Notert

Visepreses. Mann.

Visepreses Kjetil Taskén tildelt OUS Excellent Researcher Award

Visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi, Kjetil Taskén, har blitt tildelt OUS Excellent Researcher Award for hans forskning på kreft. Taskén er leder for Institutt for kreftforskning, Kreftklinikken, og professor ved Institutt for Klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

I komiteens begrunnelse heter det at "Professor Taskén has emerged as a front figure of Precision Cancer Medicine in Norway. The strong, national initiatives pioneered by him form a basis for the systems change required to integrate state-of-the art technology into healthcare, providing frontline diagnostics and treatment to cancer patients with important scientific implications." 

– Dette er en anerkjennelse til alle nåværende og tidligere medlemmer av min forskningsgruppe som har vært med å gjøre den forskningen som er omtalt i begrunnelsen fra OUS vitenskapelige råd (Scientific Advisory Board), sier Taskén. 

Det er sykehusets forskningsutvalg står bak utdelingen av OUS Excellent Researcher Award, mens sykehusets eksterne vitenskapelige råd, Scientific Advisory Board, har vurdert kandidatene.

Foredragsholder 14. mars 2024

Medlem Hilde Henriksen Waage tildeles UiOs formidlingspris

Professor Hilde Henriksen Waage ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved UiO har blitt tildelt universitetets formidlingspris for hennes kritiske og balanserte formidling av Midtøstens kompliserte historie og politikk i over to tiår.

«Mediene søker til Henriksen Waage både for korte, presise kommentarer og for dyp historisk innsikt», sier Universitetet i Oslo.

Formidlingsprisen er en av fem UiO årlig deler ut til sine ansatte. De andre prisene er forskningsprisen, utdanningsprisen, innovasjonsprisen og en pris for yngre forskere. Rektor Svein Stølen skal dele ut prisen ved UiOs årsfest i september.

Hans Kristian Kamfjord Eriksen

Medlem Hans Kristian K. Eriksen tildeles UiOs forskningspris 

Professor ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO og medlem av Videnskaps-Akademiet, Hans Kristian K. Eriksen har vunnet UiOs forskningspris for hans arbeid med kosmisk mikrobølgebakgrunnsstråling (CMB).

Sammen med professor Ingunn Kathrine Wehus har Eriksen utviklet nye måter å analysere strålingene, som har ført til ny og verdifull innsikt om universets fødsel og utvikling.

Prisen er en av fem Universitetet i Oslo deler ut hvert år til sine ansatte som har vist en fremragende innsats for både forskning og undervisning. Prisene som deles ut er forsikringsprisen, utdanningsprisen, formidlingsprisen, innovasjonsprisen og en pris for yngre forskere.

Prisene blir delt ut av rektor Svein Stølen på UiOs årsfest i september.

Portrettbilde av Terje Johansen utendørs.

Medlem Terje Johansen tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris

Terje Johansen er stolt mottaker av den prestisjetunge Kong Olav Vs kreftforskningspris, tildelt av Kreftforeningen. Johansen er den 33. forskeren som blir tildelt denne ærefulle prisen.

Professor Terje Johansen har vært medlem av Akademiet siden 2014 og er professor ved Norges Arktiske Universitet

"Han er en av verdens mest siterte forskere i vitenskapelige tidsskrifter, og det med god grunn. Hans banebrytende oppdagelser av sammenhengen mellom kreft og cellenes kildesortering vil få stor betydning for pasientene" uttaler generalsekretær Ingrid Stensstadvold Ross i Kreftforeningen om årets prismottaker. 

 

 

 

 

Tor Grande utnevnt til rektor ved NTNU

NTNUs nye rektor er Tor Grande

Det var etter et lukket styremøte han fikk tilliten fra NTNU-styret. Tor Grande har arbeidet ved universitetet siden 1994 og har vært konstituert rektor siden desember i fjor. Grande lover å bli en tydelig og synlig rektor.


- NTNU har et spesielt samfunnsansvar. Vi har ressurser og en bredde i vår kompetanse som gjør at vi kan bidra til å løse mange av tidens store utfordringer. Derfor er dette den mest spennende lederjobben i UH-sektoren i Norge.

I følge universitetets styreleder Remi Eriksen, var det mange kvalifiserte søkere til stillingen og hard konkurranse;

- Interessen fra sterke interne og eksterne søkere sier noe om den høye statusen NTNU har. For styret har det vært et privilegium å kunne velge blant så dyktige kandidater.

Grande vil nå tiltre stillingen i et åremål som varer til 31. juli 2029.

Professor Ingrid Glad

Sverdrupprisen til Ingrid Glad


Professor i statistikk og data science, Ingrid Glad, mottar Sverdrupprisen. Prisen tildeles en person, eventuelt inntil tre relaterte som har utmerket seg innen fagområdet statistikk og utdeles av Norsk statistisk forening. Ingrid vil motta prisen ved det 21. statistikermøte i Tønsberg i juni der hun også får muligheten til å holde en forelesning over selvvalg tema. 


Ingrid er akademimedlem og leder Abel-styret for perioden 2022-2026. Hun er for tiden co-direktør for forskningssentrene Integreat og BigInsight
Hennes forskningsinteresser er utviklingen av statistiske metoder og maskinlærings-metoder motivert fra problemstillinger i livsvitenskap. Her er særlig høydimensjonal regresjon og metoder for deteksjon av anomaliteter og endringer i høydimensjonale datastrømmer av spesiell interesse. 
 

Kristian Seip tildelt æresdoktorat

Kristian Seip utnevnt til æresdoktor

Universitetet i Barcelona hedret NTNU-professor Kristian Seip med æresdoktorat fredag 19. april. 

Seip, som blant annet ledet Abelkomiteen fra 2006-2010, har vært professor ved Institutt for matematiske fag siden 1993. I nyhetsmeldingen fra Universitetet i Barcelona skriver de «Kristian Seip er en ledende skikkelse innen matematisk analyse (…). I løpet av de siste tiårene har han gitt ekstremt innflytelsesrike bidrag, både fra et teoretisk perspektiv, med operatorrelatert funksjonsteori og analytisk tallteori, og på mer anvendte områder, inkludert signalteori». 

Se seremonien her

Portrett av professor Ole Andreassen

Ole Andreassen får Hjernerådets forskningspris 2024

Akademimedlem Ole Andreassen tildeles Hjernerådets forskningspris for 2024. Han får prisen for sin omfattende forskning på hjernen og hjernens sykdommer gjennom mange år. 

Andreassen er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og leder av Senter for Presisjonspsykiatri (SPP). Senteret springer ut fra Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT), et tidligere Senter for fremragende forskning ved UiO. Han ble innvalgt i Akademiets gruppe for medisinske fag i 2014.

– Det er en stor ære å motta Hjernerådets forskningspris, sier Andreassen. 

– Prisen har stor betydning for meg personlig, og er en flott anerkjennelse til mitt forskningsteam. Ikke minst er det et viktig signal om at forskning på psykiske lidelser er av stor betydning, legger han til.

Kilde: Ole Andreassen får Hjernerådets forskningspris for 2024 - Institutt for klinisk medisin (uio.no)

Aud Tønnessen, direktør for Kulturhistorisk museum

Aud Tønnessen er ny direktør for Kulturhistorisk museum

Akademimedlem Aud Tønnessen tiltrer som ny direktør for Kulturhistorisk museum i Oslo i mars 2024. Hun er første kvinne som innehar denne stillingen. 

Tønnessen er professor i teologi, og har vært dekan ved Det teologiske fakultet i to perioder. Hun har forsket på blant annet kirkehistorie og forholdet mellom kirken og velferdsstaten. 

I et intervju med Uniforum forteller Tønnessen at hun gleder seg til å ta fatt på jobben:

-Kulturhistorisk museum er det nærmeste du kommer et nasjonalhistorisk museum i Norge. Utstillingene og fortellingene vi velger å formidle, vil være med å påvirke hvordan vi i Norge skal se på den nasjonale historien. Det er et ansvar vi skal forvalte med kunnskap, kompetanse og ydmykhet, sier hun.

Kvinne på talerstol

Unni Wikan får Pela- og Fadimeutmerkelsen 2024

Sosialantropolog og medlem av Akademiet Unni Wikan ble nylig tildelt Pela- og Fadimeutmerkelsen 2024. Utmerkelsen er oppkalt etter Pela Atroshi og Fadime Sahindal som ble æresdrept av sine familier.

Pela- og Fadimeutmerkelsen har som formål å anerkjenne personer som gjør en betydelig innsats i arbeidet mot æresrelatert vold. Wikan har siden 70-tallet foretatt et enormt internasjonalt feltarbeid og har gjennom erfaring fra Midtøsten, Asia og flere nordiske land, analysert æreskulturen, og forklart hvordan æreskulturen er et hinder for integrasjon. Hun har gitt ut flere bøker, blant annet "For ærens skyld - Fadime til ettertanke"

Unni Wikan er professor emerita i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo

Portrett i halvfigur av Jørgen Christensen-Dalsgaard.

Akademi-medlemmer er tildelt Crafoordprisen

Craafordprisen 2024 i astronomi er tildelt Douglas Gough (University of Cambridge, Storbritannia), Jørgen Christensen-Dalsgaard (Aarhus Universitet, Danmark) og Conny Aerts (KU Leuven, Belgia). I begrunnelsen står det at de får prisen “for developing the methods of asteroseismology and their application to the study of the interior of the Sun and of other stars.”

