunnsforsker Jon Elster (2019), sosialantropologene Annelin Eriksen og Knut Mikjel Rio (2017), og filosofen Eyjólfur Kjalar Emilsson (2015).

Les mer

Økonomiske ideer møter politiske krefter når HUMSAM-vinner Bård Harstad holder sin prisforelesning i Akademiet 13. mars

Bilde
Mann i vinterlandskap.
- Politisk økonomi kan fortelle oss om fordeler og farer med en aktiv stat, og privat-statlige initiativ, men også hvordan verdenssamfunnet kan dra nytte av nasjonale politiske krefter når man utformer internasjonale avtaler, sier HUMSAM-prisvinner Bård Harstad. (Foto: Ola Gamst Sæther / UiO)

Praktisk informasjon

Forelesningen er kun for inviterte, men opptak vil bli gjort tilgjengelig på Akademiets Youtubekanal.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med Gro Havelin på e-post gro.havelin@dnva.no eller telefon 22841500

Økonomiske ideer møter politiske krefter

Hva står i veien for at den beste politikken blir gjennomført i praksis? Hvordan kan man utforme en miljøpolitikk som både er god og politisk gjennomførbar?

Dette er noen av spørsmålene som tas opp når HUMSAM-prisvinner 2023, Bård Harstad, holder sin prisforelesning i Akademiet 13. mars. Harstad er samfunnsøkonom, og er kjent for sitt arbeid med å vise hvordan økonomisk teori kan forbedre miljøpolitikken.

Hvorfor feiler den ideelle politikken?

- Tverrfaglig politisk økonomi kan bidra til å forklare hvorfor den ideelle politikken kan ha feilet, men også hva slags nest-best politikk som kan ha størst sjanse for suksess, sier Harstad.  

I sin forelesning vil Harstad gå inn på hva vi kan lære av å kombinere økonomisk forskning og statsvitenskap. Han starter med å diskutere hvorfor markedssvikter kan motivere offentlig politikk som avgifter og subsidier, før han forklarer hvordan politiske krefter kan stå i veien for at den beste politikken blir innført. Fagfeltet politisk økonomi studerer effekten av politiske valg, kompromisser, forhandlinger, og lobbykrefter. Politisk økonomi kan gi innsikt om fordeler og farer med sterke interessegrupper, en aktiv stat, og privat-statlige initiativ. Harstads nyere forskning analyserer hvordan vi kan dra nytte av nasjonale politiske krefter når vi utformer internasjonale avtaler eller samarbeid med regnskogsland.

Bilde
Portrett av sjefsredaktør i Nationen Irene Halvorsen, som leder debatten.
Etter forelesningen blir det debatt, ledet av sjefsredaktør i Nationen Irene Halvorsen.

Grenselandet mellom økonomi og politikk gir ny innsikt

Mens økonomer tradisjonelt regner ut hva som er den aller beste økonomiske politikken, kan statsvitenskap og politisk økonomi ta hensyn til politiske valg, forhandlinger og kompromisser. Når vi utforsker grenselandet mellom økonomi og politikk får vi ny innsikt i konfliktene som oppstår mellom handel og miljø, klima og naturvern, og plan versus marked.

Etter forelesningen blir det politisk debatt, under ledelse av journalist og redaktør Irene Halvorsen. Paneldeltagere er statssekretær i Klima og miljødepartementet Ragnhild Sjoner Syrstad (Ap), stortingsrepresentant og medlem av Energi- og miljøkomiteen Nikolai Astrup (H), sjefsøkonom i LO Roger Bjørnstad, administrerende direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen og avdelingsdirektør i NHO Rebekka Borsch. 

Kvelden avsluttes med festmiddag til ære for prismottageren.

*

Panelet

Bilde
Portretter av deltagerne i panelet: Ragnhild Sjoner Syrstad, Nikolai Astrup, Roger Bjørnstad, Stein Lier-Hansen og Rebekka Borsch

Ragnhild Sjoner Syrstad er statssekretær i Klima- og miljødepartementet. I tillegg leder hun Sagene AP i Oslo og har tidligere vært politisk rådgiver for Arbeiderpartiet. Videre er Syrstad samfunnsøkonom med både bachelor og master i samfunnsøkonomi fra universitet i Oslo. 

Nikolai Astrup er stortingsrepresentant for Høyre, nå sitter han som medlem av Energi- og miljøkomiteen. Tidligere har han hatt tre statsrådsposter, først som utviklingsminister, deretter digitaliseringsminister og til sist kommunal-og moderniseringsminister. 
Videre har Astrup innehatt en rekke verv i Høyre. 

Roger Bjørnstad har siden 2017 vært sjefsøkonom i LO. Han er samfunnsøkonom med en doktorgrad fra Universitet i Oslo. I tillegg har han forskererfaring fra blant annet Statistisk Sentralbyrå og har vært leder ved Senter for lønnsdannelse. Videre har Bjørnstad bakgrunn fra Det tekniske bergingsutvalget for inntektsoppgjørene. 

Stein Lier-Hansen er administrerende direktør i Norsk Industri. Denne rollen har han hatt siden organisasjonens oppstart i 2006. Før det var han leder av Prosessindustriens Landsforening. Han har også vært statssekretær i Miljødepartementet, samt sjef i direktoratet for Naturforvaltning. 

Rebekka Borsch er avdelingsdirektør i NHO i avdelingen for kompetanse og innovasjon. I tillegg er hun leder for den norske UNESCO-Kommisjonen. Borsch har også bakgrunn som venstrepolitiker. Tidligere var hun blant annet statssekretær i Kunnskapsdepartementet. 

Debattleder

Irene Halvorsen leder debatten. Hun er sjefsredaktør i Nationen, denne stillingen har hun hatt siden 2016. Tidligere var hun samfunnsredaktør i Dagsavisen. Videre har Halvorsen også jobbet i NTB, VG og Avis1.   

Bilde
HumSam prisens logo