Notert

sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen
17.11.2021

To æresdoktorgrader til Thomas Hylland Eriksen 

Medlem i Akademiet og professor ved Sosialantropologisk institutt, UiO,  Thomas Hylland Eriksen er tildelt æresdoktorgrad ved Charles University i Tsjekkia den 22. september og Københavns Universitet i Danmark den 11. november 2021. Eriksen tildeles æresdoktorgradene for bidrag til antropologien over lang tid gjennom hans innflytelsesrike arbeid om identitet, etnisitet og globalisering. 

VigdisVandvik
04.11.2021

Vigdis Vandvik er kåret til årets formidler på MatNat-fakultetet ved UiB

Vandvik er professor i biovitenskap ved Universitetet i Bergen, og medlem i Akademiets biologi-klasse. Hun er nå tildelt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetets formidlingspris for 2021. Prisen er på 50 000 kroner, og deles ut årlig. 

Juryen trakk særlig frem hennes evner til å gjøre komplekse budskap forståelige, og hennes tydelige forskerstemme i samfunnsdebatten generelt. Vandvik deltok blant annet i en av hovedpanelene under Arendalsuka 2021, men har, over lang tid, deltatt i den offentlige debatten om alt fra biologi, utdanning, kjønnsperspektiv i akademia, klimaendringer og universitetspolitikk.

  - Les mer om prisen, juryens begrunnelse og Vandviks formidlingsarbeid på UiB sine nettsider

Lise Øvreås
01.11.2021

Lise Øvreås deltar som paneldeltaker på klimatoppmøtet i Glasgow

Kommende preses i Akademiet, Lise Øvreås, deltar som pandeltaker på klimatoppmøtet i Glasgow 6. november. Øvreås er professor i geomikrobiologi, og leder UiB sitt havforskningssenter Ocean Sustainability Bergen.

Øvreås deltar som én av fem pandeldeltakere i en sesjon hvor tema er hvordan teknologi og økosystemer kan bidra til havets helse og bærekraft. 

Les mer om arrangementet på UiB sine nettsider her. 

Litteraturforsker Tore Rem, foto UiO.
21.10.2021

Akademimedlem, forfatter og litteraturforsker Tore Rem mottok 20. oktober Thorleif Dahls pris 2021 av Det Norske Akademi for Språk og Litteratur. 

Prisen ble delt ut under et arrangement på Nasjonalbiblioteket. Juryen skriver i sin begrunnelse blant annet: «Tore Rems forfatterskap og faglige innsats er forbilledlig og prisverdig, og Tore Rem er etter priskomiteens klare overbevisning en verdig mottager av Thorleif Dahls pris 2021.»

Les mer

Jon-Arne Røttingen nytt medlem i NAM. Foto:Utenriksdept.
22.10.2021

Norges globale helseambassadør og medlem av det Norske Videnskaps-Akademi, John-Arne Røttingen, er nytt medlem av National Academy of Medicine.

John-Arne Røttingen er valgt inn i National Academy of Medicine på bakgrunn av sitt arbeid med å fremme og tilrettelgege for innovasjon i helsesektoren og sikre tilgang til helsetjenester for alle. Han var også pådriver for utviklingen av CEPI (the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) i 2017. CEPI forsker på og utvikler vaksiner mot smittsomme sykdommer, og er en sentral aktør i den globale responsen mot COVID-19 pandemien. 

Trygve Helgaker, vinner Årets Møbius for fremragende forskning. Foto: Jon Solberg, Norges forskningsråd
18.10.2021

Trygve Helgaker nytt medlem i Kungliga Vetenskapsakademien

Helgaker, som er gruppeleder for kjemi  i Det Norske Videnskaps-Akademi, er blitt valgt som medlem i Kungliga Vetenskapsakademien. Han er en av åtte nye utenlandske medlemmer.
Kungliga Vetenskapsakademien er en frittstående, svensk institusjon med formål om å fremme vitenskapen og styrke deres innflytelse i samfunnet. Akademiet har særlig fokus på naturvitenskap og matematikk, og har for tiden omtrent 450 svenske medlemmer, og cirka 175 utenlandske medlemmer. 
Trygve Helgaker er professor i teoretisk kjemi ved Universitetet i Oslo, hvor han forsker på kvantekjemi og molekylær elektronstruktur. 