Jørgen Christensen-Dalsgaard og Conny Aerts fikk Kavliprisen i astrofysikk 2022 sammen med Roger Ulrich og har vært medlemmer av Akademiet siden. 

Craafordprisen 2024 i matematikk er tildelt Claire Voisin (Institut de Mathématiques de Jussieu, Frankrike) “for outstanding contributions to complex and algebraic geometry, including Hodge theory, algebraic cycles, and hyperkähler geometry”. Forskningen hun har gjort på dette feltet kan brukes til å beskrive hvilke former det er umulig å visualisere, står det på nettsiden til Craaford-prisen. 

Claire Voisin er den første kvinnen i historien som mottar prisen i matematikk siden den ble opprettet i 1982. Hun satt i Abelkomitéen 2019/2020.

Craaford-prisen blir delt ut av Kungl. Vetenskapsakademien og Crafoordstiftelsen i Lund i Sverige. Prisene i astronomi og matematikk deles ut hvert tredje år. Årene imellom går prisen til henholdsvis geologi og biologi. Les mer om tildelingene her

 

Bokomslag med foto av Niels Bohr og Fridtjof Nansen

Ny bok om Nansen og Bohr: Vitenskap, menneskerettigheter og diplomati

På starten av året utkommer boken Vitenskap, menneskerettigheter og diplomati – Fridtjof Nansen og Niels Bohr, redigert av Jakob Lothe og Helle Porsdam. 

I 1922 mottok to av Nordens fremste forskere gjennom tidene, nordmannen Fridtjof Nansen og dansken Niels Bohr, nobelprisen. I anledning dette 100 årsjubileet arrangerte Jakob Lothe og Det Norske Videnskaps-Akademi, i samarbeid med Helle Porsdam og Det Kongelige Danske Videnskabers Selskap, to konferanser: en om Bohr i København, og en om Nansen i Oslo. Konferansene diskuterte Nansens og Bohrs enestående forskningsbidrag samtidig som de løftet frem deres betydelige innsats for menneskerettigheter og internasjonalt samarbeid.

Boken samler foredragene på konferansene i København og Oslo. De viser at Nansen og Bohr begge var intenst opptatt ikke bare av forskning, men også av det nære forholdet mellom forskningen og samfunnet den inngår i og bidrar til å utvikle. Boken viser at på forskjellige og supplerende måter arbeidet de begge for å redusere sult, forebygge krig og fremme forpliktende internasjonalt samarbeid. I et Europa i krig og i en verden med akselererende klimakrise er deres forskning og deres innsats for menneskerettigheter og fred både inspirerende og påtrengende aktuell.

*

Jakob Lothe er professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo og medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Helle Porsdam er professor i historie og kulturelle rettigheter ved Københavns Universitet og UNESCO Chair in Cultural Rights.

 

Nils Chr. Stenseth

Nils Chr Stenseth ny Fellow i The International Science Council

The International Science Council har annonsert at de har valgt inn 100 nye Fellows "to help advance its vision of science as a global public good." 

Akademimedlem Nils Christian Stenseth er en av disse. Innvalget er en anerkjennelse av innsats for vitenskap til det globale samfunnets felles beste. 

- Det er viktigere enn noen gang å bruke vitenskapen til det gode, nå som verden står overfor flere eksistensielle trusler, skriver ISC i sin uttalelse. 

Nils Christian Stenseth er professor ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, og tidligere preses i Videnskapsakademiet. Stenseth er særlig kjent for sin forskning på pest, og har mottatt flere internasjonale anerkjennelser for sitt arbeid. 

- The ISC Fellowship recognizes individuals who are ambassadors and advocates working tirelessly for science internationally and for the vital importance of evidence-informed policymaking.  ISC Fellows hail from wide-ranging geographies, sectors, disciplines and career stages, and we look forward to working with them all in multiple capacities in the coming months and years, uttaler professor Terrence Forrester, styreleder for Fellowship Council. 

*

Terje Lohndal, professor i engelsk språkvitenskap, visepreses i Akademiet, prodekan for forskning og formidling, Humanistisk fakultet, NTNU.

Terje Lohndal leder porteføljestyre for banebrytende forsking

Forskningsrådet offentliggjorde 7. desember hvem som er medlemmer i rådets ti porteføljestyrer fra 1. januar. Leder av porteføljestyre for banebrytende forskning er visepreses i Akademiet, Terje Lohndal, som også leder Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap. Lohndal er professor i engelsk lingvistikk ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU i Trondheim.

Utnevnt til samme porteføljestyre er også styremedlem i Akademiet Cathrine Holst, professor i vitenskapsteori og demokrati ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, Universitetet i Oslo, og akademimedlem Marianne Fyhn, professor i fysiologi og cellebiologi ved Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo.

Utnevnelsene er personlige, så medlemmene i porteføljestyrene representerer ikke utdanningsinstitusjonene, Akademiet eller andre organisasjoner. Porteføljestyrene skal fatte beslutninger om Forskningsrådets tildeling av midler samt gi råd om faglig, tematisk og strukturell utvikling på sitt ansvarsområde og om fremtidige investeringsbehov.  

Les mer om utnevnelsene på Forskingsrådets nettside.

Aud Tønnessen, direktør for Kulturhistorisk museum

Aud Tønnessen utnevnt til direktør ved Kulturhistorisk museum

Akademimedlem Aud Valborg Tønnessen blir den nye direktøren ved Kulturhistorisk museum. Museet er en del av Universitetet i Oslo og har ansvar for Historisk museum i Oslo Sentrum, samt Vikingtidsmuseet på Bygdøy. Som museets første kvinnelige direktør, vil hun blant annet arbeide med det nye Vikingtidsmuseet som åpner i 2026. 

Aud Tønnessen er professor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Tønnessen har hovedfag i kirkehistorie fra 1991 og i 2000 ble hun dr. theol. ved Universitetet i Oslo. Hun sitter også i styret til Holocaust-senteret, er rådsmedlem i Nordic Centre of Fudan og er medlem av Forskningsetisk utvalg ved Akademiet. 

 

To kvinner i flotte omgivelser.

Fløttum tildelt fransk fortjenesteorden

Medlem i Akademiet og professor i fransk lingvistikk, Kjersti Fløttum (UiB), ble 28. november tildelt den franske fortjenstorden «Ordre national du Mérite».Den franske ambassadøren Florence Robine takket Fløttum for arbeidet med å fremme bilaterale forholdet mellom Frankrike og Norge, både gjennom fransk språkundervisning, som vise-honorærkonsul i Bergen og som en viktig kontakt for ambassaden og franskmenn på Vestlandet.

// Kjersti Fløttum a été nommée ce soir Chevalier dans l’Ordre national du mérite. L’Ambassadrice Florence Robine a tenu à récompenser l’engagement de Mme Fløttum pour les relations franco-norvégiennes, en tant que professeure de français à l’Université de Bergen, vice-consule honoraire de France à Bergen depuis 2010, et relais précieux de l’Ambassade dans la deuxième ville de Norvège.

(Foto / Photo: La France en Norvège / Ambassade de France à Oslo)

Nils Chr. Stenseth ved åpningen av IUBS' generalforsamling i Oslo i juli 2019.

Nils Chr Stenseth valgt inn i Det Kinesiske Vitenskapsakademiet

Professor Nils Christian Stenseth er valgt inn som første norske medlem i Det Kinesiske Vitenskapsakademiet. På listen over nyinnvalgte medlemmer finnes blant andre Nobelprisvinner Svante Pääbo. 

- Et hyggelig selskap å være i, sier Stenseth. 

Stenseth er professor i biologi ved Universitetet i Oslo, med økologi, evolusjon og pestforskning som sine spesialfelt. Særlig gjennom sin forskning på pest har Stenseth hatt mye samarbeid med kinesiske forskningsmiljøer, og han ble i 2020 tildelt den kinesiske presidentens International Science Cooperations Award. 

Stenseth har vært medlem i Det Norske Videnskaps-Akademi siden 1986, og var preses/visepreses i perioden 2009-2014. Han har mottatt en rekke utmerkelser gjennom sin karriere, og er æresmedlem i flere internasjonale akademier, deriblant The American Academy for Arts and Sciences.

 

Kenneth Ruud, Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: Unni Irmelin Kvam

Kenneth Ruud innvalgt i Det Kongelige Norske Videnskapers Selskab

Tidligere visepreses og medlem i Akademiet, Kenneth Ruud, er nylig innvalgt som medlem i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) i Trondheim. I skrivende stund er Ruud administrerende direktør ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI). FFI er en forskningsinstitusjon lokalisert på Kjeller med mer enn 700 ansatte. 

Bakgrunn

Ruud er professor i teoretisk kjemi ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Han har sin utdannneles fra UiO, som dr.philos. i teoretisk kjemi i 1998. Etter to år som NFR-finansiert postdoc ved University of California, San Diego/San Diego Supercomputer Centre, flyttet han til i 2001 til Tromsø, og fikk fast ansettelse som professor i 2002.

Han har vært aktiv i forskningsledelse gjennom en rekke verv; senterleder for et SFF-senter; Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi (2007-2013), og i 2013 ble Ruud valgt til prorektor for forskning ved UiT Han har også vært medlem av divisjonsststyret for vitenskap i Norges Forskningsråd fra 2007-2015, og siden 2019 nestleder i styret for Forskningsrådet. Han har også ledet universitets- og høgskolerådets (UHR-rådet) strategiske organ for forskning i perioden 2018-2021. Ruud har bred internasjonal erfaring fra ulike internasjonale forskningsfinansierende institusjoner (COST, European Science Foundation), internasjonale organisasjoner som arbeider med e-infrastruktur (PRACE, EuroHPC) og med evaluering av forskning i ulike land (Portugal / Uppsala i Sverige). 

