Akademiets HumSam-pris 2019 til Jon Elster

Det Norske Videnskaps-Akademis pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, kjent som HumSam-prisen, tildeles i 2019 filosof og samfunnsforsker Jon Elster. 

Bilde
Jon Elster DNVA
Jon Elster. Foto: DNVA.

Elster har hatt stor innflytelse på samfunnsvitenskapene i over 50 år. Han er opptatt av å forstå menneskers motiver, og har blant annet vært en viktig pådriver for en mekanismebasert samfunnsvitenskap som forklarer – og ikke bare beskriver – sosiale fenomener.


Prisen (tidligere kjent som Fylkesakerprisen) er på 250 000 kr og deles ut annethvert år, og den gis for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap - inkludert rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap.


Banebrytende arbeid
I priskomitéens begrunnelse heter det blant annet følgende:


«Jon Elster har bidratt på et uvanlig bredt felt innenfor filosofi og samfunnsvitenskapelige fag. Sentrale temaer har vært intensjonale forklaringer og metodologisk individualisme, rasjonalitet, sosiale mekanismer, normer og følelser, samt politisk teori, for eksempel om konstitusjoner. Elster har gjort banebrytende arbeid når det gjelder å bringe innsikt fra klassikere som Bentham, Marx og Tocqueville inn i moderne samfunnsforskning.»


Avgjørende innflytelse på fagutvikling
I begrunnelsen legges det dessuten vekt på bidragene hans innen spillteori, og hans vidstrakte vitenskapelige produksjon: 


 «Elster har vist hvilken betydning antagelsen om menneskelig rasjonalitet har for forståelsen av handling og samhandling. Han var en av de aller første som brukte spillteori i samfunnsanalyse. Samtidig har han vist hvilke begrensinger som knytter seg til rasjonell aktør-modellen av mennesket. Få, om noen, har som Elster ført kritikken av overdreven rasjonalisme med samme stringens som rasjonalistisk analyse fremviser på sitt beste. Elster har en meget omfattende vitenskapelig produksjon inkludert 24 monografier og 22 antologier. Bøker som Ulysses and the Sirens, Explaining Technical Change og Sour Grapes er i dag for klassikere å regne.»


Komitéleder Gunn Elisabeth Birkelund legger til:


-    Jon Elsters arbeid har hatt – og har – en avgjørende innflytelse på fagutviklingen i en rekke samfunnsvitenskapelige disipliner. Han er en av våre mest siterte samfunnsforskere. Han har innehatt en rekke posisjoner i inn- og utlandet; i nyere tid kan vi nevne at Elster er Robert K. Merton Professor of the Social Sciences ved Columbia University, New York (siden 1995), og at han i perioden 2005-2011 var engasjert som professor i Rationalité et Sciences ved Collège de France.

 

Mini-biografi
Elster er født i Oslo i 1940. Han avla magistergraden i filosofi ved Universitetet i Oslo i 1966 med avhandlingen Prise de conscience dans la Phénoménologie de l ‘Esprit de Hegel. I 1972 tok han doktorgrad ved Université Paris Descartes – Paris V. Avhandlingens tittel var Production et reproduction: Essai sur Marx.
Elster er æresdoktor/æresprofessor ved universiteter i Spania, Sverige, Colombia, Argentina, Kina og Norge. Han har mottatt en rekke priser, inkludert Skytteprisen i statsvitenskap ved Uppsala universitet i 2016. 

 

Mer info
Jon Elster underviser ved Columbia University (New York), og er ikke tilstede under kunngjøringen. For mer informasjon om prisen og prisvinner, kontakt komiteens leder professor Gunn Elisabeth Birkelund på telefon 22 84 40 51, mobil 473 02 313 eller e-post: g.e.birkelund@sosgeo.uio.no 


•    Les mer om HumSam-prisen her
•    Les mer om Jon Elster her