Professor i medisin og medlem av Vitenskapsakademiet Anne Husebekk
15.10.2021

Visepresident i International Science Council 
Anne Husebekk er valgt inn i International Science Council (ISC) som visepresident. International Science Council, er en uavhengig organisasjon som arbeider for at vitenskap skal ha en tydelig stemme internasjonalt innenfor naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Husebekk er professor ved Institutt for medisinsk biologi ved UiT Norges Aktiske Universitet og medlem av Akademiet. Hun er også tidligere rektor ved UiT. Husebekk skal ha særlig ansvar for akademisk frihet og ansvar. ISC har 200 medlemsorganisasjoner, blant dem Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Anne Spurkland, foto UIO
23.09.2021

Forskningsrådets formidlingspris til Anne Spurkland
Forskningsrådets formidlingspris i 2021 går til Akademimeldem og immunolog Anne Spurkland ved UiO. Hun får prisen for sin "uredde formidling og folkeopplysning om immunforsvaret". Spurkland er professor i anatomi og forsker innen molekylær immunologi. Formidlingsprisen på 500 000 kroner ble delt ut av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i forbindelse med den nasjonale åpning av Forskningsdagene 2021. 

Kenneth Ruud
10.09.2021

Kenneth Ruud til FFI

Visepreses i Akademiet Kenneth Ruud er ansatt som  ny administrerende direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt,  FFI. Han tiltrer stillingen i januar 2022. Stillingen som administrerende direktør ved FFI er en åremålsstilling med varighet på seks år, med mulighet for seks nye år.  Ruud skal  videreføre  prosjekter han har ved UiT, både ved Hylleraas-senteret og et FRIPRO-prosjekt. Ruud skal  dermed fortsatt ha en stilling ved UiT. 

10.09.2021

Nye medlemmer i Academia Europea

Generalsekretær Gunn Elisabeth Birkelund og visepreses Terje Lohndal er valgt inn i Academia Europea, Academy of Europe.
Akademiet fremmer europeisk forskning, gi råd til myndigheter og internasjonale organisasjoner i vitenskapelige spørsmål, og fremmer tverrfaglig og internasjonal forskning. Academia Europea er et felles europeisk vitenskapsakademi. Akademiets mål er å påvirke samfunnsutviklingen i Europa i tett samarbeid med europeiske politiske institusjoner. Hovedkvarteret ligger i London. I Bergen er det etablert en egen hub. 

Terje Lohndal, professor i engelsk språkvitenskap, visepreses i Akademiet, prodekan for forskning og formidling, Humanistisk fakultet, NTNU.
10.09.2021

Terje Lohndal - prodekan ved Humanistisk fakultet, NTNU
Visepreses i Akademiet Terje Lohndal er ny prodekan for forskning og formidling ved Humanistisk fakultet, NTNU. Han er oppnevnt av dekan Anne Kristine Børresen og inngår i ledergruppen ved fakultetet. Lohndal er visepreses i Klassen for humaniora og samfunnsvitenskap i Akademiet. Terje Lohndal er professor i engelsk språkvitenskap ved Institutt for språk og litteratur. I tillegg er han professor II ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø. Doktorgraden er fra University of Maryland i USA.

Pris til Walløe og Blix
14.06.2021

Walløe og Blix tildelt Gunnerusmedaljen 2021

Medlemmer i Akademiet, Lars Walløe og Arnoldus Schytte Blix, er tildelt Gunnerusmedaljen 2021. Medaljen tildeles forskere som har bidratt med fremragende vitenskapelig innsats på ett eller flere felt, og deles ut av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Den er deres høyeste utmerkelse.