Vi gratulerer Ruud som medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab - DKNVS

Visepreses. Mann.

 

Akademiets visepreses og medlem i Akademiet, Kjetil Taskén ble i november tildelt Acta Oncologica Award av Swedish Oncological Society. Den svenske onkologiska foreningen samler de fleste kliniske onkologer i Sverige. Årlig hedrer foreningen en person som har gjort en «stor vitenskapelig, klinisk og pedagogisk innsats innen onkologi». I 2024 hedres Akademiets visepreses Kjetil Taskén med denne prisen.

Prisforelesning

Taskén holder sitt Acta Oncologica Award-foredrag 20. mars under Onkologidagene i Malmø 19.-21. mars 2024. Prisen er en anerkjennelse av Kjetil Taskéns forskning og strategiske arbeid gjennom mange år. Prisen viser at hans innsats også blir satt pris på utenfor Norges grenser.

Selve prisen består av et diplom, en kort oppsummering av prisvinnerens forskning i Acta Oncologica og muligheten til å holde prisforelesning på årsmøtet til Swedish Oncological Society. Vi gratulerer Kjetil Taskén med denne velfortjente anerkjennelsen fra det svenske onkologiske miljøet.

Tidligere prisvinnere:

 • Professor emeritus Sophie Fosså fra Oslo universitetssykehus,
 • Nobelprisvinner Harald zur Hausen. Han viste sammenhengen mellom humant papillomavirus og livmorhalskreft,
 • Sir Richard Peto, professor emeritus i medisinsk statistikk og epidemiologi ved University of Oxford
 • Professor Elisabeth de Vries fra University Medical Center Groningen i Nederland ble tildelt prisen i 2023. 
Nils Christian Stenseth utnevnt til æresmedlem av the American Society of Mammalogists,

Nils Christian Stenseth utnevnt til æresmedlem av The American Society of Mammalogists

Som første og eneste nordmann, er akademimedlem Nils Christian Stenseth utnevnt til æresmedlem av The American Society of Mammalogists. Utnevnelsen forutsetter en "utmerket tjeneste for vitenskapen om mammalogi" og er blitt tildelt siden 1919. I tillegg ble Stenseth nylig valgt inn som medlem i The European Molecular Biology Organization (EMBO). EMBO støtter over 2000 ledende forskere internasjonalt og har 11 norske medlemmer.

Eve Marder tildelt æresmedalje av president Joe Biden

Akademimedlem og mottaker av Kavliprisen 2016, Eve Marder, ble tildelt æresmedaljen for vitenskap av president Joe Biden 24. oktober. "The National Medal of Science has been awarded to Eve Marder of Brandeis University for her paradigm-shifting contributions to the understanding of neuronal circuit plasticity, homeostatic regulation of neuronal excitability and individual variability; her visionary application of theoretical and experimental approaches to understanding neural circuits; and her inspirational advocacy of basic science". Tidligere i år mottok Marder også "Pearl Meister Greengard Prize" for sitt arbeid med å forstå modelleringen av nevrale nettverk som hun forsker på ved Brandeis University

 

ERC tildelig på rekordnivå

Det europeiske forskingsrådet (ERC) offentleggjorde 26. oktober kva for prosjekt som får finansiering. Dei seks norske forskarane er tilsette ved Universitetet i Tromsø, NTNU og Universitetet i Oslo og Norce. Blant forskarane er:

 • Akademimedlem og biologiprofessor Nils Chr. Stenseth, UiO 
 • Professor Brita Elvevåg ved UiT
 • Forskar Jochen Knies ved UiT
 • Forskar Stijn De Schepper ved NORCE 
 • Professor James R. Dawson ved NTNU
 • Professor Thorsten Hamann ved NTNU

Forskings- og høgare utdanningsminister Sandra Borch peika på at norske forkarar hevdar seg i den internasjonale konkurransen. Det sjuande gong Det europeiske forskingsrådet (ERC) deler ut Syngery Grant, der tildelinga går til forskarar som samarbeider på tvers av land. 

– Dette er utruleg bra og tidenes norske ERC resultat! Her samarbeider forskarane på tvers av landegrenser, og løyser store utfordringar som berre kan løysast gjennom samarbeid, seier administrerande direktør i Forskingsrådet Mari Sundli Tveit. 

Totalt er det 37 prosjekt med til saman 135 Principal Investigators som får tilbod om finansiering. Samla budsjett for prosjekta er på 395 millionar euro.

Kjelde: Norges forskningsråd / Forskerforbundet

Harald Stenmark vinner Fernströmprisen

Harald Stenmark tildeles Fernstömprisen 2023

Eric K. Fernströms nordiske pris 2023 går til akademimedlem Harald Stenmark, som er leder av "Cellular membrane dynamics research group" ved Oslo universitetssykehus

Stenmark har gjort flere banebrytende funn om mekanismene som er involverte når en celle transformeres til en kreftcelle. Fokus har vært på reseptorer, de spesialiserte mottakerne på cellemembranen som fanger opp signaler fra andre celler, og hvordan de samhandler med vekstfaktorer.

Stenmark mottar prisen for sin forskning innen cellebiologi, hvor han i detalj har avklart funksjonene til proteiner som er essensielle for regulering av endosomer og celledeling med betydning for kreft.

Eric K. Fernströms nordiske pris deles ut årlig av Eric K. Fernström Stiftelse ved Det medisinske fakultet på Lunds universitet. 

Prisen deles ut til en fremragende medisinsk forsker fra et av de nordiske landene og deles ut på "Forskningens dag" 8. november i Lund.

John-Arne Røttingen (Wellcome Trust)

Akademimedlem og internasjonal helseekspert John-Arne Røttingen er utnevnt til CEO for britiske Wellcome Trust. Det skriver Science. Røttingen skal forvalte en av verdens største ikke-statlige bidragsytere innen vitenskapelig forskning. Røttingen regnes som fremtredende innen folkehelse, diplomati og som medisinsk forsker. Han er utnevnt til ny leder av den britisike stiftelsen Wellcome Trust fra 2024.  

Wellcome finansierer vitenskapelig forskning og forvalter rundt 16 milliarder pund. Organisasjonen Wellcome Trust ble etablert i 1936 med midler fra testamentet til Henry Wellcome, medgründer av det farmasøytiske selskapet Burroughs Wellcome & Company. Røttingen har bakgrunn som administrerende direktør i Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) og har vært ambassadør for global helse i Det norske utenriksdepartementet siden 2020. Han overtar etter Paul Schreier, som tok over da Jeremy Farrar ble Chief Scientist i Verdens helseorganisasjon (WHO). Røttingens ledet under COVID-19-pandemien styringskomiteen for WHOs Solidarity Trial, som evaluerte effekten av ulike medisiner for behandling av SARS-CoV-2-infeksjon.

Isbreforsker Jan Mangerud

Istidsforsker Jan Mangerud slått til ridder

Medlem av Akademiet, professor emeritus Jan Mangerud er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden. Mangerud er forsker innen geovitenskap og tilknyttet Institutt for geovitenskap ved UiB og Bjerknessenteret for klimaforskning. Han har bidratt med fremragende  forskning innen kvartærgeologi (istidsforskning) i 60 år. Mangerud er fortsatt aktiv som forsker og han er en av de mest siterte forskerne i geovitenskap. På Fjøsanger i Bergen gjorde han et sensasjonelt funn fra perioden mellom istidene for 125 000 år siden, som regnes som enestående i norsk naturhistorie.

- Jan Mangerud har gjennom sin karriere løftet kvartærstudier og UiB gjennom å bygge et internasjonalt rettet forskingsmiljø med særlig fokus på Arktis. Mangeruds arbeid har også vært en av grunnpilarene i oppbyggingen av Bjerknessenteret for klimaforskning og han har levert substansielle bidrag til forståelsen av klimasystemet, sier rektor Margareth Hagen til UiB. 

Øystein Hov

"Forskning til samfunnsnytte" er en ny bok som er redigert av meteorolog og tidligere generelsekretær i Akademiet Øystein Hov. Boken viser hvordan forskning med overskriften «å verne liv og verdier» har bidratt til reduksjon av risiko knyttet til vær, klima og miljø. Dette gjelder blant annet samferdsel i bygg og anlegg, i landbruket og i energiforsyningen. Etter hvert som fossil energi hentet under bakken erstattes av energi som fanges på jordoverflaten fra vann, vind og sol, øker samfunnsbetydningen av gode prognoser for alle jordsystemets deler. Resultatene av meteorologiskforskning på hele det koblede jordsystemet er av vesentlig betydning for samfunnsplanleggingen.  Boken gir mange eksempler på hvordan «Forskning til samfunnsnytte» har bidratt i politikkutforming (Science advice). Her var personer som var sentrale i de første 100 år av Det Norske Videnskaps-Akademis historie viktige foregangspersoner, som Henrik Mohn, Vilhelm Bjerknes, Halvor Solberg og Olaf Devik. Boken er publisert i Open Access. 

