Stefi og Lars Fylkesakers stiftelses pris for fremragende forskning

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi vedtok på sitt styremøte 12. mars 2015 å tildele Fylkesakerprisen til Eyjólfur Kjalar Emilsson ved Universitetet i Oslo

Bilde
Eyjólfur Kjalar Emilsson

Han mottar prisen "for forskinga hans innanfor antikkens filosofi."

I priskomiteens begrunnelse heter det bl.a.: "Forskinga hans på Platon og den platonske filosofiske tradisjonen ligg på eit høgt internasjonalt nivå. Han har òg gjeve tilskott til ny forståing av den hellenistiske tradisjonen og av Plotins filosofi. Arbeida hans om antikkens filosofi har vekt internasjonal merksemd og har fått positive meldingar i dei viktigaste fagtidsskrifta i verda."

Emilsson er født 1953 i Reykjavik. Fra 1973-1977 studerte han gresk og filosofi ved universitetet i Island, deretter ved Princeton University, der han tok doktorgraden på en avhandling om nyplatonikeren Plotin i 1984. I 1995 ble han professor i antikkens filosofi ved Universitetet i Oslo. I 2011 fikk Emilsson Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning.

***

Stefi og Lars Fylkesakers stiftelse har opprettet en pris for fremragende humanistisk og samfunnsvitenskapelige forskning. Det Norske Videnskaps-Akademi har forvaltningansvaret for prisen. Akademiet har nedsatt en priskomite med medlemmer fra Norge, Sverige og Danmark.

Prisen består av et diplom og 250 000 kroner. Prisen deles ut på årsmøtet i Det Norske Videnskaps-Akademi mandag 4. mai 2015


***

For mer informasjon om prisen og prisvinner kontakt professor Jan Terje Faarlund på telefon 22 85 69 4922 85 69 49, mobil 47 82 80 01 eller e-post: j.t.faarlund@iln.uio.no eller professor Øivind Andersen på telefon. 22 12 10 9522 12 10 95 eller e-post: oivind.andersen@ifikk.uio.no