Les mer om prisen og årets vinnere på DKNVS' nettsider om prisen. 

Inga Berre
07.05.2021

VISTA-senterleder feires av ERC

Det europeiske forskningsrådet, ERC, feirer professor i matematikk Inga Berre som ERC-stipendmottaker nummer 10 000. Berre leder Vista-senteret; Center for Modeling of Coupled Subsurface Dynamics, ved Universitetet i Bergen. Inga Berre er tildelt ERC Consolidator Grant for sin forskning innen anvendt matematikk. Hun ble gratulert av EU-kommisær for forskning Mariya Gabriel og ERC-president Jean-Pierre Bourguignon under en digital feiring.

Apollon, UiOs logo og segl
05.05.2021

Prisdryss fra UiO til Akademimedlemmer

Forskningprisen og Formidlingsprisen til Universitetet i Oslo går i år til tre medlemmer av Akademiet. Professor Anne Spurkeland får Formidlingsprisen og proffesorene Geir Ulfstein og Andreas Føllesdal får Forskningsprisen. Prorektor ved UiO Gro Bjørnerud Moe er leder av priskomiteen. Uniforum har skrevet mer om prisene

Bilde av demonstranter i Myanmar
22.03.2021

International Human Rights Network (IHRN) publiserte nylig en statement hvor de uttrykker sterk bekymring for de menneskerettighetsbrudd som utføres av politi og militærmakt i Myanmar. Siden militærkuppet 1. februar har det vært gjentatte brutale angrep på fredelige demonstranter, og sykehus og universiteter har vært utsatt for raid. Ifølge rapporter har en rekke studenter og akademikere blitt arrestert. IHRN kaller handlingene for et alvorlig brudd på internasjonale rettigheter.

DNVA er medlem av IHRN, som er en sammenslutning av mer enn 90 akademier, og jobber for å forsvare menneskerettighetene til akademikere verden over. 

Les hele uttalelsen her.

 

Ludvig Vea
15.03.2021

Ludvig Vea er årets matematikklærer

Norsk matematikkråd har tildelt Holmboeprisen for 2021 til Ludvig Vea ved Åkrehamn videregående skole i Karmøy kommune. Arbeid hans har ført til bedre motivasjon og bedre karakterer hos elevene.

«Prisvinneren er en meget dyktig pedagog, og har, med sin bakgrunn som tømrer og byggmester, en unik evne til å gjøre matematikkundervisningen meningsfull for elevene,» skriver priskomiteen.

Bent Michael Holmboes minnepris – Holmboeprisen, tildeles årlig en eller flere lærere som har utmerket seg innen god undervisning i matematikk.

Les mer om tildelelsen her

Bjarne Bogen, Professor - K.G. Jebsen Senter for influensavaksine, UiO
19.01.2021

Kreftforskningsprisen til Bjarne Bogen
Professor Bjarne Bogen tildeles Kreftforskningsprisen for sitt bidrag til utvikling av en persontilpasset kreftvaksine.
Medlem av Akademiet,  Bjarne Bogen, har i 40 år forsket på kroppens immunforsvar og på hvordan friske celler kan drepe kreftceller. Han hedres med prisen for oppfinnelsen av vaksineteknologien som har ført til en persontilpasset kreftvaksine. Bogen er professor i immunologi ved Universitetet i Oslo og overlege ved Oslo universitetssykehus.
Hvert år deler Kreftforeningen ut Kong Olav Vs kreftforskningspris til en forsker eller forskergruppe som har bidratt til gjennombrudd på feltet. Bogen holdt foredrag i Akademiet om sitt arbeid i 2018. 