Logoen til Kavli Institue for Systems Neuroscience

Moser og Moser nye medlemmer av Royal Society

Akademimedlemmene Edvard Moser og May-Britt Moser er valgt inn som nye utenlandske medlemmer av Royal Society for 2023. De ble valgt inn på bakgrunn av deres betydelig bidrag til vitenskapens fremgang. Moser og Moser er vitenskapelige ledere ved Kavli Institute for Systems Neuroscience.

Royal Society  hadde sitt første møte i 1660, og er et av de eldste vitenskapsakademier. Akademiet har spilt en viktig rolle i vitenskapens historie. Medlemmene i Royal Society gjør stadig bidrag til vitenskapen på ulike forskingsområder. Medlemmene som i år ble valgt inn beskrives på Akademiets nettside som “These individuals have pushed forward the boundaries of their respective fields and had a beneficial influence on the world beyond."

 

Øystein Linnebo profil

Forskningsprisen til Øystein Linnebo

Styremedlem i Akademiet Øystein Linnebo tildeles forskningsprisen til UiO for sitt arbeid innenfor fagområdene filosofisk logikk og matematikkens filosofi, samt bidrag innen språkfilosofi, metafysikk, bevissthetsfilosofi og vitenskapsfilosofi. Linnebo arbeider på tvers av natur-og humanvitenskapene og beskrives som en unik filosof både i Norge og internasjonalt. Blant annet er han eneste norske humanist som har han mottatt både Starting Grant og Advanced Grant fra Det europeiske forskningsrådet (ERC).  

Forskningsprisen er en av prisene styret ved Universitetet i Oslo deler ut hvert år til vitenskapelig ansatte for fremragende innsats og resultater. Prisen består av et kunstverk og 250 000 kroner som deles ut 1. september på UiOs årsfest. 

Kjetil Tasken profil

Innovasjonspris til Kjetil Taskén

Visepreses i Akademiet, Kjetil Taskén tildeles UiO's innovasjonspris for arbeidet med oppbygning av et nasjonalt nettverk for presisjonsdiagnostikk innen kreft (Infrastruktur for presisjonsdiagnostikk, InPreD). Arbeidet til Taskén blir beskrevet som en stor suksess som har utløst betydelig finansiering og internasjonal oppmerksomhet. 

Innovasjonsprisen er en av prisene styret ved Universitetet i Oslo deler ut hvert år til vitenskapelig ansatte for fremragende innsats og resultater. Prisen består av et kunstverk og 250 000 kroner som deles ut 1. september på UiOs årsfest.

 

Nils Chr. Stenseth ved åpningen av IUBS' generalforsamling i Oslo i juli 2019.

Nils Chr Stenseth innvalgt i American Academy of Arts and Sciences

Akademimedlem Nils Christian Stenseth ble i april innvalgt som æresmedlem i det prestisjetunge American Academy of Arts and Sciences. Stenseth ble valgt inn som “International Honorary Member in the section for Evolution and Ecology.” 

American Academy of Arts and Sciences ble grunnlagt i 1780 og er blant verdens eldste akademier. Medlemmene som velges inn beskrives på akademiets nettside som “those who discover and advance knowledge and those who apply knowledge to the problems of society”, og inkluderer en rekke profilerte navn, deriblant Albert Einstein, Martin Luther King jr., Madeleine Albright og Nelson Mandela. 

 

Kvinne i hvit legefrakk. Kreftlegen Åslaug Helland. Foto ved Per M. Didriksen OUS.

Kreftforskningspris til Åslaug Helland

Åslaug Helland tildeles Kong Olav Vs kreftforskningspris 2023 for sin fremragende molekylære og kliniske forskning, særlig innen diagnostisering og behandling av lungekreft og for sin innsats med å innføre presisjonsonkologi for alle krefttyper i Norge. Prisen er på én million kroner og overrekkes av Kong Harald V i en høytidelig seremoni i Universitetets aula i Oslo 2. mai.

– Vi var ikke i tvil om hvem vi skulle gi prisen i år. Åslaug Helland er ikke bare en usedvanlig dyktig onkolog og forsker, hun er også en lagbygger i særklasse, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

Helland er nyvalgt medlem av Akademiet.

Visepreses i Akademiet Kjetil Taskén, leder av Institutt for kreftforskning, har jobbet tett med Åslaug Helland over en årrekke og trekker i tillegg til hennes meritter på forskningsfronten frem hennes unike evne til bringe fagmiljøer sammen også nasjonalt.

Nils Chr. Stenseth

Gunnerusmedaljen til akademimedlem Nils Christian Stenseth

Det Konglige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) har besluttet å tildele Gunnerusmedaljen 2023 til Nils Christian Stenseth. Gunnerusmedaljen deles ut hvert år, og tildeles blant annet på bakgrunn av fremragende vitenskapelig innsats innen én eller flere disipliner. Selve medaljen overrekkes på DKNVS høytidsdag fredag 3. mars i Erkebispegården, og er selskapets høyeste utmerkelse. 

Nils Christian Stenseth tildeles medaljen for sin "fremragende forskning innen biologi og bygging av toppforskningsmiljøer", samt for sin "betydningsfulle og omfattende innsats" for å fremme vitenskapen i samfunnet; både nasjonalt og internasjonalt. Stenseth er medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, og leder av gruppen for biologi samt Akademiets klimautvalg. Stenseth er, med sine mer enn 800 artikler og 64 000 siteringer, en av Norges mest produktive og siterte forskere. 

 

Helge Jordheim

Akademimedlem Helge Jordheim er av den Kungliga Vitterhetsakademien tildelt Gad Rausings pris 2023 

Gad Rausings pris for fremstående humanistisk forskergjerning er tildelt Helge Jordheim. Det fremkommer av en pressemelding fra Kunglige Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 23. februar 2023.

Jordheim er medlem i Akademiet og professor i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo (UiO). Han tildeles prisen for hans "innovativa och inflytelserika forskning på det kulturhistoriska fältet". 

Gad Rausings pris deles ut hvert år, og er på 1,5 millioner svenske kroner. 

 

 

Lise Øvreås på talerstolen.

Se Lise Øvreås' innlegg om nordområdene og vitenskapsdiplomati

 - We are the neighbour of the Russian embassy, sa preses, Lise Øvreås, i sitt innlegg på konferansen "Arctic Frontiers 2023: Moving North". Konferansen ble avholdt i Tromsø mellom 30. januar og 2. februar, og sesjonen "The Future of Arctic Science and Science Diplomacy", hvor Øvreås deltok, omhandlet spesielt vitenskapssamarbeid etter Russlands invasjon av Ukraina.

I sitt innlegg trakk preses frem Akademiets reaksjoner på angrepet på Ukraina. Hun pekte også på forskningsområder som nå lider under krigens kommunikasjonsstopp. 50 % av all permafrost i nordområdene ligger i Russland, slik at viktig klimaforskning på tvers av landegrenser er satt på vent. 

 

Anne Spurkland, foto UIO

Akademimedlem Anne Spurkland holder Aarebrotsforelesningen 2023

Anne Spurkland er utpekt til å holde Aarebrotsforelesningen 2023. Forelesningen er den femte i rekken, og har som formål å hedre Frank Aarebrots (1947 - 2017) engasjement for formidling. Selve forelesningen skjer 22. januar 2023 i Universitetsaulaen ved Universitet i Bergen (UiB). 

Spurkland er professor i immunologi ved Universitet i Oslo (UiO), og medlem i Akademiet, medisinsk gruppe. Hun mottok formidlingsprisen 2021 av både UiO og Forskningsrådet for hennes arbeid under korona-pandemien. Tema for hennes foredrag er immunforsvaret, og som vanlig er foredraget satt til 200 minutter. 

EysteinJansen_GunnarSkirbekk_FotoUIB

Medlemmer av Akademiet nominert til årets navn i akademia

Både Eystein Jansen og Gunnar Skirbekk er foreslått som årets navn i akademia. Prisen deles ut i regi av nettavisen Khrono, og juryen som vil utpeke årets navn ledes av redaktør, Tove Lie.

Eystein Jansen ble nylig valgt til visepresident i ERC. Han er professor i paleoklimatologi ved UiB, og er nominert på bakgrunn av sitt engasjement for faget, men også som en uttalt, men saklig deltaker i debatten rundt forskning på generelt grunnlag. 

Gunnar Skirbekk er professor emeritus ved samme universitet. Han er nominert på bakgrunn av hans utrettelige arbeid som forsker og formidler. 

Prosessen videre er at juryen vil møtes for å utpeke tre finalenavn. Endelig kunngjøring av årets navn er 15. desember. Fjorårets vinner var Cecilie Hellestveit.

Eystein_Jansen_FotoUiB

Akademimedlem Eystein Jansen er ny visepresident i Det europeiske forskningsrådet 

Professor Eystein Jansen forsker på klimaet ved Universitetet i Bergen. Nå er han valgt til én av to visepresidenter i Det europeiske forskningsrådet (ERC), og vil overse arbeidet rundt natur- og realvitenskapelige fag. Jansen uttaler til Khrono at han vil arbeide for å skåne europeiske forskningsmidler fra kutt i EUs budsjett.

Dette er første gangen en nordmann er valgt til visepresident, og han vil begynne i vervet fra 1. januar 2023. 

Nils Chr. Stenseth

Stenseth hedres med Prins Albert Is medalje 2023Han hedres blant annet for sin eksepsjonelle vitenskapelige karriere, tverrfaglige metoder og datadrevet systemmodellering, og engasjement for opplæring av en ny generasjon forskere. 