Direktør og professor i geofag Karin Andresaasen, ved Universitetet i Tromsø
06.01.2021

Brøggerprisen til Karin Andreassen

Direktør for CAGE, og professor ved UiT i marin geologi og geofysikk, Karin Andreassen, er hedret med Brøggerprisen av Norsk geologisk forening

Brøggerprisen er en æresbevisning til en geolog som gjennom livslang innsats på faglig høyt nivå og på en unik måte har bidratt til forståelsen av norsk geologi og geovitenskap generelt.

Prisen er oppkalt etter professor W. C. Brøgger, tidligere preses i Akademiet, geolog og samfunnsbygger. 

 

Professor i biologi Dag O. Hessen, UiO
27.11.2020

Bragepriser til Dag Hessen

Akademimedlem og professor i biologi ved UiO Dag O. Hessen er tildelt Brages hederspris for 2020. Han mottar også Brageprisen i sakprosa for boken «Verden på vippepunktet». Hessen fikk to av i alt fem Bragepriser i 2020. 

– Det er vanskelig å finne ord på sånne anledninger. Jeg tror det eneste som dekker det, er overveldende, sier Hessen til NTB.

I «Verden på vippepunktet» skriver Hessen om hvordan det står til med natur og klima og hvor ille det kan gå hvis utviklingen krysser et punkt der det blir nesten umulig å komme seg tilbake til en verden i balanse.

Bokomslaget til Tillit i koronaens tid, Dreyer forlag 2020
02.12.2020

Ny bok: Tillit i koronaens tid 

Det Norske Videnskaps-Akademi gjennomførte en digital foredragsserie fra mars til juni 2020 der pandemien ble satt inn i en bred samfunnsmessig, historisk og kulturell kontekst. Boken inneholder 11 foredrag fra foredragsserien «Pandemien – tillit i koronaens tid» og fem foredrag fra et nært tilknyttet problemkompleks: – antibiotikaresistens – som er en langsom, global pandemi som samvirker med korona-pandemien, ikke minst i land der antimikrobiell resistens er utbredt. Boken kan kjøpes hos Dreyer forlag.

Rolf Reed
09.11.2020

Kongens fortjenstmedalje til Rolf Reed

Leder av Akademiets Science Advice-utvalg, Rolf Reed er tildelt Kongens fortjenstmedalje. Reed er professor i medisin ved Universitetet i Bergen og medlem av Det Norske-Videnskaps-Akademi siden 2006. Medaljen deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid. Fra begrunnelsen: for "en uvanlig innsats for det norske samfunn innen universitets -, utdannings- og forskningssektoren". 

Jakob Lothe
01.10.2020

Jakob Lothe hedres i tidsskift 

Det internasjonale fagtidsskriftet Partial Answers, publisert av John Hopkins University Press, dedikerte sitt forrige nummer (17:2) til akademimedlem Jakob Lothe under tittelen “Literature as Time’s Witness: Special Issue in Honour of Jakob Lothe.” 
Lothe er professor i engelsk litteratur ved Universitetet i Oslo. Han har skrevet og redigert en rekke utgivelser, hvor han blant annet undersøker temaer rundt etikk og menneskerettigheter. «Etikk i litteratur og film» og «Tidsvitner. Fortellinger fra Auschwitz og Sachsenhausen» er begge sentrale. Nylig kom «Research and Human Rights» ut på Novus forlag.

Partial Answers er et interdisiplinært fagtidsskrift med fokus på litteratur og idehistorie. Les mer: 
 

Jennifer Doudna og Ewine van Dishoeck
08.10.2020

Panelsamtale:  Blue-sky research to prepare for an uncertain future
Kavliprisvinnerne Jennifer Doudna og Ewine van Dishoeck deltok i en panelsamtale 23.9. klokken 1700 på European Research and Innovation Days. Temaet er: How curiosity-driven, blue sky science can help address major challenges we are facing and be prepared for an uncertain future in a post-COVID-19 world. Doudnva og van Dishoeck var sammen med med EU-kommisær Mariya Gabriel, Sir Peter Ratcliffe og Sir Christopher Pissarides. De to siste er Nobelprisvinnere. Møteleder:  Robbert Dijkgraaf, direktør på senter for Advanced Studies. Samtalen kan sees i opptak.

Catherine Dulac, medlem av Kavlikomiteen
16.09.2020

Breakthrough Prize til Dulac
Medlem av Kavlikomiteeen i nevrovitenskap, professor Catherine Dulac er tildelt Breakthrough prisen i Livsvitenskap. Dulac som er professor på Harvard deler prisen med David Baker, Yuk Ming Dennis Lo og Richard J. Youle. I begrunnelsen heter det: "For deconstructing the complex behavior of parenting to the level of cell-types and their wiring, and demonstrating that the neural circuits governing both male and female-specific parenting behaviors are present in both sexes". Prisen er på tre millioner amerikanske dollar i hvert område.
Breakthrough prisen er blitt delt ut siden 2012. 

Bjarne Bogen, Professor - K.G. Jebsen Senter for influensavaksine, UiO
04.09.2020

Innovasjonspris til Bjarne Bogen 

Professor Bjarne Bogen, ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, UiO er tildelt Innovasjonsprisen til Universitetet i Oslo. Priskomiteen fremhever Bogens bidrag til medisinsk vaksineforskning, som har vært sentral for forskningsbasert innovasjon ved UiO. Bogen står bak utviklingen av vaksineprinsippet Vaccibody og selskapet med samme navn. Vaccibody AS har utviklet den første virksomme individtilpassede kreftvaksinen i verden, og er blant Norges mest verdifulle bioteknologibedrifter.

preses Hans Petter Graver.
28.08.2020

Priser til Hans Petter Graver

Preses i Akademiet Hans Petter Graver er tildelt  Akademikerprisen 2020  for sin forskning, som er både omfattende og tverrfaglig, og sin forsknings- og kunnskapsformidling.

- Graver er gjennom sitt virke med på å sikre en opplyst debatt, hvor hensynet til rettsikkerheten står i høysetet, sier juryleder Merete Nilson Nilsson i Akademikerne.

Graver får også UiOs formidlingspris for 2020. Begrunnelsen for prisen er hans faglige initiativ for å få unntakslovene under koronakrisen inn i et riktig demokratisk spor. 

fram
19.06.2020

Dagbøkene fra Første Fram-ferd er nå endelig tilgjengelig

Nesten 125 år etter ekspedisjonens hjemkomst, er endelig de personlige dagbøkene fra første Fram-ferd tilgjengelig. Mer informasjon finner du her

Anne Seland, holmboeprisvinner 2020
15.04.2020

Holmboeprisen til lærer Anne Seland

Norsk matematikkråd har tildelt Bernt Michael Holmboes minnepris for 2020 til Anne Seland, matematikklærer ved Flekkefjord videregående skole. Prisvinneren er en svært dyktig, grundig og engasjert lærer, med en uvanlig stor arbeidskapasitet. Seland underviser både i yrkesfag og i programfag som R1 og R2, hvor hun fokuserer mer på forståelse enn pugging av formler. Anne Seland blir omtalt som en meget dyktig matematikklærer med et eget blikk for hva hver enkelt elev trenger. Vi gratulerer! 

Les mer ved å klikke her.