Medaljen er til minne om Albert I (1848-1922) av Monaco, som utdannet seg til havforsker og finansierte flere forskningsekspedisjoner til havområder rundt Svalbard tidlig på 1900-tallet.Utdelingsseremonien ledes av H.M. Prins Albert Il av Monaco i løpet av høsten 2023. Hedersbevisningen deles ut annen hvert år av International Association for the Physical Sciences of the Oceans (IAPSO).

Forskningsrådets logo kun symbolet

Forskningsrådet tildeler nye sentre for fremragende forskning (SFF)

Forskningsrådet har i 2022 tildelt ni nye sentre for fremragende forskning til sammen 1,4 milliarder kroner. Opprinnelig var det planlagt for elleve sentre, men etter innstramminger i økonomien er antallet redusert til ni tildelinger.

Akademiet gratulerer senterlederne og medlemmer i Akademiet:  May-Britt Moser, Johanna Olweus, Trond Torsvik, Stephanie Werner,  Arnoldo Frigessi, Ingrid Glad, Arne Klungland, Ole Frithjof Norheim og Sigrid Blömeke. Det var 27 søknader i finalen. Universitetet i Oslo får tildelt over halvparten av de nyopprettede sentrene. Hvert senter blir tildelt 155 millioner kroner. 

Akademimedlem Tone Sverdrup mottok Den Nordiske Juristprisen

«Professor emerita Tone Sverdrup tildeles prisen for sin fremragende forskning og forfatterskap innen områdene familie-, arve- og barnerett samt formuerettslige spørsmål av betydning i familieretten», sier fhv. lagmannsrettspresident Johan Hirschfeldt, leder av Institutt for rettsforskning.

Prisen deles ut i forbindelse med de nordiske juristmøtene, som holdes hvert tredje år i et av de nordiske hovedstedene.

Les mer på deres nettsted

Akademiet hus sett fra hagen.

Høringsuttalelse fra de norske akademiene 

Ti norske akademier, deriblant Det Norske Videnskaps-Akademi har signert en uttalelse om akademisk ytringsfrihet der akademiene tilkjennegir seg negativt til innføring av incentiver for formidling.  

Les mer på Khrono

Camilla Serck-Hanssen Foto: UiO

Vitenskapelig direktør for CAS valgt inn i ALLEA-styret

Direktør for CAS og tidligere visepreses, Camilla Serck-Hanssen, er valgt inn i styret ved European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA). Hun ble nominert av Det Norske Videnskaps-Akademi.  ALLEA fremmer vitenskap som et globalt felles gode og legger til rette for vitenskapelige samarbeid på tvers av landegrenser og disipliner. ALLEA ønsker å forbedre forholdene for forskningens og styrke vitenskapens rolle i samfunnet. Les mer om ALLEA.

Anders M. Dale Foto: UiO

Olav Thon Stiftelsens forskningspris 2022

Olav Thon Stiftelsens internasjonale forskningspris innen naturvitenskap og medisin, tildeles professor og medlem av Akademiet Anders M. Dale, Universitetet i California, San Diego, USA og professor II ved Universitetet i Oslo. Priskomiteen skriver at Dale "tildeles prisen på bakgrunn av sin utstrakte forskning innen nevrologi, særlig i studier av hjernens funksjoner, aldersrelaterte endringer i hjernen og derved for fagområdet gerontologi. Hans betydning som forsker strekker seg langt utover USAs grenser og Dale er i dag blant de verdensledende på sitt forskningsfelt." Les mer om Dale og de andre vinnerne av Olav Thon Stiftelsen 2022

Hans Petter Graver, leder for Akademiets menneskerettighetskomite. (Foto: Unni Irmelin Kvam / DNVA)

Hans Petter Graver valgt inn som medlem i Academia Europaea

Tidligere preses i Vitenskapsakademiet, Hans Petter Graver er valgt inn som medlem i Academia Europaea

Academia Europaea er et felles europeisk vitenskapsakademi, og har som mål å fremme europeisk forskning, gi råd til myndigheter og internasjonale organisasjoner i vitenskapelige spørsmål, og videreføre tverrfaglig og internasjonal forskning. 

Les mer om Academia Europaea her

Ludvig Magne Sollid. Foto: Ola Gamst Sæther / Uniforum / UiO

Ludvig Magne Sollid tildelt UiOs forskningspris for 2022

Akademimedlem Ludvig Magne Sollid ved Institutt for klinisk medisin, UiO tildeles forskningsprisen for sine banebrytende bidrag til forskning på cøliaki og immunologi.

Dette skriver priskomiteen om tildelelsen: «Sollid er internasjonalt ledende på cøliakiforskning og immunologisk forskning. Ved å studere sykdomsmekanismene for cøliaki, har han bidratt til innsikt i grunnleggende immunologiske prinsipper som kan anvendes på forskning på andre auto-immune sykdommer som diabetes, multippel sklerose og reumatoid artritt. Forskningen hans har ledet frem til ny diagnostikk og nye behandlingsmetoder. Sollid har bidratt vesentlig til at Avdeling for Immunologi er et av de fremste forskningsmiljøene på UiO og OUS. Han har vunnet en rekke priser for sin fremragende forskning, både nasjonalt og internasjonalt»

Les mer på Uniforums nettsider

Kenneth Ruud, Det Norske Videnskaps-Akademi. Foto: Unni Irmelin Kvam

Grunnforskningspris til Kenneth Ruud

Visepreses i Akademiet og professor i kjemi Kenneth Ruud, er tildelt Grunnforskningsprisen ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, UiT, for 2021.»

Fra komiteens begrunnelse: "Prof. Kenneth Ruud er professor i teoretisk kjemi, og han betegnes som en av de mest synlige kjemikerne i Norge. Han har vært sentral i å sikre to sentre for fremragende forskning (SFF) til UiT/UiO (CTCC og Hylleraas), han har vunnet et ERC Starting Grant, og han har ledet mange forskningsprosjekter finansiert av NFR. Hans forskning har stor synlighet og er hyppig sitert i internasjonale fagtidsskrifter". Hele begrunnelsen kan leses på UiT's nettsider. 

Ruud har tidligere vært prorektor for forskning og utvikling ved UiT.

Medlem av Akademiet og hjerteforsker Eva Gerdts.

Hjerteforskningsprisen til Eva Gerdts

Medlem av Akademiet Eva Gerds ved Universitetet i Bergen er tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsens forskningspris, Hjerteforskningsprisen. Prisen ble delt ut av Hans Majestet Kongen.

Priskomiteen skriver i sin begrunnelse: "Eva Gerdts er en av Norges fremste eksperter innen hjertesykdom og kjønnsforskjeller. Til tross for at hjerte- og karsykdom sykdom tar livet av flest kvinner i Norge per år vet man fortsatt mindre om hjertesykdom hos kvinners enn hos menn. Eva Gerdts forskning har bidratt til økt innsats for å finne ut mer. Hun har publisert forskning som viser at én av to kvinner ikke får behandling som virker ved hjertesvikt."

Gerdts er tilknyttet Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner

Helge Holden. Foto:NTNU

Gunnerusmedaljen 2022 til Helge Holden 

Helge Holden er tildelt Gunnerusmedaljen for 2022, det høyeste hederstegn hos Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS). Holden er professor ved Institutt for matematiske fag ved NTNU. Han er medlem og styremedlem i Det Norske Videnskaps-Akademi, og vil etter Abeluken 2022 ta over som leder av Abelkomiteen. 

I begrunnelsen for tildelingen omtales Holden blant annet som «en fremragende matematiker, som har bygget opp forskningsmiljø av nasjonal betydning». I tillegg trekkes hans sterke engasjement i driften av DKNVS frem, gjennom blant annet å være tilrettelegger og pådriver for å videreutvikle den internasjonale Gunnerusprisen i bærekraft i samarbeid med NTNU. 

Les mer om Holden, Gunnerusmedaljen og DKNVS. 

preses Hans Petter Graver.

Graver æresdoktor ved UiB

Medlem av Akademiet og tidligere preses, professor Hans Petter Graver, utnevnes til æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Graver utnevnes for sin omfattende og sterke rettsvitenskapelige produksjon om en rekke rettslige emner, og for sitt arbeid som samfunnsdebattant og leder av ulike lovutvalg. Graver har gjennom årene velvillig stilt opp for det juridiske fagmiljøet i Bergen, skriver UiB. Hans Petter Graver er foreslått av Det juridiske fakultet. Æresdoktorgrader er den høyeste æren som universitetet kan gi en person som ikke er ansatt ved UiB. Graver vil bli kreert til æresdoktor under en seremoni i Universitetsaulaen i Bergen 2. juni.

sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen

Gullmedalje til Hylland Eriksen

Medlem i Akademiet og professor ved Sosialantropologisk institutt, UiO,  Thomas Hylland Eriksen er tildelt Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografis gullmedalje. Han får gullmedaljen for betydelige bidrag til antropoligisk forskning og for formidling. 

Han er også tildelt æresdoktorgrad ved Charles University i Tsjekkia den 22. september og Københavns Universitet i Danmark den 11. november 2021. Eriksen tildeles æresdoktorgradene for bidrag til antropologien over lang tid gjennom hans innflytelsesrike arbeid om identitet, etnisitet og globalisering. 

VigdisVandvik

Vigdis Vandvik er kåret til årets formidler på MatNat-fakultetet ved UiB

Vandvik er professor i biovitenskap ved Universitetet i Bergen, og medlem i Akademiets biologi-klasse. Hun er nå tildelt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetets formidlingspris for 2021. Prisen er på 50 000 kroner, og deles ut årlig. 