Reidun Sirevåg, generalsekretær i Det Norske Videnskaps-Akademi. (Foto: Anne Lise Flavik)
10.03.2020

Bonnevieprisen

Reidun Sirevåg, tidligere generalsekretær i Akademiet, er tildelt Bonnevieprisen for 2019. Sirevåg er cellebiolog og mikrobiolog, og professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Hun får prisen for sitt forskningsarbeid, og for innsatsen med å løfte fram biologifaget i skolen og i den offentlige debatten. Bonnevieprisen er oppkalt etter den første kvinnelige professoren i Norge, Kristine Bonnevie. Prisen deles ut av Norsk Biologiforening

Louis Nirenberg
29.01.2020

Abelprisvinner Louis Nirenberg er død, 94 år gammel

Louis Nirenberg fikk prisen i 2015 sammen med John F. Nash Jr. for «slående og fruktbare bidrag til teorien for ikke lineære partielle differensialligninger og deres anvendelse i geometris analyse.
- Nirenbergs bortgang er et stort tap, og vi sender vår dypeste medfølelse til hans familie og venner. Louis Nirenberg regnes som en av de mest fremragende matematikerne på 1900-tallet, sier preses i Det Norske Videnskaps- Akademi, Hans Petter Graver.

 

Nils Chr. Stenseth
11.12.2020

Kinesisk hederspris til Stenseth 

Akademimedlem Nils Christian Stenseth er hedret med den høyeste utmerkelsen en utenlandsk forsker kan få i Kina, China International Science and Technology Cooperation Award.  Prisen deles ut årlig i Folkets store hall i Beijing. President Xi Jinping var tilstede da Stenseth mottok prisen tidlig i januar. Stenseth er professor i biovitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Mike Brown
02.12.2019

TED Talk med Kavliprisvinner Mike Brown 

Kavliprisvinner i astrofysikk i 2012  Mike Brown deltok nylig på et TED arrangement i Washington D.C. på The National Academy of Sciences. Mike Brown er professor på Caltech. 

Kan banene til små, fjerne objekter i solsystemet føre oss til en stor oppdagelse? Dette er et av spørsmålene han stiller i sin TED Talk. 

Se filmen her

Kavliprivinner Alan Guth i samtale med stipendiatene  Maksym Brilenkov og Trygve Leithe Svalheim. Foto Marina Tofting
14.11.2019

Alan Guth og stipendiater fra UiO

Kavliprisvinner Alan Guth, opphavsmannen til teorien om kosmisk inflasjon,  ble hedret på MIT i begynnelsen av november sammen med flere Kavliprisvinnere. Han tok seg også tid til å møte stipendiatene Maksym Brilenkov og Trygve Leithe Svalheim fra Institutt for teoretisk astrofysikk på UiO. De fikk høre om hans arbeid i nesten to timer. Brilenkov og Svalheim fikk også tilbakemeldinger på eget arbeid. 

preses Hans Petter Graver.
05.11.2019

Hans Petter Graver ny æresdoktor i Uppsala

Preses i Akademiet, Hans Petter Graver, er professor i rettssosiologi med særlig vekt på forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo. Universitetet i Uppsala skriver blant annet i sin begrunnelse at hans fremtredende forskningsarbeid omfatter et stort antall arbeider i offentlig rett, og i juridisk teori. Han har også gitt betydelige bidrag til rettsvitenskapen som helhet. Gravers siste forskningsprosjekt er "Domstolenes bristepunkt - Om dommere når rettsstaten er under press". Gravers nyeste bok er: Der Krieg der Richter Die Deutsche Besetzung 1940-1945. Hans Petter Graver har vært aktiv i lovgivningsarbeid, inkludert i flere regjeringsutvalg, og han har på forskjellige måter bidratt til å utdype og nyansere vanskelige juridiske spørsmål.

 

John Tate, Abelprisvinner 2010 (1925 - 2019).
18.10.2019

John Tate, Abelprisvinner, er død.

John Torrence Tate (f. 13.03.1925) har gått bort, 94 år gammel. Tate vant Abelprisen i 2010 for hans mange bidrag til tallteori.

Komiteen skrev følgende om prisen: «Mange av hovedretningene innen algebraisk tallteori og aritmetisk geometri eksisterer i dag bare takket være John Tates skarpsindige bidrag og lysende innsikt. John Tate har satt et sterkt og varig preg på moderne matematikk».

Tate var tilknyttet blant annet University of Texas at Austin og Harvard. 