Juryen trakk særlig frem hennes evner til å gjøre komplekse budskap forståelige, og hennes tydelige forskerstemme i samfunnsdebatten generelt. Vandvik deltok blant annet i en av hovedpanelene under Arendalsuka 2021, men har, over lang tid, deltatt i den offentlige debatten om alt fra biologi, utdanning, kjønnsperspektiv i akademia, klimaendringer og universitetspolitikk.

  - Les mer om prisen, juryens begrunnelse og Vandviks formidlingsarbeid på UiB sine nettsider

Lise Øvreås

Lise Øvreås deltar som paneldeltaker på klimatoppmøtet i Glasgow

Kommende preses i Akademiet, Lise Øvreås, deltar som pandeltaker på klimatoppmøtet i Glasgow 6. november. Øvreås er professor i geomikrobiologi, og leder UiB sitt havforskningssenter Ocean Sustainability Bergen.

Øvreås deltar som én av fem pandeldeltakere i en sesjon hvor tema er hvordan teknologi og økosystemer kan bidra til havets helse og bærekraft. 

Les mer om arrangementet på UiB sine nettsider her. 

Litteraturforsker Tore Rem, foto UiO.

Akademimedlem, forfatter og litteraturforsker Tore Rem mottok 20. oktober Thorleif Dahls pris 2021 av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. 

Prisen ble delt ut under et arrangement på Nasjonalbiblioteket. Juryen skriver i sin begrunnelse blant annet: «Tore Rems forfatterskap og faglige innsats er forbilledlig og prisverdig, og Tore Rem er etter priskomiteens klare overbevisning en verdig mottager av Thorleif Dahls pris 2021.»

Les mer

Jon-Arne Røttingen nytt medlem i NAM. Foto:Utenriksdept.

Norges globale helseambassadør og medlem av det Norske Videnskaps-Akademi, John-Arne Røttingen, er nytt medlem av National Academy of Medicine.

John-Arne Røttingen er valgt inn i National Academy of Medicine på bakgrunn av sitt arbeid med å fremme og tilrettelgege for innovasjon i helsesektoren og sikre tilgang til helsetjenester for alle. Han var også pådriver for utviklingen av CEPI (the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) i 2017. CEPI forsker på og utvikler vaksiner mot smittsomme sykdommer, og er en sentral aktør i den globale responsen mot COVID-19 pandemien. 

Trygve Helgaker, vinner Årets Møbius for fremragende forskning. Foto: Jon Solberg, Norges forskningsråd

Trygve Helgaker nytt medlem i Kungliga Vetenskapsakademien

Helgaker, som er gruppeleder for kjemi  i Det Norske Videnskaps-Akademi, er blitt valgt som medlem i Kungliga Vetenskapsakademien. Han er en av åtte nye utenlandske medlemmer.

Kungliga Vetenskapsakademien er en frittstående, svensk institusjon med formål om å fremme vitenskapen og styrke deres innflytelse i samfunnet. Akademiet har særlig fokus på naturvitenskap og matematikk, og har for tiden omtrent 450 svenske medlemmer, og cirka 175 utenlandske medlemmer. 

Trygve Helgaker er professor i teoretisk kjemi ved Universitetet i Oslo, hvor han forsker på kvantekjemi og molekylær elektronstruktur. 

Professor i medisin og medlem av Vitenskapsakademiet Anne Husebekk

Visepresident i International Science Council 

Anne Husebekk er valgt inn i International Science Council (ISC) som visepresident. International Science Council, er en uavhengig organisasjon som arbeider for at vitenskap skal ha en tydelig stemme internasjonalt innenfor naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Husebekk er professor ved Institutt for medisinsk biologi ved UiT Norges Aktiske Universitet og medlem av Akademiet. Hun er også tidligere rektor ved UiT. Husebekk skal ha særlig ansvar for akademisk frihet og ansvar. ISC har 200 medlemsorganisasjoner, blant dem Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Anne Spurkland, foto UIO

Forskningsrådets formidlingspris til Anne Spurkland

Forskningsrådets formidlingspris i 2021 går til Akademimeldem og immunolog Anne Spurkland ved UiO. Hun får prisen for sin "uredde formidling og folkeopplysning om immunforsvaret". Spurkland er professor i anatomi og forsker innen molekylær immunologi. Formidlingsprisen på 500 000 kroner ble delt ut av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i forbindelse med den nasjonale åpning av Forskningsdagene 2021. 

Kenneth Ruud

Kenneth Ruud til FFI

Visepreses i Akademiet Kenneth Ruud er ansatt som  ny administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt,  FFI. Han tiltrer stillingen i januar 2022. Stillingen som administrerende direktør ved FFI er en åremålsstilling med varighet på seks år, med mulighet for seks nye år.  Ruud skal  videreføre  prosjekter han har ved UiT, både ved Hylleraas-senteret og et FRIPRO-prosjekt. Ruud skal  dermed fortsatt ha en stilling ved UiT. 

Nye medlemmer i Academia Europea

Generalsekretær Gunn Elisabeth Birkelund og visepreses Terje Lohndal er valgt inn i Academia Europea, Academy of Europe.

Akademiet fremmer europeisk forskning, gi råd til myndigheter og internasjonale organisasjoner i vitenskapelige spørsmål, og fremmer tverrfaglig og internasjonal forskning. Academia Europea er et felles europeisk vitenskapsakademi. Akademiets mål er å påvirke samfunnsutviklingen i Europa i tett samarbeid med europeiske politiske institusjoner. Hovedkvarteret ligger i London. I Bergen er det etablert en egen hub. 

Terje Lohndal, professor i engelsk språkvitenskap, visepreses i Akademiet, prodekan for forskning og formidling, Humanistisk fakultet, NTNU.

Terje Lohndal - prodekan ved Humanistisk fakultet, NTNU

Visepreses i Akademiet Terje Lohndal er ny prodekan for forskning og formidling ved Humanistisk fakultet, NTNU. Han er oppnevnt av dekan Anne Kristine Børresen og inngår i ledergruppen ved fakultetet. Lohndal er visepreses i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap i Akademiet. Terje Lohndal er professor i engelsk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. I tillegg er han professor II ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Doktorgraden er fra University of Maryland i USA.

Pris til Walløe og Blix

Walløe og Blix tildelt Gunnerusmedaljen 2021

Medlemmer i Akademiet, Lars Walløe og Arnoldus Schytte Blix, er tildelt Gunnerusmedaljen 2021. Medaljen tildeles forskere som har bidratt med fremragende vitenskapelig innsats på ett eller flere felt, og deles ut av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Den er deres høyeste utmerkelse.

Les mer om prisen og årets vinnere på DKNVS' nettsider om prisen. 

Inga Berre

VISTA-senterleder feires av ERC

Det europeiske forskningsrådet, ERC, feirer professor i matematikk Inga Berre som ERC-stipendmottaker nummer 10 000. Berre leder Vista-senteret; Center for Modeling of Coupled Subsurface Dynamics, ved Universitetet i Bergen. Inga Berre er tildelt ERC Consolidator Grant for sin forskning innen anvendt matematikk. Hun ble gratulert av EU-kommisær for forskning Mariya Gabriel og ERC-president Jean-Pierre Bourguignon under en digital feiring.

Apollon, UiOs logo og segl

Prisdryss fra UiO til Akademimedlemmer

Forskningprisen og Formidlingsprisen til Universitetet i Oslo går i år til tre medlemmer av Akademiet. Professor Anne Spurkeland får Formidlingsprisen og proffesorene Geir Ulfstein og Andreas Føllesdal får Forskningsprisen. Prorektor ved UiO Gro Bjørnerud Moe er leder av priskomiteen. Uniforum har skrevet mer om prisene

Bilde av demonstranter i Myanmar

International Human Rights Network (IHRN) publiserte nylig en statement hvor de uttrykker sterk bekymring for de menneskerettighetsbrudd som utføres av politi og militærmakt i Myanmar. Siden militærkuppet 1. februar har det vært gjentatte brutale angrep på fredelige demonstranter, og sykehus og universiteter har vært utsatt for raid. Ifølge rapporter har en rekke studenter og akademikere blitt arrestert. IHRN kaller handlingene for et alvorlig brudd på internasjonale rettigheter.

DNVA er medlem av IHRN, som er en sammenslutning av mer enn 90 akademier, og jobber for å forsvare menneskerettighetene til akademikere verden over. 

Les hele uttalelsen her. 

Ludvig Vea

Ludvig Vea er årets matematikklærer

Norsk matematikkråd har tildelt Holmboeprisen for 2021 til Ludvig Vea ved Åkrehamn videregående skole i Karmøy kommune. Arbeid hans har ført til bedre motivasjon og bedre karakterer hos elevene.

«Prisvinneren er en meget dyktig pedagog, og har, med sin bakgrunn som tømrer og byggmester, en unik evne til å gjøre matematikkundervisningen meningsfull for elevene,» skriver priskomiteen.

Bent Michael Holmboes minnepris – Holmboeprisen, tildeles årlig en eller flere lærere som har utmerket seg innen god undervisning i matematikk.

Les mer om tildelelsen her

Bjarne Bogen, Professor - K.G. Jebsen Senter for influensavaksine, UiO

Kreftforskningsprisen til Bjarne Bogen

Professor Bjarne Bogen tildeles Kreftforskningsprisen for sitt bidrag til utvikling av en persontilpasset kreftvaksine.

Medlem av Akademiet,  Bjarne Bogen, har i 40 år forsket på kroppens immunforsvar og på hvordan friske celler kan drepe kreftceller. Han hedres med prisen for oppfinnelsen av vaksineteknologien som har ført til en persontilpasset kreftvaksine. Bogen er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo universitetssykehus.

Hvert år deler Kreftforeningen ut Kong Olav Vs kreftforskningspris til en forsker eller forskergruppe som har bidratt til gjennombrudd på feltet. Bogen holdt foredrag i Akademiet om sitt arbeid i 2018. 

Direktør og professor i geofag Karin Andresaasen, ved Universitetet i Tromsø

Brøggerprisen til Karin Andreassen

Direktør for CAGE, og professor ved UiT i marin geologi og geofysikk, Karin Andreassen, er hedret med Brøggerprisen av Norsk geologisk forening

Brøggerprisen er en æresbevisning til en geolog som gjennom livslang innsats på faglig høyt nivå og på en unik måte har bidratt til forståelsen av norsk geologi og geovitenskap generelt.

Prisen er oppkalt etter professor W. C. Brøgger, tidligere preses i Akademiet, geolog og samfunnsbygger. 

 

Professor i biologi Dag O. Hessen, UiO

Bragepriser til Dag Hessen

Akademimedlem og professor i biologi ved UiO Dag O. Hessen er tildelt Brages hederspris for 2020. Han mottar også Brageprisen i sakprosa for boken «Verden på vippepunktet». Hessen fikk to av i alt fem Bragepriser i 2020. 

– Det er vanskelig å finne ord på sånne anledninger. Jeg tror det eneste som dekker det, er overveldende, sier Hessen til NTB.

I «Verden på vippepunktet» skriver Hessen om hvordan det står til med natur og klima og hvor ille det kan gå hvis utviklingen krysser et punkt der det blir nesten umulig å komme seg tilbake til en verden i balanse.

Bokomslaget til Tillit i koronaens tid, Dreyer forlag 2020

Ny bok: Tillit i koronaens tid 

Det Norske Videnskaps-Akademi gjennomførte en digital foredragsserie fra mars til juni 2020 der pandemien ble satt inn i en bred samfunnsmessig, historisk og kulturell kontekst. Boken inneholder 11 foredrag fra foredragsserien «Pandemien – tillit i koronaens tid» og fem foredrag fra et nært tilknyttet problemkompleks: – antibiotikaresistens – som er en langsom, global pandemi som samvirker med korona-pandemien, ikke minst i land der antimikrobiell resistens er utbredt. Boken kan kjøpes hos Dreyer forlag.

Rolf Reed

Kongens fortjenstmedalje til Rolf Reed

Leder av Akademiets Science Advice-utvalg, Rolf Reed er tildelt Kongens fortjenstmedalje. Reed er professor i medisin ved Universitetet i Bergen og medlem av Det Norske-Videnskaps-Akademi siden 2006. Medaljen deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Fra begrunnelsen: for "en uvanlig innsats for det norske samfunn innen universitets -, utdannings- og forskningssektoren". 

Jakob Lothe

Jakob Lothe hedres i tidsskift 

Det internasjonale fagtidsskriftet Partial Answers, publisert av John Hopkins University Press, dedikerte sitt forrige nummer (17:2) til akademimedlem Jakob Lothe under tittelen “Literature as Time’s Witness: Special Issue in Honour of Jakob Lothe.” 

Lothe er professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet og redigert en rekke utgivelser, hvor han blant annet undersøker temaer rundt etikk og menneskerettigheter. «Etikk i litteratur og film» og «Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen» er begge sentrale. Nylig kom «Research and Human Rights» ut på Novus forlag.

Partial Answers er et interdisiplinært fagtidsskrift med fokus på litteratur og idehistorie. Les mer: 

 

Jennifer Doudna og Ewine van Dishoeck

Panelsamtale:  Blue-sky research to prepare for an uncertain future

Kavliprisvinnerne Jennifer Doudna og Ewine van Dishoeck deltok i en panelsamtale 23.9. klokken 1700 på European Research and Innovation Days. Temaet er: How curiosity-driven, blue sky science can help address major challenges we are facing and be prepared for an uncertain future in a post-COVID-19 world. Doudnva og van Dishoeck var sammen med med EU-kommisær Mariya Gabriel, Sir Peter Ratcliffe og Sir Christopher Pissarides. De to siste er Nobelprisvinnere. Møteleder:  Robbert Dijkgraaf, direktør på senter for Advanced Studies. Samtalen kan sees i opptak.

Catherine Dulac, medlem av Kavlikomiteen

Breakthrough Prize til Dulac

Medlem av Kavlikomiteeen i nevrovitenskap, professor Catherine Dulac er tildelt Breakthrough prisen i Livsvitenskap. Dulac som er professor på Harvard deler prisen med David Baker, Yuk Ming Dennis Lo og Richard J. Youle. I begrunnelsen heter det: "For deconstructing the complex behavior of parenting to the level of cell-types and their wiring, and demonstrating that the neural circuits governing both male and female-specific parenting behaviors are present in both sexes". Prisen er på tre millioner amerikanske dollar i hvert område.

Breakthrough prisen er blitt delt ut siden 2012. 

Bjarne Bogen, Professor - K.G. Jebsen Senter for influensavaksine, UiO

Innovasjonspris til Bjarne Bogen 

Professor Bjarne Bogen, ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO er tildelt Innovasjonsprisen til Universitetet i Oslo. Priskomiteen fremhever Bogens bidrag til medisinsk vaksineforskning, som har vært sentral for forskningsbasert innovasjon ved UiO. Bogen står bak utviklingen av vaksineprinsippet Vaccibody og selskapet med samme navn. Vaccibody AS har utviklet den første virksomme individtilpassede kreftvaksinen i verden, og er blant Norges mest verdifulle bioteknologibedrifter.

preses Hans Petter Graver.

Priser til Hans Petter Graver

Preses i Akademiet Hans Petter Graver er tildelt  Akademikerprisen 2020  for sin forskning, som er både omfattende og tverrfaglig, og sin forsknings- og kunnskapsformidling.

- Graver er gjennom sitt virke med på å sikre en opplyst debatt, hvor hensynet til rettsikkerheten står i høysetet, sier juryleder Merete Nilson Nilsson i Akademikerne.

Graver får også UiOs formidlingspris for 2020. Begrunnelsen for prisen er hans faglige initiativ for å få unntakslovene under koronakrisen inn i et riktig demokratisk spor. 

fram

Dagbøkene fra Første Fram-ferd er nå endelig tilgjengelig

Nesten 125 år etter ekspedisjonens hjemkomst, er endelig de personlige dagbøkene fra første Fram-ferd tilgjengelig. Mer informasjon finner du her

Anne Seland, holmboeprisvinner 2020

Holmboeprisen til lærer Anne Seland

Norsk matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2020 til Anne Seland, matematikklærer ved Flekkefjord videregående skole. Prisvinneren er en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet. Seland underviser både i yrkesfag og i programfag som R1 og R2, hvor hun fokuserer mer på forståelse enn pugging av formler. Anne Seland blir omtalt som en meget dyktig matematikklærer med et eget blikk for hva hver enkelt elev trenger. Vi gratulerer! 

Les mer ved å klikke her.

Reidun Sirevåg, generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi. (Foto: Anne Lise Flavik)

Bonnevieprisen

Reidun Sirevåg, tidligere generalsekretær i Akademiet, er tildelt Bonnevieprisen for 2019. Sirevåg er cellebiolog og mikrobiolog, og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Hun får prisen for sitt forskningsarbeid, og for innsatsen med å løfte fram biologifaget i skolen og i den offentlige debatten. Bonnevieprisen er oppkalt etter den første kvinnelige professoren i Norge, Kristine Bonnevie. Prisen deles ut av Norsk Biologiforening

Louis Nirenberg

Abelprisvinner Louis Nirenberg er død, 94 år gammel

Louis Nirenberg fikk prisen i 2015 sammen med John F. Nash Jr. for «slående og fruktbare bidrag til teorien for ikke lineære partielle differensialligninger og deres anvendelse i geometris analyse.

- Nirenbergs bortgang er et stort tap, og vi sender vår dypeste medfølelse til hans familie og venner. Louis Nirenberg regnes som en av de mest fremragende matematikerne på 1900-tallet, sier preses i Det Norske Videnskaps- Akademi, Hans Petter Graver.

 

Nils Chr. Stenseth

Kinesisk hederspris til Stenseth 

Akademimedlem Nils Christian Stenseth er hedret med den høyeste utmerkelsen en utenlandsk forsker kan få i Kina, China International Science and Technology Cooperation Award.  Prisen deles ut årlig i Folkets store hall i Beijing. President Xi Jinping var tilstede da Stenseth mottok prisen tidlig i januar. Stenseth er professor i biovitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Mike Brown

TED Talk med Kavliprisvinner Mike Brown 

Kavliprisvinner i astrofysikk i 2012  Mike Brown deltok nylig på et TED arrangement i Washington D.C. på The National Academy of Sciences. Mike Brown er professor på Caltech. 

Kan banene til små, fjerne objekter i solsystemet føre oss til en stor oppdagelse? Dette er et av spørsmålene han stiller i sin TED Talk. 