Abelpris logo
18.10.2019

Abelprisen på NRK2 lørdag 19.oktober 

Lørdag sendes seremonien kl. 16.15 på NRK2, etterfulgt av intervjuet  med prisvinner, Karen Keskulla Uhlenbeck,  fra Det Norske Teatret.

Uhlenbeck blir intervjuet av Ionica Smeets, professor i Science Communication, University of Leiden, Nederland.

Programmene kan også sees på nett-tv. 

 

 

Toril Moi
15.10.2019

Æresdoktor på UiB Toril Moi

Medlem av Akademiet, professor i litteratur ved Duke University, er hedres som æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Her er hun også leder for The Center for Philosophy, Arts, and Literature. Hennes akademiske karriere startet ved UiB, der hun studerte og tok dr.art-graden i 1985 med en avhandling om kjønnsteori og litteraturvitenskap. Moi har vært en toneangivende forsker og forfatter innfor faget litteraturvitenskap, både nasjonalt og internasjonalt, siden 1980-tallet.

sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen
14.10.2019

Akademikerprisen til Thomas Hylland Eriksen 2019

- Den offentlige samtalen hadde ikke vært den samme uten Thomas Hylland Eriksen. Hans forskning og engasjerte formidling gjennom flere tiår gjør ham til en svært verdig vinner av Akademikerprisen, sier juryleder Merete Nilsson. 

Akademikerprisens jury fremhever at Thomas Hylland Eriksen har bidratt til økt innsikt i temaer som globalisering, nasjonalisme, identitet og etnisitet. Han har også markert seg med sitt arbeid på klima og miljø. «Forskningen illustrerer på en god måte verdien av samfunnsvitenskapen i vår tid, nemlig overblikket og se trender i en sammenheng».

Siden 2008 har Akademikerne delt ut Akademikerprisen til personer som har utmerket seg med sin forskning og kunnskapsformidling. Årets pris går til den kjente sosialantropologen, forskeren og samfunnsdebattanten, akademimedlem Hylland Eriksen. 

Ottar Brox
24.09.2019

Ottar Brox æresdoktor 

Medlem av Akademiet Ottar Brox er hedret som æresdoktor ved NBMU. I begrunnelsen skriver universitetet blant annet: 

"Han har en tydelig tverrfaglig profil og en imponerende evne til å omsette kunnskap til handling, Brox var en pioner innen det som nå kreves av dagens samfunnsundersøkelser, innvirkning. Han har spilt en viktig rolle i samfunnet gjennom mange tiår som forsker, politiker og deltaker i samfunnsdebatter."

Hans Petter Graver. Foto: UiO
09.09.2019

Hva skal til for at klimamålene nås innen 2040?
Preses Hans Petter Graver har skrevet en fremtidsvisjon med tre ulike scenarioer. Vil utviklingen gå sin skjeve gang? Kommer USA og Kina til å bruke sin makt og skape et klimanøytralt samarbeid? Eller kan vi få til samarbeid med innovative bedrifter, statlig regulering og internasjonalt samarbeid? Artikkelen er skrevet i det skandinaviske forskningstidsskiftet Internasjonal Politikk.

kavli prize gold medal
09.09.2019

The call for nominations for the 2020 Kavli Prizes will open on September 1, 2019. The closing date for nominating candidates is December 1, 2019. The winners of the Kavli Prizes 2020 will be announced in May/June 2020 and the award ceremony will take place in Oslo, Norway on September 8, 2020.

 

Read more at www.kavliprize.org 

Fritt Ords Honnør til Dahl
09.09.2019

Fritt Ords honnør
Akademimedlem Hans Fredrik Dahl æres av Fritt Ord for hans bidrag til norsk kunnskaps- og samfunnsdebatt.  Fra begrunnelsen: Pressemannen og historikeren Hans Fredrik Dahl (79) har vært en markant person i norsk offentlighet i femti år. Han har vært en sentral forlagsmann, journalist, avisredaktør, og medieprofessor. Fritt Ords Honnør består av 100 000 kroner og en krystallvase. 

Litteraturforsker Tore Rem, foto UiO.
09.09.2019

UiO:Norden direktør 
Medlem av Akademiet Tore Rem er ny direktør for UiOs forskningssatsing om Norden.
UiO:Norden har en budsjettramme på 80 millioner kroner fordelt over åtte år. Gjennom å utvikle og koble sammen fagmiljøer med ulik kompetanse, skal UiO:Norden gi ny viten om Norge og Norden og kritiske perspektiver på de nordiske samfunnssystemenes bærekraft og utviklingsmuligheter. Tore Rem har vært litteraturforsker siden 1996, først ved Oxford University og siden ved Universitetet i Oslo.

Ewine van Dishoeck.Photo ©: Henrik Sandsjö/Leiden University
20.08.2019

Passion for Science
Universitetet i Bergen arrangerer tre fagsymposier i nanovitenskap, astrofysikk og nevrovitenskap i samarbeid med Kavliprisen. Blant dem som innleder er årets Kavliprisvinner Ewine van Dishoeck.  Symposiene holdes 2. september og er åpne for alle som er interesserte i fagområdene. Programmet.

Abel logo
26.06.2019

Nye medlemmer av Abelkomiteen

Styret i Det Norske Videnskaps-Akademi har oppnevnt to nye medlemmer i Abelkomiteen. De to er, Claire Voisin, Paris Rive Gauche, Frankrike, og Sylvia Serfaty, fra New York University, USA. 

kavliprisen
20.06.2019

Nye medlemmer i Kavlikomiteene

Disse nye medlemmene ble oppnevnt på styremøte i Akademiet 17. juni.
Kavlipriskomiteen i Astrofysikk
Andrea Ghez, UCLA, og 
Alessandra Buonanno, Max Planck Institute for Gravitational Physics.
Kavlipriskomiteen i Nanovitenskap
Gabriel Aeppli, Paul Scherer Institut, og Joachim Spatz, Max Planck Institute for Medical Research. 
Kavlipriskomiteen i Nevrovitenskap
Mary E. Hatten,The Rockefeller University, og 
Denis Le Bihan, NeuroSpin CEA. 

Detalj styreromstol
20.06.2019

Akademiets Hum-Sam pris 12. september

Fylkesakerprisen er endret til Akademiets pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, HumSam-prisen.  Prisen på 250 000 kroner deles ut annenhenhvert år og går til fremragende forskning. Prisvinneren for 2019 blir offentliggjort 12. september. 

The Future Of Humanity
19.06.2019

Prisvinnersamtale

Onsdag 4. september er det prisvinnersamtale på Universitetet i Bergen. Kavliprisen, Abelprisen og Holbergprisen samles for å diskutere: What Remains To Be Discovered?  S. R. Srinivasa Varadhan (Abelprisen) Onora O’Neill (Holbergprisen) og Ewine van Dishoeck (Kavliprisen) utgjør panelet som ledes av Vivienne Parry. Les mer

Skilt på Akademiets hus
20.06.2019

Oppgradering av Akademiets hus

Sommeren 2019 oppgraders Akademiets hus på Drammensveien 78 med rampe utvendig for universell utforming. Garderoben og trappehallen inne skal også oppgraderes. Arbeidet starter etter 20. juni. 

Geir Birkeland, Hånes skole i Kristiansand
19.06.2019

Holmboeprisen til Geir Birkeland

Holmboeprisen går i 2019 til Geir Birkeland, ved Hånes skole i Kristiansand. – Geir Birkeland evner å undervise på en variert og undersøkende måte og tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Han er en inspirerende lærer, og elevene hans gleder seg til matematikktimene, sier Brynjulf Owren, leder i Norsk matematikkråd som deler ut Holmboeprisen.