Se filmen her

Kavliprivinner Alan Guth i samtale med stipendiatene Maksym Brilenkov og Trygve Leithe Svalheim. Foto Marina Tofting

Alan Guth og stipendiater fra UiO

Kavliprisvinner Alan Guth, opphavsmannen til teorien om kosmisk inflasjon,  ble hedret på MIT i begynnelsen av november sammen med flere Kavliprisvinnere. Han tok seg også tid til å møte stipendiatene Maksym Brilenkov og Trygve Leithe Svalheim fra Institutt for teoretisk astrofysikk på UiO. De fikk høre om hans arbeid i nesten to timer. Brilenkov og Svalheim fikk også tilbakemeldinger på eget arbeid. 

preses Hans Petter Graver.

Hans Petter Graver ny æresdoktor i Uppsala

Preses i Akademiet, Hans Petter Graver, er professor i rettssosiologi med særlig vekt på forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo. Universitetet i Uppsala skriver blant annet i sin begrunnelse at hans fremtredende forskningsarbeid omfatter et stort antall arbeider i offentlig rett, og i juridisk teori. Han har også gitt betydelige bidrag til rettsvitenskapen som helhet. Gravers siste forskningsprosjekt er "Domstolenes bristepunkt - Om dommere når rettsstaten er under press". Gravers nyeste bok er: Der Krieg der Richter Die Deutsche Besetzung 1940-1945. Hans Petter Graver har vært aktiv i lovgivningsarbeid, inkludert i flere regjeringsutvalg, og han har på forskjellige måter bidratt til å utdype og nyansere vanskelige juridiske spørsmål.

 

John Tate, Abelprisvinner 2010 (1925 - 2019).

John Tate, Abelprisvinner, er død.

John Torrence Tate (f. 13.03.1925) har gått bort, 94 år gammel. Tate vant Abelprisen i 2010 for hans mange bidrag til tallteori.

Komiteen skrev følgende om prisen: «Mange av hovedretningene innen algebraisk tallteori og aritmetisk geometri eksisterer i dag bare takket være John Tates skarpsindige bidrag og lysende innsikt. John Tate har satt et sterkt og varig preg på moderne matematikk».

Tate var tilknyttet blant annet University of Texas at Austin og Harvard. 

Abelpris logo

Abelprisen på NRK2 lørdag 19.oktober 

Lørdag sendes seremonien kl. 16.15 på NRK2, etterfulgt av intervjuet  med prisvinner, Karen Keskulla Uhlenbeck,  fra Det Norske Teatret.

Uhlenbeck blir intervjuet av Ionica Smeets, professor i Science Communication, University of Leiden, Nederland.

Programmene kan også sees på nett-tv. 

 

 

Toril Moi

Æresdoktor på UiB Toril Moi

Medlem av Akademiet, professor i litteratur ved Duke University, er hedres som æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Her er hun også leder for The Center for Philosophy, Arts, and Literature. Hennes akademiske karriere startet ved UiB, der hun studerte og tok dr.art-graden i 1985 med en avhandling om kjønnsteori og litteraturvitenskap. Moi har vært en toneangivende forsker og forfatter innfor faget litteraturvitenskap, både nasjonalt og internasjonalt, siden 1980-tallet.

sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen

Akademikerprisen til Thomas Hylland Eriksen 2019

- Den offentlige samtalen hadde ikke vært den samme uten Thomas Hylland Eriksen. Hans forskning og engasjerte formidling gjennom flere tiår gjør ham til en svært verdig vinner av Akademikerprisen, sier juryleder Merete Nilsson. 

Akademikerprisens jury fremhever at Thomas Hylland Eriksen har bidratt til økt innsikt i temaer som globalisering, nasjonalisme, identitet og etnisitet. Han har også markert seg med sitt arbeid på klima og miljø. «Forskningen illustrerer på en god måte verdien av samfunnsvitenskapen i vår tid, nemlig overblikket og se trender i en sammenheng».

Siden 2008 har Akademikerne delt ut Akademikerprisen til personer som har utmerket seg med sin forskning og kunnskapsformidling. Årets pris går til den kjente sosialantropologen, forskeren og samfunnsdebattanten, akademimedlem Hylland Eriksen. 

Ottar Brox

Ottar Brox æresdoktor 

Medlem av Akademiet Ottar Brox er hedret som æresdoktor ved NBMU. I begrunnelsen skriver universitetet blant annet: 

"Han har en tydelig tverrfaglig profil og en imponerende evne til å omsette kunnskap til handling, Brox var en pioner innen det som nå kreves av dagens samfunnsundersøkelser, innvirkning. Han har spilt en viktig rolle i samfunnet gjennom mange tiår som forsker, politiker og deltaker i samfunnsdebatter."

Hans Petter Graver. Foto: UiO

Hva skal til for at klimamålene nås innen 2040?

Preses Hans Petter Graver har skrevet en fremtidsvisjon med tre ulike scenarioer. Vil utviklingen gå sin skjeve gang? Kommer USA og Kina til å bruke sin makt og skape et klimanøytralt samarbeid? Eller kan vi få til samarbeid med innovative bedrifter, statlig regulering og internasjonalt samarbeid? Artikkelen er skrevet i det skandinaviske forskningstidsskiftet Internasjonal Politikk.

kavli prize gold medal

The call for nominations for the 2020 Kavli Prizes will open on September 1, 2019. The closing date for nominating candidates is December 1, 2019. The winners of the Kavli Prizes 2020 will be announced in May/June 2020 and the award ceremony will take place in Oslo, Norway on September 8, 2020.

 

Read more at www.kavliprize.org 

Fritt Ords Honnør til Dahl

Fritt Ords honnør

Akademimedlem Hans Fredrik Dahl æres av Fritt Ord for hans bidrag til norsk kunnskaps- og samfunnsdebatt.  Fra begrunnelsen: Pressemannen og historikeren Hans Fredrik Dahl (79) har vært en markant person i norsk offentlighet i femti år. Han har vært en sentral forlagsmann, journalist, avisredaktør, og medieprofessor. Fritt Ords Honnør består av 100 000 kroner og en krystallvase. 

Litteraturforsker Tore Rem, foto UiO.

UiO:Norden direktør 

Medlem av Akademiet Tore Rem er ny direktør for UiOs forskningssatsing om Norden.

UiO:Norden har en budsjettramme på 80 millioner kroner fordelt over åtte år. Gjennom å utvikle og koble sammen fagmiljøer med ulik kompetanse, skal UiO:Norden gi ny viten om Norge og Norden og kritiske perspektiver på de nordiske samfunnssystemenes bærekraft og utviklingsmuligheter. Tore Rem har vært litteraturforsker siden 1996, først ved Oxford University og siden ved Universitetet i Oslo.

Ewine van Dishoeck.Photo ©: Henrik Sandsjö/Leiden University

Passion for Science

Universitetet i Bergen arrangerer tre fagsymposier i nanovitenskap, astrofysikk og nevrovitenskap i samarbeid med Kavliprisen. Blant dem som innleder er årets Kavliprisvinner Ewine van Dishoeck.  Symposiene holdes 2. september og er åpne for alle som er interesserte i fagområdene. Programmet.

Abel logo

Nye medlemmer av Abelkomiteen

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi har oppnevnt to nye medlemmer i Abelkomiteen. De to er, Claire Voisin, Paris Rive Gauche, Frankrike, og Sylvia Serfaty, fra New York University, USA. 

kavliprisen

Nye medlemmer i Kavlikomiteene

Disse nye medlemmene ble oppnevnt på styremøte i Akademiet 17. juni.

Kavlipriskomiteen i Astrofysikk

Andrea Ghez, UCLA, og 

Alessandra Buonanno, Max Planck Institute for Gravitational Physics.

Kavlipriskomiteen i Nanovitenskap

Gabriel Aeppli, Paul Scherer Institut, og Joachim Spatz, Max Planck Institute for Medical Research. 

Kavlipriskomiteen i Nevrovitenskap

Mary E. Hatten,The Rockefeller University, og 

Denis Le Bihan, NeuroSpin CEA. 

Detalj styreromstol

Akademiets Hum-Sam pris 12. september

Fylkesakerprisen er endret til Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, HumSam-prisen.  Prisen på 250 000 kroner deles ut annenhenhvert år og går til fremragende forskning. Prisvinneren for 2019 blir offentliggjort 12. september. 

The Future Of Humanity

Prisvinnersamtale

Onsdag 4. september er det prisvinnersamtale på Universitetet i Bergen. Kavliprisen, Abelprisen og Holbergprisen samles for å diskutere: What Remains To Be Discovered?  S. R. Srinivasa Varadhan (Abelprisen) Onora O’Neill (Holbergprisen) og Ewine van Dishoeck (Kavliprisen) utgjør panelet som ledes av Vivienne Parry. Les mer

Skilt på Akademiets hus

Oppgradering av Akademiets husSommeren 2019 oppgraders Akademiets hus på Drammensveien 78 med rampe utvendig for universell utforming. Garderoben og trappehallen inne skal også oppgraderes. Arbeidet starter etter 20. juni. 

Geir Birkeland, Hånes skole i Kristiansand

Holmboeprisen til Geir BirkelandHolmboeprisen går i 2019 til Geir Birkeland, ved Hånes skole i Kristiansand. – Geir Birkeland evner å undervise på en variert og undersøkende måte og tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Han er en inspirerende lærer, og elevene hans gleder seg til matematikktimene, sier Brynjulf Owren, leder i Norsk matematikkråd som deler ut Holmboeprisen.